ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ซัมซุง ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
1.รุ่น Wifi INVERTER AR7000 รูปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma ควบคุมการทำงานจากมือถือ ผ่านสัญญาณ Wi-fi ประกันคอม 10 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
AR10KVPDLWKNST/AR10KVPDLWKXST 9,700 17,000
AR13KVPDLWKNST/AR13KVPDLWKXST 12,400 18,000
AR18KVPDLWKNST/AR18KVPDLWKXST 17,500 25,800
AR24KVPDLWKNST/AR24KVPDLWKXST 21,300 31,200
downlond catalog
2.รุ่น INVERTER AR5000 รุปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกกลิ่น เงียบเสียงรบกวนตำ่ ประกันคอม 10 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
AR10JVSSLWKNST/AR10JVSSLWKXST 8,600 14,900
AR13JVSSMWKNST/AR13JVSSMWKXST 12,000 15,900
AR18JVSSLWKNST/AR18JVSSLWKXST 17,300 23,100
AR24JVSSLWKNST/AR24JVSSLWKXST 21,100 29,300
AR30JVFSLWKNST/AR30JVFSLWKXST 24,500 36,400
downlond catalog
3.รุ่นฟอก Wi-fi AR7000 รูปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอก Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกอากาศกลิ่น ควบคุมการทำงานจากมือถือ ผ่านสัญญาณ Wi-fi ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
AR10KRPDQWKNST/AR10KRPDQWKXST 9,600 13,600
AR13KRPDQWKNST/AR13KRPDQWKXST 12,200 15,000
AR18KRPDQWKNST/AR18KRPDQWKXST 18,500 21,500
AR24KRPDQWKNST/AR24KRPDQWKXST 22,000 27,400
downlond catalog
4.รุ่น Smart INVERTER รูปร่างสวย รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกอากาศกลิ่น เงียบเสียงรบกวนต่ำ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รุ่นปี 2558)
ASV24PUMNXST/ASV24PUMXXST 24,000 23,700
downlond catalog
5.รุ่น DOUBLE PROTECT รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกกลิ่นเงียบเสียงรบกวนต่ำ รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รุ่นปี 2558)
AR18FCSEFUUNST#5/AR18FCSEFUUXST 18,800 19,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตู้ตั้งแขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น รูปร่างสวยทันสมัย ออโต้สวิง 4 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง ขนาดเล็กและบางประหยัดพื้นพื้นที่) รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
AC012HBCPED/TS#5/AC012HCBPED/TS 12,100 15,800
AC018HBCPED/TS#5/AC018HCBPED/TS 18,400 21,800
AC024HBCPED/TS#5/AC024HCBPED/TS 25,800 26,000
AC030HBCPED/TS#5/AC030HCBPED/TS 31,500 37,400
AC036HBCPED/TS#5/AC036HCBPED/TS 34,000 43,000
AC042HBCPED/TS(380V)/AC042HCBDGD/TS 42,000 39,700
AC048HBCPED/TS(380V)/AC048HCBDGD/TS 48,000 40,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น INVERTER รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ Virus Doctor ฟอกกลิ่น รูปร่างสวยทันสมัยเงียบเสียงรบกวนต่ำ รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
MODEL BTU ราคาส่ง
AF28FVSDAWKN 28,300 67,900
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน