ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ซัมซุง ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์ซัมซุง แอร์ผนัง ( Wall type) R410 Samsung

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AR10MRFN 9,651 13,500
AR13MRFN 12,253 15,000
AR18MRFN 18,535 21,900
AR24MRFN 22,549 29,400
ประกันคอม 5 อะไหล่ 1 ปี
downlond catalog
1.รุ่น Wifi INVERTER AR7000 รูปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma ควบคุมการทำงานจากมือถือ ผ่านสัญญาณ Wi-fi ประกันคอม 10 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
AR10KVPDLWKNST/AR10KVPDLWKXST 9,700 21,000
AR13KVPDLWKNST/AR13KVPDLWKXST 12,400 22,500
AR18KVPDLWKNST/AR18KVPDLWKXST 17,500 30,300
AR24KVPDLWKNST/AR24KVPDLWKXST 21,300 36,700
downlond catalog
2.รุ่น INVERTER AR5000 รุปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกกลิ่น เงียบเสียงรบกวนตำ่ ประกันคอม 10 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
AR10JVSSLWKNST/AR10JVSSLWKXST 8,600 18,900
AR13JVSSMWKNST/AR13JVSSMWKXST 12,000 20,400
AR18JVSSLWKNST/AR18JVSSLWKXST 17,300 27,600
AR24JVSSLWKNST/AR24JVSSLWKXST 21,100 34,800
AR30JVFSLWKNST/AR30JVFSLWKXST 24,500 42,400
downlond catalog
3.รุ่นฟอก Wi-fi AR7000 รูปทรงสามเหลี่ยม รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอก Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกอากาศกลิ่น ควบคุมการทำงานจากมือถือ ผ่านสัญญาณ Wi-fi ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
AR10KRPDQWKNST/AR10KRPDQWKXST 9,600 17,600
AR13KRPDQWKNST/AR13KRPDQWKXST 12,200 19,500
AR18KRPDQWKNST/AR18KRPDQWKXST 18,500 26,000
AR24KRPDQWKNST/AR24KRPDQWKXST 22,000 32,900
downlond catalog
4.รุ่น Smart INVERTER รูปร่างสวย รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกอากาศกลิ่น เงียบเสียงรบกวนต่ำ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รุ่นปี 2558)
ASV24PUMNXST/ASV24PUMXXST 24,000 29,200
downlond catalog
5.รุ่น DOUBLE PROTECT รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ Plasma กำจัดหวัดนก ฟอกกลิ่นเงียบเสียงรบกวนต่ำ รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รุ่นปี 2558)
AR18FCSEFUUNST#5/AR18FCSEFUUXST 18,800 24,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์ซัมซุง ตั้งแขวน (Ceiling) Samsung

1.รุ่นตู้ตั้งแขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น รูปร่างสวยทันสมัย ออโต้สวิง 4 ทิศทาง (ซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง ขนาดเล็กและบางประหยัดพื้นพื้นที่) รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AC012HBCPED/TS#5/AC012HCBPED/TS 12,100 21,300
AC018HBCPED/TS#5/AC018HCBPED/TS 18,400 28,300
AC024HBCPED/TS#5/AC024HCBPED/TS 25,800 32500
AC030HBCPED/TS#5/AC030HCBPED/TS 31,500 44,900
AC036HBCPED/TS#5/AC036HCBPED/TS 34,000 50,500
AC042HBCPED/TS(380V)/AC042HCBDGD/TS 42,000 48,200
AC048HBCPED/TS(380V)/AC048HCBDGD/TS 48,000 49,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์ซัมซุง สี่ทิศทาง(Casset) ไม่มี Samsung

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์ซัมซุง ตู้ตั้ง(Package) Samsung

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น INVERTER รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ Virus Doctor ฟอกกลิ่น รูปร่างสวยทันสมัยเงียบเสียงรบกวนต่ำ รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AF28FVSDAWKN 28,300 75,900
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์ซัมซุง เปลือย (Static) ไม่มี Samsung

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์ซัมซุง ท่อลม (Duct) ไม่มี Samsung

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน