ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์เซ็นทรัล ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์เซ็นทรัลผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์เซ็นทรัลตั้งแขวน(Ceiling)

1.ตั้ง/แขวน รุ่น EF เบอร์ 5 (มอก.) รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายรุ่น KF เพิ่ม 450 บาท รุ่น EF เพิ่ม 300 บาท

MODEL BTU ราคาส่ง
CFH-KF13/CCS-KF13 13,100 16,000
CFH-KF15/CCS-KF15 15,400 20,000
CFH-EFA18/CCS-EFA18 18,400 22,200
CFH-KF20/CCS-KF20 20,300 22,600
CFH-KF25/CCS-KF25 25,600 24,800
CFH-EF28/CCS-EF28(SCL) 28,200 31,100
CFH-EF30/CCS-EF30(SCL) 30,900 33,700
CFH-EF33/CCS-EF33(SCL) 34,700 37,000
CFH-EF36/CCS-EF36(SCL) 36,900 37,400
CFH-EF38/CCS-EF38(SCL) 39,100 39,700
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
CFH-EF33/CCS-EF33(SCL) 34,500 40,400
CFH-EF36/CCS-EF36(SCL) 36,800 40,900
CFH-EF38/CCS-EF38(SCL) 39,000 44,100
downlond catalog

2.ตั้ง/แขวน รุ่น GS (มอก) รูมเทอร์โม ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายเพิ่ม 450 บาท)

CFH-GS12/CCS-NS12 12,200 13,400
CFH-GS16/CCS-NS16 16,300 15,200
CFH-GS18/CCS-NS18 18,100 16,000
CFH-GS20/CCS-NS20 20,400 16,700
CFH-GS25/CCS-NS25 25,200 18,600
CFH-GS28/CCS-NS28 28,000 19,100
CFH-GS33/CCS-NS33 33,100 26,500
CFH-GS35/CCS-NS35 35,100 27,400
CFH-GS38/CCS-NS38 38,200 30,800
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
CFH-GS33/CCS-NS33 33,100 28,500
CFH-GS35/CCS-NS35 35,100 29,300
CFH-GS38/CCS-NS38 38,200 31,100
CFH-GS44/CCS-NS44 44,000 36,000
CFH-GS48/CCS-NS48 48,000 36,800
CFH-GS56/CCS-NS56 56,000 40,300
CFH-GS60/CCS-NS60 60,000 41,000
downlond catalog
3.ตั้ง/แขวน รุ่น SF-FA รีโมทมีสาย (มอก) ประกันอะไหล่และคอม 1 ปี (ไร้สายเพิ่ม 300 บาท)
SF09-FA/SC09-CB 9,200 13,300
SF12-FA/SC12-CB 12,200 13,500
SF18-FA/SC16-CB 16,300 16,000
SF18-FA/SC18-CB 18,400 16,300
SF18-FA/SC20-CB 20,100 17,200
SF25-FA/SC25-CB1 25,500 19,400
SF25-FA/SC28-CB 28,300 20,400
SF30-FA/SC30-CB 30,300 24,300
SF33-FA/SC33-CC1 33,400 26,500
SF36-FA/SC36-CD 36,100 27,400
SF36-FA/SC38-CD (SCL) 38,200 32,000
SF41-FA/SC41-CD (SCL) 41,200 37,300
SF36-FA/SC36-CD (2 FAN) 36,100 30,800
SF36-FA/SC38-CD (SCL,2 FAN) 38,200 34,200
SF41-FA/SC41-CD (SCL,2 FAN) 41,200 38,000
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
SF33-FA/SC33-CC(A) 33,000 28,600
SF36-FA/SC36-CD1(A) 36,500 29,500
SF36-FA/SC38-CD(A)(SCL) 38,200 32,200
SF41-FA/SC41-CD(A)(SCL) 41,200 36,500
SF36-FA/SC36-CD1(A)(2 FAN) 36,500 32,600
SF36-FA/SC38-CD(A)(SCL,2 FAN) 38,200 34,500
SF41-FA/SC41-CD(A)(SCL,2 FAN) 41,200 37,100
SF41-FA/SC44-CD(A)(SCL,2 FAN) 44,000 39,200
SF41-FA/SC48-CD(A)(SCL,2 FAN) 48,100 39,900
SF56-FA/SC56-CD(A)(SCL,2 FAN) 56,200 43,300
SF56-FA/SC60-CD(A)(SCL,2 FAN) 60,000 43,900
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์เซ็นทรัลสี่ทิศทาง(Casset)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์เซ็นทรัลตู้ตั้ง(Package)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์เซ็นทรัลเปลือย (Static)

1.คอยเปลือย รุ่น SF-DA (มอก.) รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาส่ง
SF09-DA/SC09-CB 9,200 11,500
SF12-DA/SC12-CB 12,200 11,700
SF18-DA/SC16-CB 16,300 13,900
SF18-DA/SC18-CB 18,400 14,300
SF18-DA/SC20-CB 20,100 15,100
SF25-DA/SC25-CB1 25,500 17,100
SF25-DA/SC28-CB 28,300 18,000
SF30-DA/SC30-CB 30,300 22,200
SF33-DA/SC33-CC1 33,400 24,400
SF36-DA/SC36-CD 36,100 25,100
SF36-DA/SC38-CD 38,200 29,800
SF41-DA/SC41-CD 41,200 34,500
SF36-DA/SC36-CD(2 FAN) 36,100 28,500
SF36-DA/SC38-CD(SCL,2 FAN) 38,200 32,000
SF41-DA/SC41-CD(SCL,2 FAN) 41,200 35,300
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
SF33-DA/SC33-CC(A) 33,000 26,500
SF36-DA/SC36-CD1(A) 36,500 27,300
SF36-DA/SC38-CD(A)(SCL) 38,200 30,000
SF41-DA/SC41-CC(A)(SCL) 41,200 33,800
SF36-DA/SC36-CD1(A)(2 FAN) 36,500 30,400
SF36-DA/SC38-CD(A)(SCL,2 FAN) 38,200 32,200
SF41-DA/SC41-CD(A)(SCL,2 FAN) 41,200 34,400
SF41-DA/SC44-CD(A)(SCL,2 FAN) 44,000 36,500
SF41-DA/SC48-CD(A)(SCL,2 FAN) 48,100 37,200
SF56-DA/SC56-CD(A)(SCL,2 FAN) 56,200 40,700
SF56-DA/SC60-CD(A)(SCL,2 FAN) 60,000 41,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์เซ็นทรัลท่อลม (Duct)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน