ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
2.แบบผนัง INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 แผ่นฟอกอากาศ ออโต้สวิง มีระบบฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี (น้ำยา R-410A)
MODEL BTU ราคาส่ง
RAS-10G2KCVP-T #5/RAS-10G2ACVP-T #5 9,200 32,800
RAS-13G2KCVP-T #5/RAS-13G2ACVP-T #5 13,100 36,100
RAS-18G2KCVP-T #5/RAS-18G2ACVP-T #5 17,200 41,500
downlond catalog
3.แบบผนัง INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 แผ่นฟอกอากาศ ออโต้สวิง รับประกันคอม
RAS-10N3KCV-T #5/RAS-10N3ACV-T #5 8,500 24,600
RAS-13N3KCV-T #5/RAS-13N3ACV-T #5 11,900 29,800
RAS-16N3KCV-T #5/RAS-16N3ACV-T #5 14,900 35,300
RAS-18N3KCV-T #5/RAS-18N3ACV-T #5 17,200 40,000
RAS-22N3KCV-T #5/RAS-22N3ACV-T #5 19,400 51,000
downlond catalog
4.แบบผนัง N-Series รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง เบอร์ 5 แผ่นฟอกอากาศและมีระบบทำความสะอาดตัวเอง รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี (R-410A)
RAS-10G2KPS-T #5/ARS-10G2APS-T #5 9,200 17,400
RAS-13G2KPS-T #5/ARS-13G2APS-T #5 12,200 20,500
RAS-18G2KPS-T #5/ARS-18G2APS-T #5 17,600 31,300
RAS-25G2KPS-T #5/ARS-25G2APS-T #5 22,700 44,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นแขวนใต้ฝ้า INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-410A)
MODEL BTU ราคาส่ง
ARV-SE561CP-T #5/RAV-TE561AP-T 18,100 30,300
ARV-SE801CP-T #5/RAV-TE801AP-T 23,500 34,600
ARV-SE1001CP-T #5/RAV-TE1001A8-T(380V) 33,400 49,000
ARV-SE1251CP-T #5/RAV-TE1251A8-T(380V) 36,500 54,100
ARV-SE1251CP-T/RAV-TE1251A8-T(380V) 41,200 54,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นคาสเซ็ทฝังฝ้าสี่ทิศทาง INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-410A)
MODEL BTU ราคาส่ง
RAV-SE561UP-T #5/RAV-TE561AP-T 18,900 37,500
RAV-SE801UP-T #5/RAV-TE801AP-T 23,200 43,300
RAV-SE1001UP-T #5/RAV-TE1001A8-T(380V) 33,800 57,000
RAV-SE1251UP-T /RAV-TE1251A8-T(380V) 41,200 62,000
ARV-SE1251CP-T/RAV-TE1251A8-T(380V) 41,200 54,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เปลือย (Static)

1.รุ่นเปลือยซ่อนฝ้า INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 7 อะไหล่ 2 ปี (R410A)
MODEL BTU ราคาส่ง
RAV-SE561BP-T #5/RAV-TE561AP-T 16,500 31,700
RAV-SE801BP-T #5/RAV-TE801AP-T 21,300 36,100
RAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001A8-T(380V) 35,800 48,300
RAV-SE1251BP-T/RAV-TE1251A8-T(380V) 42,600 54,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.ท่อลม (Duct)

MODEL BTU ราคาส่ง
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน