ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์สตาร์แอร์ ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสายแบบดิจิตอล เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 500 บาท)

MODEL BTU ราคาส่ง
FCR5-400 12,478 13,900
FCR5-400 13,128 14,500
FCR5-501 17,844 17,800
FCR5-602 18,628 18,700
FCR5-804 25,296 24,600
FCR5-804 27,197 27,900
FCR5-1101 29,279 28,900
FCR5-1100 30,708 30,300
FCR5-1250RD 33,939 34,900
FCR5-1301 36,415 35,000
FCR5-1350 38,004 37,900
FCR5-1350 40,400 38,900
FCR5-1350 40,488 39,000
FCR5-1250RD 34,052 37,200
FCR5-1301 36,314 37,500
FCR5-1350 38,551 40,700
FCR5-1350 40,195 40,300
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสายแบบดิจิตอล รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีไร้สายเพิ่ม 500 บาท)
FCN400 12,500 14,000
FCN600 16,500 15,700
FCN600 18,700 15,900
FCN600 20,700 16,700
FCN800 26,000 18,800
FCN1200 29,000 25,400
FCN1200 33,400 25,700
FCN1200 33,400 27,100
FCN1200 36,000 26,500
FCN1200 36,000 28,200
FCN1200 38,600 28,700
FCN1200 38,600 30,200
FCN1600 44,100 33,900
FCN1600 48,600 34,500
FCR2000 60,900 40,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นสี่ทิศทาง(Cassette) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
FCCG5-12#5 12,500 18,600
FCCG5-18#5 18,690 22,900
FCCG5-25#5 24,487 28,600
FCCG5-30#5 28,129 31,100
downlond catalog
2.รุ่นสี่ทิศทาง(Cassette) รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
FCC12-18G 12,500 17,400
FCC12-18G 18,700 19,400
FCC25-30G 25,900 25,200
FCC25-30G 30,000 27,700
FCC32-40G 32,000 30,900
FCC32-40G 36,000 32,700
FCC32-40G 38,000 34,200
FCC32-40G 38,000 35,700
FCC32-40G 40,900 35,900
FCC32-40G 40,900 36,600
FCC44G 44,100 36,700
FCC48 48,600 42,100
FCC60 57,500 49,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น ปุ่มควบคุมด้านหน้า ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
QS18 18,700 23,400
QS25 25,900 26,700
QS30 30,000 30,100
QS36 36,000 35,500
QS36 36,000 37,000
QS36 36,000 37,200
QS36 36,000 38,900
QS38 28,000 37,300
QS38 38,000 38,900
QS40 40,900 39,000
QS40 40,900 39,700
QSY48 44,100 39,100
QSY48 48,600 39,700
QSY60A 60,900 49,400
QSY80 80,400 74,800
QSY100 92,000 81,700
QSY80 80,400 75,100
QSY100 92,000 82,800
QSY100 107,000 96,800
QSY100 107,000 83,600
QSY125 123,000 101,000
QSY125 123,000 96,200
QSY150 157,000 126,200
QSY150 157,000 115,700
QSY180 184,000 148,500
QSY180 184,000 152,100
QSY200 214,000 167,000
QSY200 214,000 171,500
QSY250 246,000 199,800
QSY250 246,000 209,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

1.รุ่นคอลย์เปลือยฝังในฝ้า เบอร์ 5 ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
FHD5-400 12,340 11,500
FHD5-400 13,177 12,100
FHD5-501 18,133 15,600
FHD5-602 19,783 16,400
FHD5-804 25,236 20,900
FHD5-1100 31,196 26,600
FHD5-1250RD 34,232 31,700
FHD5-1301 37,533 30,900
FHD5-1350 40,944 34,900
FHD5-1250RD 33,646 34,500
FHD5-1301 37,106 33,400
FHD5-1350 40,944 36,400
downlond catalog
2.รุ่นคอยล์เปลือยฝังในฝ้า ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 1ปี อะไหล่ 1 ปี
FHD400/AR12 12,500 12,700
FHD600/AR16 16,500 15,400
FHD600/AR18 18,700 15,300
FHD600/AR20 20,200 16,400
FHD800/AR25 25,900 18,900
FHD1000/AR30 30,000 22,300
FHD1100/AR32 32,000 24,500
FHD1100/AR32-3(380V) 32,000 25,800
FHD1200A/AR36A 36,000 26,800
FHD1200A/AR36A(380V) 36,000 28,600
FHD1350A 40,900 31,900
FHD1350A 40,900 32,600
FHD1600 44,100 30,900
FHD1600 48,600 31,500
FHD2000 60,900 37,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

1.รุ่นต่อท่อลมดักส์แบบแขวน ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
AHDF18 18,000 16,700
AHDF25 25,900 19,900
AHDF30 30,000 23,400
AHDF32 32,700 25,900
AHDF32 32,700 27,200
AHDF36 36,000 27,700
AHDF36 36,000 29,500
AHDF40 40,900 33,100
AHDF48 40,900 33,700
AHDF48 44,100 32,500
AHDF48 48,600 33,100
AHDF60 60,900 39,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน