ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์อีมีเน้นท์ ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

1.เบอร์ 5
MODEL BTU ราคาส่ง
AWG09/WFG09 9,000 8,700
AWG12/WFG12 12,000 9,800
AWG18/WFG18 17,000 16,900
AWG24/WFG24 22,000 21,700
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.เครื่องปรับอากาศแบบ ตั้ง-แขวน เบอร์ 5.รีโมทไร้สาย-สวิง
MODEL BTU ราคาส่ง
AER12D7/EER12D7 13,007 16,900
AER18D7/EER18D7 19,069 19,800
AER25D7/EER25D7 26,133 24,200
AER30D7/EER30D7 30,994 31,300
AER33D7/EER33D7 34,024 32,500
AER33D7T/EERD7T 33,974 35,200
AER36D7/EER36D7 37,032 35,100
AER36D7T/EER36D7T 36,482 38,100
AER38D7/38D7 39,150 37,500
AER38D7T/38D7T 38,564 39,800
AER40D7/EER40D7 40,269 41,600
AER40D7T/EER40D7T 40,221 44,300
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
- *อุปกรณ์เสริม(Option)* แผ่นฟอก EF คิดเพิ่ม 127 บาท/ชุด, แผ่นฟอก EP คิดเพิ่ม 400 บาท/ชุด
downlond catalog
2.เครื่องปรับอากาศแบบ ตั้ง-แขวน มอก. รีโมทไร้สาย ไม่ สวิง
AR12/ER12DT 12,624 15,300
AR18/ER18DT 18,083 18,000
AR25/ER25DT 25,248 20,800
AR30/ER30DT 30,025 24,200
AR33/ER33DT 33,096 26,900
AR33T/33TDT 33,096 29,000
AR36/ER36DT 36,167 27,800
AR36T/ER36TDT 36,167 29,800
AR38/ER38DT 38,214 34,000
AR38T/ER38TDT 38,214 35,100
AR40/ER40DT 40,944 35,600
AR40T/ER40TDT 40,944 36,700
AR44T/ER44TDT 44,356 38,900
AR48T/ER48TDT 48,109 39,900
AR60T/ER60TDT 60,051 44,200
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.เครื่องปรับอากาศแบบ กระจายลม 8 ทิศทาง CASSETTE TYPE เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย สวิง
MODEL BTU ราคาส่ง
ASD18/CSD18 20,057 27,000
ASD25/CSD25 25,146 30,400
ASD30/CSD30 30,161 35,600
ASD36/CSD36 35,076 42,800
ASD36T/CSD36T 35,783 45,600
- รับประกันคอมเพรสเซอร์แอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
2.เครื่องปรับอากาศแบบ กระจายลม 4 และ 8 ทิศทาง CASSETTE TYPE มอก.รีโมทไร้สาย สวิง
AR18R/CD18 18,083 24,900
AR25R/CD25 25,248 27,800
AR30R/CD30 30,025 31,000
AR36/CD36 36,167 33,200
AR36TR/CD36 36,167 35,200
AR40R/CD40 40,944 44,800
AR40TR/CD40 40,944 45,800
AR44TR/CD44 44,356 47,400
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.ราคาเครื่องปรับอากาศแบบ ตู้ตั้ง (ตัวถังพลาสติก) รุ่น AR/PG
MODEL BTU ราคาส่ง
AR36/PG36 36,167 30,000
AR36T/PG36 36,167 32,100
AR38/PG38 38,214 36,100
AR38T/PG38 38,214 37,200
AR44T/PG44 44,356 41,500
AR48T/PG48 48,109 42,500
AR60T/PG60 60,051 45,900
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

1.ราคาเครื่องปรับอากาศแบบ เปลือยซ่อนในฝ้า - ประหยัดไฟเบอร์ 5,มอก รุ่น AER_D7BC
MODEL BTU ราคาส่ง
AER12D7/EER12D7BC 13,007 14,800
AER18D7/EER18D7BC 19,069 18,200
AER25D7/EER25D7BC 26,133 22,600
AER30D7/EER30D7BC 30,994 28,600
AER33D7/33D7BC 34,024 31,100
AER33D7T/EERD7TBC 33,974 33,800
AER36D7/EER36D7BC 37,032 33,300
AER36D7T/EER36D7TBC 36,482 36,200
AER38D7/EER38D7BC 39,150 35,700
AER38D7T/EER38D7TBC 38,564 37,600
AER40D7/EER40D7BC 40,269 39,900
AER40D7T/EER40D7TDTBC 40,221 42,700
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
AR12/BR12 12,624 13,100
AR18/BR18 18,084 16,500
AR25/BR25 25,249 18,800
AR30/BR30 30,026 22,200
AR33/BR33 33,096 25,000
AR33TBR33 33,096 27,200
AR36/BR36 36,167 26,000
AR36T/BR36 36,167 28,000
AR38/BR38 38,214 32,000
AR38T/BR38 38,214 33,100
AR40/BR40 40,944 33,600
AR40TBR40 40,944 34,700
AR44T/BR44 44,356 36,800
AR48T/BR48 48,109 37,700
AR60T/BR60 60,051 43,100
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน