คำนวณห้องกับ บีทียูแอร์บ้าน

ปัจจัยที่ควรพิจารณา ในการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ

  1. จำนวนและขนาดของหน้าต่าง
  2. ทิศที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
  3. วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม
  4. จำนวนคนทีี่ใช้งานในห้อง

BTU (British Thermal Unit) คือ ขนาดทำความเย็นของแอร์บ้าน มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12000 BTU/hr. เราควรเลือกขนาด BTU
ให้ เหมาะสมกับขนาด ของห้อง ที่จะทำการติดตั้ง โดยสามารถเลือก ได้จากตารางด้านขวานี้

Btu/h
ห้องปกติ
ห้องโดนแดด
9,000
12-15 ตร.ม.
11-14 ตร.ม.
12,000
16-20 ตร.ม.
14-18 ตร.ม.
18,000
24-30 ตร.ม.
21-27 ตร.ม.
21,000
28-35 ตร.ม.
25-32 ตร.ม.
24,000
32-40 ตร.ม.
28-36 ตร.ม.
25,000
35-44 ตร.ม.
30-39 ตร.ม.
30,000
40-50 ตร.ม.

35-45 ตร.ม.

35,000
48-60 ตร.ม.
42-54 ตร.ม.
48,000
64-80 ตร.ม.
56-72 ตร.ม.
80,000
80-100 ตร.ม.
70-90 ตร.ม

คำนวณตามสูตร

การคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศ
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง*ยาว)*ตัวแปร
ตัวแปรความร้อน แบ่งได้ 2ระดับ

700 ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน

800 ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก กรณีที่เพดานสูงกว่า 2.5 เมตร ให้บวกเพิ่มจากเดิม 5%

ทำไมต้องเลือก BTU ให้พอเหมาะ

BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สะบายตัว และที่สำคัญราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน

BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และเครื่องปรับอากาศเสียเร็ว

ค่าใช้จ่าย (พลังงาน) ในการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ (แอร์ แอร์บ้าน)

เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน เป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงโดยเห็นได้จาก พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้าน 50-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลังงานที่ใช้กับ เครื่องปรับอากาศแต่อย่างไรก็ตามด้วยอุณหภูมิบ้านเราร้อนขึ้นเรื่อยๆ เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้านก็มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราควรจำเป็นทำความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงาน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการเลือกซื้อ เครื่องปรับอากาศ แอร์ แอร์บ้าน ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และไม่เกินความจำเป็น

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเดือน เปิดแอร์โดยเฉลี่ย 25 องศา 8 ชม.

Btu/h
Watt
หน่วย/ชั่วโมง
หน่วย/เดือน
ค่าไฟประมาณ
9000
920
0.92
165.6
418
12000
1150
1.15
207.0
523
18000
2900
1.95
538.2
920
24000
2900
2.99
538.2
1361

หมายเหตุ

ค่าไฟโดยประมาณนะครับ ขึ้นอยูกับองศาที่ตั้งโดยเฉลี่ยถ้าเราตั้งองศา จาก 25 องศาเป็น 26 องศา ค่าไปจะลดลงประมาณ 100 บ.เพราะคอมเพลเซอร์ตัดเร็วทำงานน้อย และถ้าเราใช้กลาง วันก็ค่าไฟต่างกับกลางคินนะครับเพราะกลางวันอากาศร้อนคอมเพลสเซอร์ทำงานตลอด