ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
1.ชาร์ป INVERTER ติดผนัง รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศพาสม่าคัสเตอร์ ฆ่าแบคทีเรีย เชื่อราขจัดกลิ่น สวิง 4 ทิศทาง ประหยัดไฟกว่า 50% ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R-410A)
AH-PBX10 #5/AU-PBX10 9,400 16,900
AH-PBX13 #5/AU-PBX13 12,100 18,600
AH-PBX19 #5/AU-PBX19 10,500 29,100
AH-PBX24 #5/AU-PBX24 22,500 35,200
downlond catalog
2.ชาร์ป PCX INVERTER ติดผนัง รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศพาสม่าคัสเตอร์ ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ขจัดกลิ่น รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R-410A)
AH-PCX10 #5/AU-PCX10 9,200 15,600
AH-PCX13 #5/AU-PCX13 12,100 17,200
AH-PCX19 #5/AU-PCX19 18,100 23,900
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน