ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ยูนิแอร์ ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์ยูนิแอร์ ผนัง ( Wall type) UNI AIR

1.รุ่นผนังเบอร์ 5 รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
WRH-09V/ARH-09V 9,212 14,000
WRH-12V/ARH-12V 12,069 14,700
WRH-18V/ARH-18V 18,505 21,800
WRH-25S/ARH-25V 24,204 27,800
downlond catalog
2.รุ่นผนัง มอก.รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
WSQ-30/ACQY-30HW 30,000 36,300
WSQ-30/ACQY-303HW(380V) 30,000 40,100
WSQ-36/ACQY-36W 36,000 40,200
WSQ-36/ACQY-36HW(380V) 36,000 42,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์ยูนิแอร์ ตั้งแขวน (Ceiling) UNI AIR

1.รุ่นตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทมีสายดิจิตอล แผ่นฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายเพิ่ม 700 บาท) (น้ำยา R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
DDV-13/ACV-13 13,340 22,300
DDV-18/ACV-18 19,862 27,600
DDV-25/ACV-25 26,697 33,200
DDV-30/ACV-30 30,455 37,300
DDV-30V/ACV-303V 30,048 42,600
DDV-36/ACV-36H 36,631 44,800
DDV36/ACV-363H (380 V) 36,149 46,600
DDV-40/ACV-40 40,844 51,900
DDS-40/ACV-403(380 V) 40,443 53,200
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง มีแผ่นกรองอากาศ รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 700 บาท) (R-410A)
DDQ-12RA/ACQ-12RA 12,000 22,300
DDQ-18RA/ACQ-18RA 18,000 27,300
DDQ-25RA/ACQ-25RA 25,000 34,100
DDQ-30RA/ACQ-30RA 30,000 38,900
DDQ-30RA/ACQ-303RA(380V) 30,000 43,900
DDQ-36RA/ACQ-36RA 36,000 46,500
DDQ-36RA/ACQ-363RA(380V) 36,000 50,100
DDQ-40RA/ACQ-40RA 40,000 51,900
DDQ-40RA/ACQ-403RA(380V) 40,000 52,800
downlond catalog
3.รุ่นตั้/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทสายเพิ่ม 550บาท)(น้ำยา R22)
DDF-400/ACL-12 12,500 21,300
DDF-600ACL-18 19,000 25,700
DDF-800/ACL-25 25,000 29,600
DDF-1000/ACL-30 29,000 33,800
DDF-1200/ACL-36 35,000 37,500
DDF-1200/ACL-363 35,500 39,000
DDF-1600/ACL-403 40,000 45,700
DDF-1600/ACL-50 50,000 51,100
DDF-2000/ACL-60 60,000 55,600
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์ยูนิแอร์ สี่ทิศทาง (Casset) UNI AIR

1.รุ่นคาสเซ็ท ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง มีรีโมทไร้สาย กระจายลม 360 องศา (Round flow) รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
CSQ-18/ACQY-18 18,000 36,800
CSQ-25/ACQY-25 24,000 40,300
CSQ-30/ACQY-30H 30,000 46,400
CSQ-30/ACQY-303H(380V) 30,000 50,600
CSQ-36ACQY-36C 36,000 50,100
CSQ-40/ACQY-363C(380V) 36,000 51,800
CSQ-40/ACQY-40 40,000 58,600
CSQ-50/ACQY-403(380V) 40,000 61,000
CSQ-50/ACQY-503(380V) 48,000 62,900
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์ยูนิแอร์ ตู้ตั้ง(Package) UNI AIR

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น มีรีโมทไร้สาย พรุ้อมแผงควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลหน้าเครื่องรูปร่างสวยทันสมัย ติดตั้งง่าย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
TGF-18/ACQ-18 18,000 28,400
TGF-18/ACQ-25 24,200 31,800
TGF-30/ACQ-30 30,000 36,600
TGF-30/ACQ-303(380V) 30,000 39,400
TGF-36/ACQ-36 35,000 40,100
TGF-36/ACQ-363(380V) 35,000 41,700
TGF-40/ACQ-40H 41,000 50,300
TGF-40/ACQ-403H(380V) 41,000 51,600
TGF-50/ACQ-503(380V) 50,000 57,900
TGF-60/ACQ-603(380V) 60,000 63,000
TGF-80/CACU-007(380V) 80,000 89,400
TGF-90/CACU-009(380V) 90,000 99,300
TGF-100/CACU-010(380V) 100,000 107,600
TGF-120/CACU-012(380V) 120,000 119,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์ยูนิแอร์ เปลือย (Static)UNI AIR

1.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า(ต่อท่อลมระยะสั้น) เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R 22
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
CFHV-13/ACV-13 13,484 23,100
CFHV-18/ACV-18 20,017 27,100
CFHV-25/ACV-25H 26,437 31,800
CFHV-30/ACV-30 29,854 35,800
CFHV-30V/ACV-303V(380V) 30,610 40,500
CFHV-36/ACV-36H 36,134 40,800
CFHS-36/ACV-363H(380V) 36,153 42,600
CFHS-40/ACV-40 40,821 46,200
CFHV-40/ACV-303(380V) 40,478 48,000
downlond catalog
2.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า(ต่อท่อระยะสั้น) รับประคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R 22 )
CFHB-400/ACL-12 12,500 22,100
CFHB-600/ACL-18 19,000 25,600
CFHB-800/ACL-25 25,000 29,200
CFHB-1000/ACL-30 30,000 33,400
CFHB-1200/ACL-36 35,500 35,900
CFHB-1200/ACL-363(380V) 35,000 37,400
CFHB-1600/ACL-403(380V) 40,000 43,900
CFHB-1600/ACL-50(380V) 50,000 49,200
CFHB-2000/ACL-60(380V) 60,000 54,400
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์ยูนิแอร์ ท่อลม (Duct) UNI AIR

1.รุ่นแอร์ต่อท่อลม รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AHE-010/AHEH-010 30,000 34,200
AHE-012/AHEH-012 36,000 36,800
AHE-012/AHEH-012 36,000 38,900
AHE-016/AHEH-016 40,000 46,300
AHE-016/AHEH-016 50,000 51,200
AHE-020/AHEH-020 60,000 55,700
downlond catalog
2.แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่แยกส่วนแบบแขวน รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
FHDC-70/CACU-007(380V) 80,000 82,900
FHDC-80/CACU-009(380V) 90,000 94,200
FHDC-100/CACU-010(380V) 100,000 98,400
FHDC-120CACU-012(380V) 120,000 110,000
FHDC-150/CACU-015(380V) 150,000 147,200
FHDC-150/LACU-015(380V) 150,000 191,500
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน