ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์เทรน ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่นผนัง PASSIO เบอร์ 5 รับประกันคอม 7 ปีอะไหล่ 1 น้ำยา R32
MCWE09GB5 9,400 10,000
MCWE12GB5 12,700 12,000
MCWE15GB5 15,200 16,400
MCWE18GB5 18,300 18,400
MCWE24GB5 25,300 26,700
2. รุ่นผนัง PASSIO INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ระบบพลาสม่าฟลอกอากาศ กำจัดกลิ่น ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R 32 )
MYWE09/TYKE09 9,400 11,700
MYWE12/TYKE12 12,600 14,100
MYWE18/TYKE18 18,200 21,600
MYWE24/TYKE24 24,100 31,300
3. รุ่นผนัง HIGH WALL เบอร์ 5 รีโททไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ กำจัดกลิ่น ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCWA30/TTKA30 30,000 39,300
MCWA30/TTKA30 30,000 32,600
MCWA36/TTKA36 36,000 39,800
MCWA36/TTKA36 36,000 40,700
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1. รุ่นตั้ง/เเขวน New stylus เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายลมด้านหน้าและด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCXA12/TTKA12 12,100 16,300
MCXA18/TTKA18 19,000 25,000
MCXA24/TTKA24 24,000 30,000
MCXA30/TTKA30 30,000 33,100
MCXA36/TTKA36 37,000 39,600
MCXA36/TTKA36 37,000 40,800
MCXA42/TTKA42 40,000 50,300
2. ร่นตั้ง/เเขวน "CoolPlus Senes 5" เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410 A )
MCXA12/TTKA12 13,600 14,200
MCXA18/TTKA18 19,500 19,800
MCXA24/TTKA24 24,000 24,900
MCXA30/TTKA30 30,000 31,200
MCXA36/TTKA36 37,000 37,700
MCXA36/TTKA36 37,000 38,800
MCXA42/TTKA42 40,000 42,200
3. รุ่นตั้ง/เเขวน New stylus รีโมทไร้สาย กระจายลมหน้าและบน ออโต้สวิง ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCXA12/TTKA12 12,000 14,700
MCXA18/TTKA18 15,000 18,400
MCXA18/TTKA18 18,000 19,300
MCXA24/TTKA24 24,000 23,700
MCXA30/TTKA30 30,000 31,700
MCXA36/TTKA36 36,000 33,700
MCXA36/TTKA36 36,000 34,800
MCXA42/TTKA42 42,000 41,700
MCXA48/TTKA48 48,000 48,200
MCXA60/TTKA60 60,000 57,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1. รุ่น CASSEYE TYPE เเบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง รีโมทไร้สาย รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCCA18/TTKA18 18,000 25,900
MCCA24/TTKA24 24,000 36,000
MCCA30/TTKA30 30,000 42,400
MCCA36/TTKA36 36,000 45,700
MCCA36/TTKA36 36,000 46,700
MCCA42/TTKA42 42,000 52,400
MCCA48/TTKA48 48,000 59,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1. รุ่นตู้ตั้ง มีแผงควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCVB36/TTKA36QB 36,000 43,500
MCVB36/TTKA36QD 36,000 44,600
MCVB48/TTKA42QD 42,000 51,000
MCVB48/TTKA48QD 48,000 52,700
MCVB60/TTKA60QD 60,000 64,500
MCV090/TTA075RD 75,000 84,700
MCV090/TTA100RD 100,000 101,000
MCV120/TTA120RD 120,000 110,700
2xMCV090/TTA150RD 150,000 173,700
2xMCV090/TTA180RD 180,000 194,000
2xMCV090/TTA200RD 195,000 205,700
2xMCV0120/TTA240RD 240,000 244,200
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะสั้น) เบอร์ 5 รูมเทอร์โม รับประกันคอม 5 ปี ( R-410A )
MCDA12/TTKA12 13,800 19,000
MCDA18/TTKA18 19,100 26,000
MCDA24/TTKA24 24,500 31,700
MCDA30/TTKA30 30,000 38,700
MCDA36/TTKA36 36,000 50,900
MCDA36/TTKA36 36,000 52,300
MCDA42/TTKA42 40,500 56,100
2. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะสั้น) LOW STATIC รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCDA12/TTK12 12,000 16,200
MCDA18/TTK15 15,000 17,900
MCDA18/TTK18 18,000 19,300
MCDA24/TTK18 20,000 21,100
MCDA24/TTK24 24,000 24,000
MCDA30/TTK30 30,000 30,400
MCDA36/TTK30 33,000 32,700
MCDA36/TTK36 36,000 34,700
MCDA36/TTK36 36,000 35,800
MCDA48/TTK42 42,000 42,300
MCDA48/TTK48 48,000 43,900
MCDA60/TTK48 53,000 45,400
MCDA60/TTK60 60,000 50,900
3. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะไกล) HIGH STATIC รับประกันคอม 1 ปี ( R-140A )
MCDA30/TTKA30 30,000 30,400
MCDA36/TTKA30 33,000 32,700
MCDA36/TTKA36 36,000 34,700
MCDA36/TTKA36 36,000 35,800
MCDA48/TTKA42 42,000 42,300
MCDA48/TTKA48 48,000 43,900
MCDA60/TTKA48 53,000 45,400
MCDA60/TTKA60 60,000 50,900
4. รุ่นซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (ระบายความร้อนด้วยน้ำ + น้ำยา) ทำให้ติดคอนเด็นซิ่งไว้บนฝ้าได้ รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCDA12/WTKA12 12,000 20,000
MCDA18/WTKA18 18,000 24,200
MCDA24/WTKA24 24,000 29,400
MCDA30/WTKA30 30,000 33,600
MCDA36/WTKA36 36,000 36,900
MCDA48/WTKA48 48,000 48,400
MCDA60/WTKA60 60,000 53,900
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1. รุ่นต่อท่อลม ODYSSEY รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
TTH060BD/TTK060 60,000 54,400
TTH075RD/TTK075 75,000 79,100
TTH100RD/TTK100 101,000 97,800
TTH120RD/TTK120 120,000 107,300
TTH150RD/TTK160 155,000 161,800
TTH180RD/TTK180 180,000 185,000
TTH200RD/TTK210 201,000 202,200
TTH240RD/TTK240 241,000 229,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน