ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ยอร์ค ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์ยอร์ค ผนัง ( Wall type) YORK

1.ติดผนังรุ่น MOTION DC INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 แผงคอยส์เคลือบสารป้องการเกาะของน้ำ ออโต้สวิง 4 ทิศทาง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
YJHJXC009BAEFA#5 9,400 18,000
YJHJXC012BAEFA#5 12,300 20,500
YJHJXC018BAEFA#5 18,300 26,700
YJHJXC024BAEFA#5 24,500 32,200
downlond catalog
2.ติดผนังรุ่น DAISY SERIES รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ LONIZER พร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง ออโต้สวิง 4 ทิศทาง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
YJHXC009BAEFA#5 9,170 14,300
YJHXC012BAEFA#5 12,560 15,700
YJHXC018BAEFA#5 18,116 23,500
YJHXC024BAEFA#5 24,095 28,100
downlond catalog
3.ติดผนังรุ่น FWU รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
FWUT30AVP/YCLT30AVP 30,000 40,900
FWUT36AVP/YCLT36AVP 36,000 49,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์ยอร์ค ตั้งแขวน (Ceiling) YORK

1.รุ่นตั้ง/แขวน ALPHA รีโมท มีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึ้น-ลง รับประกันคอมฯ 5 ปี ออะไหล่ 1 ปี(รีโมทไร้สายเพิ่ม 600 บาท) (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
YHFFXC12 12,682 19,800
YHFFXC18 18,091 27,200
YHFFXC25 26,560 31,900
YHFFXC30 30,440 37,600
YHFFXC36 36,739 46,100
YHFFXC36-3 37,448 46,900
YHFFXC40 40,340 49,400
YHFFXC40-3 40,944 50,400
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 1000บาท) (R22)
FLDT12/YCRT12 12,000 21,800
FLDT16/YCRT16 16,000 26,000
FLDT18/YCRT18 18,000 27,500
FLDT20/YCRT20 20,000 29,500
FLDT25/YCRT25 25,000 32,700
FLDT30/YCRT30 30,000 39,500
FLDT32/YCRT32 32,000 38,000
FLDT32/YCRT32(SCL) 32,000 39,400
FLDT36/YCRT36 36,000 42,600
FLDT36/YCRT36(SCL) 36,000 43,600
FLDT40/YCRT40(SCL) 40,000 48,100
FLDT32/YCRT32-3 32,000 40,500
FLDT32/YCRT32-3(SCL) 32,000 41,200
FLDT36/YCRT36-3 36,000 44,400
FLDT36/YCRT36-3 36,000 45,200
FLDT40/YCRT40-3(SCL) 40,000 49,400
FLDT45/YCRT45-3(SCL) 45,000 51,400
FLDT48/YCRT48-3(SCL) 48,000 54,900
FLDT56/YCRT56-3(SCL) 58,000 59,800
FLDT60/YCRT60-3(SCL) 60,000 61,300
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์ยอร์ค ตู้ตั้ง (Package) YORK

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น extra cool ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ยกเว้น ตั้งแต่ 80000 btu ขึ่นไป รับประคอมฯ 1 ปี) R22
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FPF18 18,700 36,200
FPF25 25,900 40,400
FPF30 30,000 43,300
FPF36 36,000 50,100
FPF38 38,000 56,200
FPF40 40,900 56,800
FPF36 36,000 52,000
FPF38 38,000 56,000
FPF40 40,900 56,600
FPF45 45,000 57,400
FPF48 48,000 58,500
FPF56 56,000 69,500
FPF60 60,000 70,600
FPF80 80,000 100,900
FPF100 100,000 111,300
FPF125 120,000 128,300
FPF150 150,000 166,300
FPF180 180,000 207,400
FPF200 200,000 223,900
FPF225 225,000 264,900
FPF250 250,000 269,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์ยอร์ค เปลือย (Static) YORK

1.รุ่นเปลือย ซ่อนในฝ้า เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท) R22
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FIDH12-E 12,700 22,500
FIDH18-E 19,400 31,400
FIDH25-E 25,020 37,400
FIDH30-E 30,470 45,800
FIDH36-E 37,308 50,100
FIDH36-3E 37,994 52,500
FIDH40-E 40,944 55,200
FIDH40-3E 40,080 57,100
downlond catalog
2.รุ่นเปลือย ซ่อนในฝ้า รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท)
FIDT12 12,500 21,300
FIDT16 16,500 24,300
FIDT18 18,700 25,000
FIDT20 22,000 26,900
FIDT25 25,900 29,700
FIDT30 30,000 35,000
FIDT32 32,000 36,000
FIDT36 36,000 39,900
FIDT38 38,000 43,000
FIDT40 40,000 44,700
FIDT32 32,000 37,800
FIDT36 36,000 41,600
FIDT36 38,000 42,800
FIDT40 40,000 46,100
FIDT45 45,000 48,000
FIDT48 48,000 49,900
FIDT56 56,000 55,400
FIDT60 60,000 56,400
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์ยอร์ค ท่อลม (Duct) YORK

1.รุ่นต่อท่อลมขนาดใหญ่แบบแยกส่วน พร้อมรีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี R22
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MAC75 75,000 ไม่ติดตั้ง
MAC100 101,500 ไม่ติดตั้ง
MAC125 125,100 ไม่ติดตั้ง
MAC150 151,700 ไม่ติดตั้ง
MAC175 175,800 ไม่ติดตั้ง
MAC200 200,900 ไม่ติดตั้ง
MAC225 225,200 ไม่ติดตั้ง
MAC250 250,000 ไม่ติดตั้ง
MAC275 277,000 ไม่ติดตั้ง
MAC300 300,400 ไม่ติดตั้ง
MAC325 329,300 ไม่ติดตั้ง
MAC350 350,300 ไม่ติดตั้ง
MAC375 376,500 ไม่ติดตั้ง
MAC400 400,600 ไม่ติดตั้ง
MAC425 426,700 ไม่ติดตั้ง
MAC450 450,000 ไม่ติดตั้ง
MAC475 477,100 ไม่ติดตั้ง
MAC500 500,900 ไม่ติดตั้ง
MAC600 600,800 ไม่ติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน