ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ผนังเบอร์ 5 ( Wall type)

1.รุ่นผนังเบอร์5 ประกันคอม 5 อะไหล่ 1 และ คอยเย็น 3 ปี R32
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MS-GN09VF 9,212 16,300
MS-GN13VF 12,624 18,700
MS-GN15VF 14,330 21,800
MS-GN18VF 18,084 26,900
MS-GN24VF 22,519 38,600
downlond catalog
2.รุ่นผนัง รีโมทไร้สาย ยิงลมได้ไกล 12 เมตร สวิง 4 ทิศทาง ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R-410A) มอก.
MS-GK36VA/MU-GK36VA 34,100 55,500
1.ผนังรุ่น MOVE EYE INVERTER มีรีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ เบอร์ 5 เซ็นเซอร์จับอุณภูมิมนุษย์ ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R32)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MSZ-LN09VF 8,800 29,000
MSZ-LN13VF 12,900 31,000
MSZ-LN18VF 18,000 42,500
2.ผนังรุ่น SUPER INVERTER รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ เบอร์ 5 ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R32)
MSY-GN09VF 8,500 20,800
MSY-GN13VF 11,900 23,800
MSY-GN15VF 14,300 27,800
MSY-GN18VF 17,700 32,000
MSY-GN24VF 22,500 44,500
MSY-GN30VF 27,900 54,400
downlond catalog

แอร์ผนัง (Inverter)

1.ผนังรุ่น MOVE EYE INVERTER มีรีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ เบอร์ 5 เซ็นเซอร์จับอุณภูมิมนุษย์ ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R32)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MSZ-LN09VF 8,800 29,000
MSZ-LN13VF 12,900 31,000
MSZ-LN18VF 18,000 42,500
2.ผนังรุ่น SUPER INVERTER รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ เบอร์ 5 ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R32)
MSY-GN09VF 8,500 20,800
MSY-GN13VF 11,900 23,800
MSY-GN15VF 14,300 27,800
MSY-GN18VF 17,700 32,000
MSY-GN24VF 22,500 44,500
MSY-GN30VF 27,900 54,400
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

แอร์ตั้งแขวน มอก. (Ceiling type)

1.ตั้ง/แขวน FLEXY TYPE รีโมทไร้สาย ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี คอยล์เย็น 3 ปี (น้ำยา R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MCF-SD13VD/MUCF-SD13VD 12,700 24,000
MCF-D18VD/MUCF-D18VD 16,100 27,800
MCF-D24VD/MUCF-D24VD 21,200 31,800
downlond catalog
2.แบบแขวนใต้ฝ้า รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมฯ 5 ปี (R22)
PC-3KAKLT (220V) 30,000 45,400
PC-3KAKLT (220V/380V) 36,000 50,300
PC-3KAKLT (380V) 42,000 58,500
PC-3KAKLT (380V) 48,000 65,000
downlond catalog

แอร์ตั้งแขวนเบอร์ 5 (Ceiling type)

1.แบบแขวนใต้ฝ้า เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกัน อะไหละ 1 ปี คอมฯ 5 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
PC-2.5KAKLT-5(220V) 23,900 44,800
PC-3KAKLT-5(220V) 29,900 50,000
PC-4KAKLT-5(220V/380V) 38,700 55,800
downlond catalog
2.รุ่นแขวนใต้ฝ้า INVERTER รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ระบบอินเวอร์เตอร์ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รุ่นหน้ากากเลือนขึ้น-ลง เพิ่ม 7800 บาท,มูฟอาย เพิ่ม 1800 บาท
PCY-P18KALT/SUY-KA18VA #5 18,000 53,000
PCY-P24KALT/SUY-KA24VA #5 25,000 59,300
PCY-P30KALT/SUY-KA30VA #5 30,000 60,300
PCY-P36KALT/SUY-KA36VA #5 36,000 68,500
PCY-P42KALT/PUY-P42VKA(220/380V) 42,000 83,000
PCY-P48KALT/PUY-P48VKA(220/380V) 48,000 89,000
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

แอร์สี่ทิศทาง (Cassette type)

1.รุ่นสี่ทิศทาง CASSETTE รีโมทไร้สาย อะไหล่ 1 ปี รับประกันคอมฯ 5 ปี (น้ำยา R-22) (รุ่นหน้ากากเลื่อนขึ้น-ลง เพิ่ม 7800 บาท,มูฟอาย เพิ่ม 1800 บาท)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
SL-1.6AAKLT.TH 12,300 42,300
SL-2AAKLT.TH 15,400 48,000
PL-2.5BAKT.TH 21,800 59,500
PL-3BAKT.TH 30,000 64,500
PL-4BAKT.TH (220/380V) 36,000 70,000
PL-5BAKT.TH (380V) 44,700 78,500
PL-6BAKT.TH (380V) 51,200 81,300
downlond catalog
.2.รุ่นสี่ทิศทาง CASSETTE INVERTER รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ระบบอินเวอร์เตอร์ รับประคอมฯ 5 ปี อะไหล่ (น้ำยา R-410A)
PLY-P18BAT/SUY-KA18VA #5 18,000 65,000
PLY-P24BAT/SUY-KA24VA #5 24,000 79,300
PLY-P30BAT/SUY-KA30VA #5 30,000 86,800
PLY-P36BAT/SUY-KA36VA #5 36,000 95,000
PLY-P42BAT/PUY-P42VKA (220/380V) 42,000 106,000
PLY-P48BAT/PUY-P48VKA (220/380V) 48,000 107,800
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

แอร์ตู้ตั้งพื้น ( Package type)

1.แบบตู้ตั้งพื้น FLOOR STANDING มีแผงควมคุมอุณภูมิหน้าเครื่อง รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมฯ 5 ปี (น้ำยา R-22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
PS-5GAKD (380V) 42,300 114,500
PS-6GAKD (380V) 50,500 155,000
downlond catalog
2.แบบตู้ตั้งพื้น INVERTER มีแผงควบคุมอุณภูมิหน้าเครื่อง รับประกันไฟ 380V ระบบอินเวอร์เตอร์ อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
PFV-P200YM 80,000 159,500
PFV-P250YM 100,000 201,000
PFV-P400YM (DUCT TYPE) 160,000 271,000
PFV-P500YM (DUCT TYPE) 191,000 357,500
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

แอร์เปลือยซ่อนใต้ฝ้า (Static)

1.แบบเปลือยซ่อนใต้ฝ้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมฯ 5 ปี (น้ำยา R-22)(LOW STATIC PRESSURE)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
(LOW STATIC PRESSURE)
SE-1.6AAKT(มีสายหรือไร้สาย) 11,900 29,000
SE-2AAKT(มีสายหรือไร้สาย) 16,400 38,000
SE-2.5AAKT(มีสายหรือไร้สาย) 21,500 41,500
downlond catalog
(HIGH STATIC PRESSURE) -
PE-3JAKT (มีสาย) 30,000 49,300
PE-4JAKT (220/380V)(มีสาย) 36,000 60,000
PE-5JAKT (380V)(มีสาย) 42,000 63,300
PE-6JAKT (380V)(มีสาย) 48,000 74,000
PE-3JAKLT (ไร้สาย) 30,000 51,800
PE-4JAKLT (220/380V)(ไร้สาย) 36,000 62,000
PE-5JAKLT (380V)(ไร้สาย) 42,000 65,000
PE-6JAKLT (380V)(ไร้สาย) 48,000 75,500
downlond catalog
.2.แบบเปลือยซ่อนฝ้า INVERTER รีโมทมีสาย อะไหล่ 1 ปี คอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-410)(รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1800 บาท)
PEY-P18JAT (รีโมทมีสาย) 18,000 54,000
PEY-P24JAT 24,000 58,000
PEY-P30JAT 30,000 71,000
PEY-P36JAT 36,000 86,300
PEY-P42JAT 42,000 90,800
PEY-P48JAT 48,000 108,000
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน