ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์สตาร์แอร์ ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์สตาร์แอร์ ผนัง ( Wall type) Star air

1.รุ่นติดผนัง รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
RE095A 9,000 13,300
RE135A 12,500 14,200
RE185A 18,000 21,900
RE245A 24,000 26,500
ประกันคอม 5 อะไหล่ 1 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์สตาร์แอร์ ตั้งแขวน(Ceiling) Star air

1.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสายแบบดิจิตอล เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 500 บาท)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FCR5-400 12,478 18,400
FCR5-400 13,128 19,000
FCR5-501 17,844 22,300
FCR5-602 18,628 23,700
FCR5-804 25,296 30,100
FCR5-804 27,197 33,400
FCR5-1101 29,279 34,400
FCR5-1100 30,708 36,300
FCR5-1250RD 33,939 41,400
FCR5-1301 36,415 42,000
FCR5-1350 38,004 44,900
FCR5-1350 40,400 46,400
FCR5-1350 40,488 46,500
FCR5-1250RD 34,052 43,700
FCR5-1301 36,314 44,000
FCR5-1350 38,551 47,700
FCR5-1350 40,195 47,300
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสายแบบดิจิตอล รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีไร้สายเพิ่ม 500 บาท)
FCN400 12,500 18,500
FCN600 16,500 20,200
FCN600 18,700 20,400
FCN600 20,700 21,700
FCN800 26,000 24,300
FCN1200 29,000 30,900
FCN1200 33,400 31,200
FCN1200 33,400 33,100
FCN1200 36,000 33,000
FCN1200 36,000 35,200
FCN1200 38,600 35,700
FCN1200 38,600 37,700
FCN1600 44,100 41,400
FCN1600 48,600 41,500
FCR2000 60,900 47,600
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์สตาร์แอร์ สี่ทิศทาง(Casset) Star air

1.รุ่นสี่ทิศทาง(Cassette) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FCCG5-12#5 12,500 25,100
FCCG5-18#5 18,690 30,400
FCCG5-25#5 24,487 36,100
FCCG5-30#5 28,129 39,100
downlond catalog
2.รุ่นสี่ทิศทาง(Cassette) รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
FCC12-18G 12,500 23,900
FCC12-18G 18,700 25,900
FCC25-30G 25,900 31,700
FCC25-30G 30,000 34,700
FCC32-40G 32,000 37,900
FCC32-40G 36,000 40,200
FCC32-40G 38,000 41,700
FCC32-40G 38,000 43,700
FCC32-40G 40,900 43,900
FCC32-40G 40,900 44,600
FCC44G 44,100 45,200
FCC48 48,600 50,600
FCC60 57,500 58,100
downl0ond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์สตาร์แอร์ ตู้ตั้ง(Package) Star air

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น ปุ่มควบคุมด้านหน้า ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
QS18 18,700 29,900
QS25 25,900 33,200
QS30 30,000 36,600
QS36 36,000 42,500
QS36 36,000 44,000
QS36 36,000 44,700
QS36 36,000 46,400
QS38 28,000 45,300
QS38 38,000 46,900
QS40 40,900 47,000
QS40 40,900 48,200
QSY48 44,100 47,600
QSY48 48,600 48,700
QSY60A 60,900 58,400
QSY80 80,400 84,300
QSY100 92,000 91,200
QSY80 80,400 83,600
QSY100 92,000 92,800
QSY100 107,000 107,800
QSY100 107,000 94,600
QSY125 123,000 113,000
QSY125 123,000 108,200
QSY150 157,000 141,200
QSY150 157,000 130,700
QSY180 184,000 164,500
QSY180 184,000 168,100
QSY200 214,000 185,000
QSY200 214,000 189,500
QSY250 246,000 217,800
QSY250 246,000 228,400
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์สตาร์แอร์ เปลือย (Static) Star air

1.รุ่นคอลย์เปลือยฝังในฝ้า เบอร์ 5 ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FHD5-400 12,340 18,000
FHD5-400 13,177 18,600
FHD5-501 18,133 22,100
FHD5-602 19,783 23,400
FHD5-804 25,236 27,900
FHD5-1100 31,196 34,100
FHD5-1250RD 34,232 39,200
FHD5-1301 37,533 38,900
FHD5-1350 40,944 42,900
FHD5-1250RD 33,646 42,500
FHD5-1301 37,106 41,900
FHD5-1350 40,944 44,900
downlond catalog
2.รุ่นคอยล์เปลือยฝังในฝ้า ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 1ปี อะไหล่ 1 ปี
FHD400/AR12 12,500 19,200
FHD600/AR16 16,500 21,900
FHD600/AR18 18,700 21,800
FHD600/AR20 20,200 23,400
FHD800/AR25 25,900 25,900
FHD1000/AR30 30,000 29,800
FHD1100/AR32 32,000 32,000
FHD1100/AR32-3(380V) 32,000 33,800
FHD1200A/AR36A 36,000 34,800
FHD1200A/AR36A(380V) 36,000 36,600
FHD1350A 40,900 40,400
FHD1350A 40,900 41,100
FHD1600 44,100 39,400
FHD1600 48,600 40,000
FHD2000 60,900 45,800
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์สตาร์แอร์ ท่อลม (Duct) Star air

1.รุ่นต่อท่อลมดักส์แบบแขวน ม.อ.ก รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AHDF18 18,000 23,200
AHDF25 25,900 26,400
AHDF30 30,000 30,400
AHDF32 32,700 32,900
AHDF32 32,700 34,700
AHDF36 36,000 35,200
AHDF36 36,000 37,500
AHDF40 40,900 41,100
AHDF48 40,900 41,700
AHDF48 44,100 41,000
AHDF48 48,600 41,600
AHDF60 60,900 48,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน