ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ไดกิ้น ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่นผนังประหยัดไฟเบอร์ 5
FTM09NV2S 9,000 11,700
FTM12NV2S 12,000 14,200
FTM15NV2S 15,000 17,200
FTM18NV2S 18,000 21,400
FTM24NV2S 24,000 29,900
FTM28NV2S 25,000 30,600
downlond catalog
2.รุ่นผนัง SUPER SMILE INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย กรองอากาศดับกลิ่น ตาจับเคลื่อนไหวป ประกันคอมฯ 5 ปี(น้ำยา R32)
FTKC09/RKC09 8,500 15,100
FTKC12/RKC 11,900 18,400
FTKC18/RKC 17,700 24,800
FTKC24/RKC24 20,500 33,100
FTKC28/RKC28 24,200 36,200
downlond catalog
MODEL BTU ราคาส่ง
3.รุ่นผนัง SMART INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย สวิง 4 ทิศทาง ผ่นกรองอากาศดับกลิ่น ตาจับเคลื่อนไหว ประคอมฯ 5 ปี(น้ำยา R32)(เชื่อม wi-fi เพิ่ม 2500)
FTKM09/RKM09 9,000 18,800
FTKM12/RKM12 12,000 21,700
FTKM15/RKM15 15,000 25,500
FTKM18/RKM18 18,000 28,600
FTKM24/RKM24 24,000 36,700
FTKM28/RKM28 28,000 40,600
FTKM33/RKM33 33,000 44,400
downlond catalog
MODEL BTU ราคาส่ง
4.รุ่นผนัง EKIRA เบอร์ 5 ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย แผ่นกรองอากาศดับกลิ่นเรียบหรู ตาจับคลื่นออโต้สวิง 4 ทิศทาง ประกันคอมฯ 5 ปี (มีสีขาวและสีเงิน)(น้ำยา R32)(เชื่อม wi-fi เพิ่ม 2500)
FTKM09/RKJ09 8,500 25,400
FTKM12/RKJ12 11,900 29,300
FTKM18/RKJ18 17,700 38,700
downlond catalog
MODEL BTU ราคาส่ง
5.รุ่นผนัง URUSARA 7 เบอร์ 5 ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย ระบบฟอกอากาศปล่อยประจุ ควบคุมความชื้นในอากาศ มีตาจับความเคลื่อนไหว ออโต้สวิง 4 ทิศทาง ประกันคอมฯ 5 ปี (น้ำยา R32)
FTXZ09/RXZ09 8,400 42,300
FTXZ12/RXZ12 11,800 49,000
FTXZ18/RXZ18 16,900 64,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่น FHNQ แขนวใต้ฝ้า เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FHNQ13MV2S 13,600 17,700
FHNQ18MV2S 17,800 22,200
FHNQ24MV2S 24,200 29,600
FHNQ30MV2S 30,000 35,600
downlond catalog
2.รุ่น FHNQ แขนวใต้ฝ้า มอก.รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FHNQ24MV2S 24,200 26,900
FHNQ30MV2S 30,000 32,400
FHNQ36MV2S 36,000 36,300
FHNQ42MV2S 42,000 42,400
FHNQ48MV2S 48,000 47,200
downlond catalog
3.รุ่น FHQG INVERTER แขวนใต้ฝ้า รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รีโมทไร้สายเพิ่ม 1400 บ.)
FHQG13/RZR13 13,600 23,300
FHQG18/RZR18 18,100 29,600
FHQG24/RZR24 22,500 32,800
4.รุ่น FHQG INVERTER แขวนใต้ฝ้า รีโมทมีสายมีทั้ง 220/380v เบอร์ 5 (38000btu ไม่มีเบอร์5)ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รีโมทไร้สายเพิ่ม 1400 บ.)
FHQG30/RZR30 28,700 36,000
FHQG36/RZR36 36,200 43,800
FHQG38/RZR38 38,070 45,500
FHQG42/RZR42 42,000 51,500
FHQG48/RZR48 48,000 57,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่น FCNQ ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) รีโมทไร้สาย กระจายลมได้รอบทิศทาง (Round Flow) ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FCNQ13 13,600 30,100
FCNQ18 18,000 40,100
FCNQ24 24,000 48,800
FCNQ30 30,000 53,300
FCNQ36 36,000 58,300
FCNQ42 42,000 64,900
FCNQ48 48,000 66,400
downlond catalog
2.รุ่น FCNQ ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) รีโมทไร้สาย กระจายลม8 ทิศทาง ติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไฟ LED 4 มุม เพิ่ม 2000 บาท)(น้ำยา R-410A)
FCRN18 18,000 31,100
FCRN24 24,000 39,200
FCRN30 30,000 41,900
FCRN36 36,000 47,300
FCRN42 42,000 54,000
FCRN45 45,000 57,700
downlond catalog
3.รุ่น FCQ INVERTER ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (CASSETTE) รีโมทไร้สาย กระจายลมได้รอบทิศทาง (ROUND FLOW) ประคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FCQ13 30,000 31,300
FCQ18 36,000 41,700
FCQ24 42,000 52,700
FCQ30 48,000 58,400
FCQ36 55,000 68,600
FCQ42 42,000 75,100
FCQ48 48,000 77,200
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่นตู้ตั้ง (FIOOR STANDING) ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง ประคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
AFV05KAV 50,000 59,700
AFV06KAV 60,000 70,800
AFV08KAV 80,000 92,200
AFV10KAV 100,000 113,200
AFVP10KA 100,000 113,200
AFVP13KA 120,000 132,200
AFVP15KAV 160,000 162,700
AFVP18KAV 180,000 192,800
AFVP20KAV1/RU20NY1S 200,000 211,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่น FDBQ แบบคอยล์เปลือยฝั่งฝ้า (LOW STATIC) แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1000 บ.)
FDBNQ13 13,000 18,400
FDBNQ18 18,000 22,000
FDBNQ24 24,000 26,500
FDBNQ30 30,000 37,100
FDBNQ33 33,000 41,100
FDBNQ36 36,000 45,100
FDBNQ42 42,000 47,300
FDBNQ48 48,000 56,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาส่ง
1.รุ่น FDMNG แบบต่อท่อลม (MIDDLE STATIC) แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1000 บ.)
FDMNG30MV2S 30,000 37,200
FDMNG36MV2S 36,000 45,700
FDMNG42MV2S 42,000 48,100
FDMNG48MV2S 48,000 57,500
FDMRN55CXV1S 55,000 67,400
downlond catalog
2.รุ่น FBQ INVERTER แบบต่อท่อลม แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1800 บ.)
FBQ13EV2S 13,880 32,300
FBQ18EV2S 18,090 39,200
FBQ24EV2S 24,230 42,200
FBQ30EV2S 30,090 48,700
FBQ36EV2S 36,230 66,100
FBQ42EV2S 42,000 67,600
FBQ48EV2S 48,000 81,200
downlond catalog
3.แบบต่อท่อ DUCT (HIGH STATIC) ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
AFD05 50,000 57,900
AFD06 60,000 68,700
AFD08 80,000 89,400
AFD10 100,000 109,800
AFD13 120,000 128,200
AFD15 160,000 185,500
AFD18 180,000 187,000
AFD20 200,000 205,100
downlond catalog
4.แบบต่อท่อขนาดใหญ่ DUCT (HIGH STATIC) รีโมทมีสาย ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
FD250B 250,000 260,200
FD300B 300,000 313,500
FD350B 350,000 376,200
FD400B 400,000 447,400
FD450B 450,000 503,400
FD500B 500,000 548,400
FD600B 600,000 632,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน