เปรียบเทียบแอร์เบอร์ 5 กับระบบ inverter

ค่าซ่อมบริการแอร์บ้าน ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ระบบ BTU ค่าไฟ/เดือน ประหยัดกว่า
เบอร์ 5
9000 670 ฿ 26%
INVERTER
500 ฿
เบอร์ 5
13000 920 ฿ 28%
INVERTER
670 ฿
เบอร์ 5
18000 1,460 ฿ 26%
INVERTER
1,080 ฿
เบอร์ 5
24000 1,750 ฿ 30%
INVERTER
1,250 ฿

การเปรียบเทียบค่าไฟระหว่าง ระบบ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) กับ แอร์เบอร์5 ประหยัดกว่า 20-30% เปิดใช้ 8 ชั่วโมง ประมาณ