ค่า EER แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ

ค่า EER

ความหมายของค่า EER

ค่า EER ของแอร์หมายถึงอะไร ค่า EER หมายถึง การนำจำนวน บีทียู มาหารด้วยจำนวนวัตต์ ของแอร์รุ่นนั้นๆ ค่าที่คำนวนได้ออกมา
ค่ายิ่งสูงจะยิ่งประหยัดไฟ เช่น แอร์ขนาด 13,000 บีทียู ใช้กำลังไฟ 1,300วัตต์ จะมีค่า EER ( Energy Efficiency Ratio) เท่ากับ 10
ซื่งมาตรฐานที่กำหนดไว้ของเบอร์ 5 ในปัจจุบัน ค่า EER ต้องมากกว่า 11 ดังตัวอย่าง

แอร์ LG รุ่น S13-SBB6P ค่าEER คือ 11.71
• แอร์ Daikin รุ่น FTE09LV2S ค่าEER คือ 11.60
• แอร์ Panasonic รุ่น CS-PC09KKT ค่าEER คือ 11.52
• แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SGG09VC ค่าEER คือ 11.53