ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์อามีน่า ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
WJ09B 9300 8800
WJ13B 12500 9700
WJ18B 18500 15300
WJ24B 24500 20300
downlond catalog
1.รุ่นติดผนัง WJV INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ 30% ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R-410) (แถมพัดลมทาวเวอร์)
WJV09MNVRE#5/JMV09RSVRE 8,983 17,100
WJV13MNVRE#5/JMV13RSVRE 11,978 21,400
downlond catalog
2.รุ่นติดผนัง เบอร์ 5 เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย ถอดล้างง่าย ยิงลมไกล 12 เมตร ฟอกอากาศฟอกกลิ่นด้วยเทคโนโลยีนาโน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
WL09MNVSE#5 9,892 10,400
WL13MNVSE#5 13,229 11,400
WL15MNVSE#5 15,155 14,600
WL18MNVSE#5 23,500 15,900
WL24MNVSE#5 25,139 21,700
WL33MNVZE#5 30,456 22,300
WX36MNVGE#5 37,328 39,700
WX36MNVGE#5 37,063 45,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้ง/แขวน SK-A เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท) R-410
MODEL BTU ราคาส่ง
SK13A-MNVDE 13,000 16,900
SK18A-MNVDE 18,500 20,200
SK24A-MNVDE 25,800 24,600
SK30A-MNVDE 30,000 32,200
SK30A-MNVDE 31,500 32,200
SK36A-MNVDE 36,500 37,100
SK40A-MNVDE 40,800 44,000
SK36A-MNVDE 36,500 40,200
SK40A-MNVDE 40,500 45,200
SK40A-MNVDE 40,500 45,200
SK44A-MNVDU 44,000 43,300
SK48A-MNVDU 48,000 45,700
SK60A-MNVDU 60,000 52,800
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน SU เบอร์ 5 เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท)(ชุดฟอกเพิ่ม 600 บาท) (R22)
SU13MNVSE/PC13RSVSE 13,462 16,000
SU18MNVSE/PC18RSVSE 18,611 19,300
SU20MNVDE/PC20RSVDE 20,600 21,500
SU26MNVSE/PC26CSVSE 25,718 23,400
SU30MNVRE/VC30RSVRE 31,512 30,800
SU33MNVSE/VC33RSVSE 33,997 32,800
SU36MNVGE/VC36CSVGE 36,460 34,700
SU36MNVGE/VC36CSYGE 36,228 37,800
SU40MNVGE/VC40CSYGE 40,944 43,200
downlond catalog
3.รุ่นตั้ง/แขวน (ม.อ.ก) รีโมทไร้สาย ไม่สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายดิจิตอลเพิ่ม 300 บาท ใส่สวิง 1000 บาท ชุดฟอกอากาศ เพิ่ม 600 บาท ) (R22)
SN13MNVGM/PC13RSVGM 12000 14,600
SN18MNVGM/PC18RSVGM 18100 18,000
SN24MNVGM/PC24RSVGM 23200 20,300
SN26MNVGM/PC26RSVGM 25500 21,700
SN30MNVGM/PC30RSVGM 30000 26,400
SN33MNVGM/PC33RSVGM 33100 28,600
SN36MNVGM/PC36RSVRM 36800 30,200
SN36MNVGM/PC36RSVGM 36500 31,900
SN36MNVGM/PC36RSYRM 36800 31,700
SN36MNVGM/PC36CSYGM 36500 33,700
SN38MNVGM/PC38CSYGM 38000 35,000
SN40MNVGM/VC40CSYGM 40000 36,900
SN48MNVGM/VC40CSYGM 48000 41,600
SN60MNVGM/VC60CSYGM 60000 48,200
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นฝั่งฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย หรูหราทันสมัย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
LC13MNVZM 12,000 16,600
LC18MNVQM 18,100 23,100
LCB24MNVZM 23,200 25,700
LCB36MNVRM 36,200 38,900
LCB48MNVZU 45,000 46,200
SC33MNVNM 33,500 35,500
SC36MNVZM 36,000 38,900
SC38MNVRM 38,200 43,800
downlond catalog
2.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู่ ตัวเครื่องทำงานเงียบแบบพิเศษ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท)(R22)
LK13MNVSE 13,280 20,600
LK18MNVSE 19,532 27,100
LK24MNVSE 25,908 32,200
LK30MNVSE 31,198 39,600
LK36MNVSE 35,923 44,400
LK40MNVSE 38,692 44,800
LK36MNVSE 36,550 46,800
LK40MNVSE 38,646 47,800
LKM44MNVSU 44,000 43,200
LKM48MNVSU 48,000 46,200
LKM60MNVSU 52,000 50,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น FKM ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย หน้าจอแสดงผลดิจิตอล ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
FKM30MNVSM 30,000 29,500
FKM33MNVSM 33,000 31,600
FKM36MNVSM 36,000 33,100
FKM36MNVSM 36,000 34,600
FKM44MNVSM 44,000 40,400
FKM48MNVSU 48,000 42,700
FK44A-MNVDU 44,000 45,400
FK48A-MNVDU 48,000 47,900
FK60A-MNVDU 60,000 51,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

1.รุ่นคอยส์เปลือย LOW STATIC เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (รีโมทเพิ่ม 1700 บาท) (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
DCM13MNVRE 13,760 14,600
DCM18MNVRE 18,573 17,700
DCM20MNVRE 20,496 19,700
DCM26MNVRE 26,607 21,900
DCM30MNVRE 32,476 29,200
DCM33MNVRE 33,583 32,300
DCM36MNVRE 37,548 34,200
DCM36MNVRE 37,530 36,700
DCM40MNVRE 40,944 41,600
downlond catalog
2.รุ่นคอยส์เปลือย ฝั่งในฝ้าเพดาน (ม.อ.ก) รัลประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 2 ปี (รีโมทเพิ่ม 1700 บาท)(R22)
DCM13MNVRE 12,000 12,500
DCM16MNVRE 16,000 15,900
DCM18BNVGM 18,100 16,600
DCM24MNVGM 23,200 17,900
DCM26MNVRE 25,500 20,900
DCM30BNVRE 30,000 23,600
DCM33BNVRE 33,100 25,800
DCM36BNVRE 36,800 27,100
DCM36BNVRE 36,800 29,200
DCM40BNVRE 48,000 38,000
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

1.รุ่นต่อท่อลมขนาดใหญ่ สำหรับต่อท่อลมหลายจุด รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 2 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
AHD008/ACL008 80,400 81,300
AHD010/ACL008 86,000 88,500
AHD010/ACL010 107,000 91,200
AHD012/ACL010 112,600 96,600
AHD012/ACL012 127,000 102,800
KAHV(H)015/ACL008x2 163,000 170,600
KAHV(H)020/ACL008x2 172,000 176,900
KAHV(H)020/ACL010x2 214,000 182,200
KAHV025/ACL010x2 226,000 211,600
KAHV025/ACL012x2 256,000 224,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน