ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ยูนิแอร์ ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
1.รุ่นผนังเบอร์ 5 รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
WRH-09V/ARH-09V 9,212 10,000
WRH-12V/ARH-12V 12,069 10,700
WRH-18V/ARH-18V 18,505 17,300
WRH-25S/ARH-25V 24,204 23,300
downlond catalog
2.รุ่นผนัง มอก.รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
WSQ-30/ACQY-30HW 30,000 32,300
WSQ-30/ACQY-303HW(380V) 30,000 36,100
WSQ-36/ACQY-36W 36,000 35,700
WSQ-36/ACQY-36HW(380V) 36,000 37,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทมีสายดิจิตอล แผ่นฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายเพิ่ม 700 บาท) (น้ำยา R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
DDV-13/ACV-13 13,340 17,800
DDV-18/ACV-18 19,862 22,600
DDV-25/ACV-25 26,697 27,700
DDV-30/ACV-30 30,455 31,300
DDV-30V/ACV-303V 30,048 36,100
DDV-36/ACV-36H 36,631 38,300
DDV36/ACV-363H (380 V) 36,149 39,600
DDV-40/ACV-40 40,844 44,400
DDS-40/ACV-403(380 V) 40,443 45,700
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง มีแผ่นกรองอากาศ รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 700 บาท) (R-410A)
DDQ-12RA/ACQ-12RA 12,000 17,800
DDQ-18RA/ACQ-18RA 18,000 22,300
DDQ-25RA/ACQ-25RA 25,000 28,600
DDQ-30RA/ACQ-30RA 30,000 32,900
DDQ-30RA/ACQ-303RA(380V) 30,000 37,400
DDQ-36RA/ACQ-36RA 36,000 40,000
DDQ-36RA/ACQ-363RA(380V) 36,000 43,100
DDQ-40RA/ACQ-40RA 40,000 44,400
DDQ-40RA/ACQ-403RA(380V) 40,000 45,300
downlond catalog
3.รุ่นตั้/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทสายเพิ่ม 550บาท)(น้ำยา R22)
DDF-400/ACL-12 12,500 16,800
DDF-600ACL-18 19,000 20,700
DDF-800/ACL-25 25,000 24,100
DDF-1000/ACL-30 29,000 27,800
DDF-1200/ACL-36 35,000 31,000
DDF-1200/ACL-363 35,500 32,500
DDF-1600/ACL-403 40,000 38,700
DDF-1600/ACL-50 50,000 43,600
DDF-2000/ACL-60 60,000 48,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นคาสเซ็ท ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง มีรีโมทไร้สาย กระจายลม 360 องศา (Round flow) รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
CSQ-18/ACQY-18 18,000 30,300
CSQ-25/ACQY-25 24,000 33,800
CSQ-30/ACQY-30H 30,000 39,400
CSQ-30/ACQY-303H(380V) 30,000 43,100
CSQ-36ACQY-36C 36,000 42,600
CSQ-40/ACQY-363C(380V) 36,000 44,300
CSQ-40/ACQY-40 40,000 50,600
CSQ-50/ACQY-403(380V) 40,000 52,500
CSQ-50/ACQY-503(380V) 48,000 53,900
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น มีรีโมทไร้สาย พรุ้อมแผงควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลหน้าเครื่องรูปร่างสวยทันสมัย ติดตั้งง่าย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
TGF-18/ACQ-18 18,000 21,900
TGF-18/ACQ-25 24,200 25,300
TGF-30/ACQ-30 30,000 29,600
TGF-30/ACQ-303(380V) 30,000 31,900
TGF-36/ACQ-36 35,000 32,600
TGF-36/ACQ-363(380V) 35,000 34,200
TGF-40/ACQ-40H 41,000 42,300
TGF-40/ACQ-403H(380V) 41,000 43,100
TGF-50/ACQ-503(380V) 50,000 48,900
TGF-60/ACQ-603(380V) 60,000 53,500
TGF-80/CACU-007(380V) 80,000 79,900
TGF-90/CACU-009(380V) 90,000 89,300
TGF-100/CACU-010(380V) 100,000 96,600
TGF-120/CACU-012(380V) 120,000 107,000
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

1.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า(ต่อท่อลมระยะสั้น) เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R 22)
MODEL BTU ราคาส่ง
CFHV-13/ACV-13 13,484 16,600
CFHV-18/ACV-18 20,017 20,600
CFHV-25/ACV-25H 26,437 24,800
CFHV-30/ACV-30 29,854 28,300
CFHV-30V/ACV-303V(380V) 30,610 33,000
CFHV-36/ACV-36H 36,134 33,300
CFHS-36/ACV-363H(380V) 36,153 34,600
CFHS-40/ACV-40 40,821 37,700
CFHV-40/ACV-303(380V) 40,478 39,000
downlond catalog
2.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า(ต่อท่อระยะสั้น) รับประคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R 22 )
CFHB-400/ACL-12 12,500 15,600
CFHB-600/ACL-18 19,000 19,100
CFHB-800/ACL-25 25,000 22,200
CFHB-1000/ACL-30 30,000 25,900
CFHB-1200/ACL-36 35,500 28,400
CFHB-1200/ACL-363(380V) 35,000 29,900
CFHB-1600/ACL-403(380V) 40,000 35,900
CFHB-1600/ACL-50(380V) 50,000 40,700
CFHB-2000/ACL-60(380V) 60,000 45,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

1.รุ่นแอร์ต่อท่อลม รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
AHE-010/AHEH-010 30,000 27,700
AHE-012/AHEH-012 36,000 30,300
AHE-012/AHEH-012 36,000 31,900
AHE-016/AHEH-016 40,000 38,800
AHE-016/AHEH-016 50,000 43,700
AHE-020/AHEH-020 60,000 48,200
downlond catalog
2.แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่แยกส่วนแบบแขวน รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
FHDC-70/CACU-007(380V) 80,000 70,900
FHDC-80/CACU-009(380V) 90,000 81,200
FHDC-100/CACU-010(380V) 100,000 84,400
FHDC-120CACU-012(380V) 120,000 95,000
FHDC-150/CACU-015(380V) 150,000 132,200
FHDC-150/LACU-015(380V) 150,000 176,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน