ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ไซโจ เดนกิ ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ไซโจ แอร์ผนัง ( Wall type)

1.รุ่นติดผนัง SMARI COOL (SWG)
MODEL BTU ราคาส่ง
SWG R32-09 9,442 10,800
SWG R32-12 12,775 11,300
SWG R32-18 19,052 17,400
SWG R32-24 25,201 22,500
downlond catalog
2.รุ่นติดผนัง TUKBO A P S
TURBO R32-09 9,442 12,900
TURBO R32-12 12,775 14,100
TURBO R32-18 19,052 21,200
TURBO R32-25 25,201 27,000
TURBO R410A-30 30,933 33,700
TURBO R410A-30T 31,314 36,800
TURBO R410A-33 34,412 38,600
TURBO R410A-33T 33,689 41,700
TURBO R410A-36 36,599 43,700
TURBO R410A-36T 36,134 46,800
TURBO R410A-40 40,180 48,900
TURBO R410A-40T 40,200 52,000
downlond catalog
3.รุ่นติดผนัง GPS INVERTER
GPS INVERTER R32-10 10,137 18,600
GPS INVERTER R32-12 12,884 19,600
GPS INVERTER R32-18 18,206 29,900
GPS INVERTER R32-25 25,110 36,000
downlond catalog
4.รุ่นติดผนัง INVERTER SURE
INVERTER R32-10 9,806 15,600
INVERTER R32-12 12,644 16,400
INVERTER R32-18 18,478 25,100
INVERTER R32-25 25,526 32,200
INVERTER R32-30 30,652 43,200
INVERTER R410-30T 30,000 46,300
INVERTER R32-36 36,451 46,300
INVERTER R410A-36T 36,100 49,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์ไซโจ ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้งแขวน SUPER SSU (SUE) มีบานสวิง
MODEL BTU ราคาส่ง
SUPER R32-13 13,291 16,300
SUPER R32-18 18,765 19,200
SUPER R32-25 25,222 23,400
SUPER R410A-30 32,782 31,800
SUPER R410A-30T 31,104 34,900
SUPER R410A-33 35,023 35,000
SUPER R410A-33T 33,068 38,100
SUPER R410A-36 37,273 35,200
SUPER R410A-36T 36,066 38,300
SUPER R410A-40 40,944 41,700
SUPER R410A-40T 40,374 44,800
SUPER R410A-44 44,000 45,300
SUPER R410A-52 52,000 51,900
SUPER R410A-60 60,000 54,400
downlond catalog
2.รุ่นตั้งขาแขวน INVERTER SSU
INVERTER R32-13 13,089 22,000
INVERTER R32-18 18,508 26,400
INVERTER R32-25 25,379 30,600
INVERTER R32-30 31,083 41,000
INVERTER R410A-30T 30,000 51,300
INVERTER R32-36 36,374 44,400
INVERTER R410A-36T 36,100 54,700
INVERTER R32-48 48,000 63,800
INVERTER R410A-48T 48,000 74,100
INVERTER R32-60 60,000 71,000
INVERTER R410A-60T 60,000 81,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์ไซโจ สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง NVERTER SSC
MODEL BTU ราคาส่ง
INVERTER R32-13 13,882 36,100
INVERTER R32-18 18,544 45,300
INVERTER R32-25 25,067 59,300
INVERTER R32-30 30,557 66,300
INVERTER R410A30T 30,000 76,600
INVERTER R32-36 36,394 73,400
INVERTER R410A36T 36,100 83,700
INVERTER R32-48 48,000 85,300
INVERTER R410A-48T 48,000 95,600
INVERTER R32-60 60,000 101,300
INVERTER R410A-60T 60,000 111,600
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์ไซโจ ตู้ตั้ง(Package)

1รุ่นตั้งพื้น NVERTER FLOOR SLASOISG
MODEL BTU ราคาส่ง
TURBO SFR410A-30X 30,000 37,000
TURBO SFR410A-30TX 30,000 40,100
TURBO SFR410A-33X 33,000 38,800
TURBO SFR410A-33TX 33,000 41,900
TURBO SFR410A-36X 36,100 44,200
TURBO SFR410A-36TX 36,100 47,300
TURBO SFR410A-40X 40,200 49,300
TURBO SFR410A-40TX 40,200 52,400
TURBO SFR410A-44X 44,000 50,200
TURBO SFR410A-52X 52,000 57,000
TURBO SFR410A-56X 60,000 68,900
downlond catalog
2.รุ่นตั้งพื้น NVERTER FLOOR SLASOISG
NVERTER SF-30X 30,000 66,300
NVERTER SF-30TX 30,000 76,600
NVERTER SF-36X 36,100 73,400
NVERTER SF-36TX 36,100 83,700
NVERTER SF-48X 48,000 85,300
NVERTER SF-48TX 48,000 95,600
NVERTER SF-60X 60,000 101,300
NVERTER SF-60TX 60,000 111,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
ไม่มีรุ่นนี้

6.แอร์ไซโจ ท่อลม (Duct)

1.รุ่นท่อลม SLBIDECT
MODEL BTU ราคาส่ง
SLBIDECT LOW R32-13 13,300 18,300
SLBIDECT LOW R32-18 18,000 22,700
SLBIDECT LOW R32-25 25,200 25,900
SLBIDECT MEDRIM R410A-30 30,000 35,500
SLBIDECT MEDRIM R410A-30T 30,000 38,600
SLBIDECT MEDRIM R410A-33 33,000 36,800
SLBIDECT MEDRIM R410A-33T 33,000 39,900
SLBIDECT MEDRIM R410A-36 36,000 40,900
SLBIDECT MEDRIM R410A-36T 36,100 44,000
SLBIDECT MEDRIM R410A-44 44,000 48,300
SLBIDECT MEDRIM R410A-52 52,000 53,400
SLBIDECT MEDRIM R410A-60 60,000 59,400
downlond catalog
2.รุ่นท่อลม NVERTER SPC
NVERTER DUCT LOW-13 13,300 29,700
NVERTER DUCT LOW-18 18,000 36,000
NVERTER DUCT LOW-25 25,200 39,800
NVERTER DUCT MEDRM-30 30,000 50,800
NVERTER DUCT MEDRM-30T 30,000 61,100
NVERTER DUCT MEDRM-36 36,100 63,600
NVERTER DUCT MEDRM-36T 36,100 73,900
NVERTER DUCT MEDRM-48 48,000 81,400
NVERTER DUCT MEDRM-48T 48,000 91,700
NVERTER DUCT MEDRM-60 60,000 97,300
NVERTER DUCT MEDRM-60T 60,000 107,600
downlond catalog
3.รุ่นท่อลมขนาดใหญ่ AHU
AHU R410A-120 120,000 101,300
AHU R410A-150 150,000 153,000
AHU R410A-180 180,000 175,000
AHU R410A-240 240,000 217,000
AHU R410A-300 300,000 262,100
AHU R410A-360 360,000 385,200
AHU R410A-420 420,000 409,900
AHU R410A-480 480,000 481,300
AHU R410A-520 520,000 542,200
AHU R410A-600 600,000 570,800
downlond catalog
4.รุ่นท่อลมขนาดใหญ่ INVERTER AHU
NVERTER R410A-120 120,000 402,300
NVERTER R410A-150 150,000 514,700
NVERTER R410A-180 180,000 636,900
NVERTER R410A-240 240,000 851,100
NVERTER R410A-300 300,000 1,093,200
NVERTER R410A-360 368,000 1,312,800
NVERTER R410A-420 420,000 1,542,100
NVERTER R410A-480 489,000 1,748,800
NVERTER R410A-520 520,000 1,894,500
NVERTER R410A-600 600,000 2,196,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน