ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์อามีน่า ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์อามีน่าผนัง ( Wall type)( R32) AMENA

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
WJ09B 9,300 11,900.-
WJ13B 12,500 12,900.-
WJ18B 18,500 19,000.-
WJ24B 24,500 25,800.-
ประกันคอม 5 อะไหล่ 2 ปี
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
1.รุ่นติดผนัง WJV INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟ 30% ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R-410) (แถมพัดลมทาวเวอร์)
WJV09MNVRE#5/JMV09RSVRE 8,983 21,100
WJV13MNVRE#5/JMV13RSVRE 11,978 25,400
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
2.รุ่นติดผนัง เบอร์ 5 เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย ถอดล้างง่าย ยิงลมไกล 12 เมตร ฟอกอากาศฟอกกลิ่นด้วยเทคโนโลยีนาโน รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
WL09MNVSE#5 9,892 14,400
WL13MNVSE#5 13,229 15,400
WL15MNVSE#5 15,155 19,100
WL18MNVSE#5 23,500 20,400
WL24MNVSE#5 25,139 26,700
WL33MNVZE#5 30,456 27,800
WX36MNVGE#5 37,328 46,200
WX36MNVGE#5 37,063 51,900
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม

2.แอร์อามีน่า ตั้งแขวน(Ceiling) AMENA

1.รุ่นตั้ง/แขวน SK-A เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท) R-410
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
SK13A-MNVDE 13,000 21,400
SK18A-MNVDE 18,500 25,700
SK24A-MNVDE 25,800 30,100
SK30A-MNVDE 30,000 38,200
SK30A-MNVDE 31,500 38,700
SK36A-MNVDE 36,500 43,600
SK40A-MNVDE 40,800 51,000
SK36A-MNVDE 36,500 47,700
SK40A-MNVDE 40,500 53,200
SK40A-MNVDE 40,500 53,700
SK44A-MNVDU 44,000 51,800
SK48A-MNVDU 48,000 54,700
SK60A-MNVDU 60,000 52,800
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
2.รุ่นตั้ง/แขวน SU เบอร์ 5 เคลือบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท)(ชุดฟอกเพิ่ม 600 บาท) (R22)
SU13MNVSE/PC13RSVSE 13,462 20,500
SU18MNVSE/PC18RSVSE 18,611 24,800
SU20MNVDE/PC20RSVDE 20,600 27,000
SU26MNVSE/PC26CSVSE 25,718 29,400
SU30MNVRE/VC30RSVRE 31,512 37,300
SU33MNVSE/VC33RSVSE 33,997 39,300
SU36MNVGE/VC36CSVGE 36,460 41,700
SU36MNVGE/VC36CSYGE 36,228 45,300
SU40MNVGE/VC40CSYGE 40,944 51,200
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
3.รุ่นตั้ง/แขวน (ม.อ.ก) รีโมทไร้สาย ไม่สวิง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายดิจิตอลเพิ่ม 300 บาท ใส่สวิง 1000 บาท ชุดฟอกอากาศ เพิ่ม 600 บาท ) (R22)
SN13MNVGM/PC13RSVGM 12000 19,100
SN18MNVGM/PC18RSVGM 18100 23,500
SN24MNVGM/PC24RSVGM 23200 25,800
SN26MNVGM/PC26RSVGM 25500 27,700
SN30MNVGM/PC30RSVGM 30000 32,900
SN33MNVGM/PC33RSVGM 33100 35,100
SN36MNVGM/PC36RSVRM 36800 37,200
SN36MNVGM/PC36RSVGM 36500 39,400
SN36MNVGM/PC36RSYRM 36800 39,200
SN36MNVGM/PC36CSYGM 36500 41,200
SN38MNVGM/PC38CSYGM 38000 43,500
SN40MNVGM/VC40CSYGM 40000 45,900
SN48MNVGM/VC40CSYGM 48000 50,600
SN60MNVGM/VC60CSYGM 60000 57,700
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.

3.แอร์อามีน่า สี่ทิศทาง (Casset) AMENA

1.รุ่นฝั่งฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย หรูหราทันสมัย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R22
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
LC13MNVZM 12,000 22,600
LC18MNVQM 18,100 29,600
LCB24MNVZM 23,200 32,200
LCB36MNVRM 36,200 45,900
LCB48MNVZU 45,000 53,700
SC33MNVNM 33,500 43,000
SC36MNVZM 36,000 46,400
SC38MNVRM 38,200 52,300
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
2.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยหรู่ ตัวเครื่องทำงานเงียบแบบพิเศษ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท)(R22)
LK13MNVSE 13,280 26,600
LK18MNVSE 19,532 33,600
LK24MNVSE 25,908 38,700
LK30MNVSE 31,198 46,600
LK36MNVSE 35,923 51,900
LK40MNVSE 38,692 52,300
LK36MNVSE 36,550 54,300
LK40MNVSE 38,646 56,300
LKM44MNVSU 44,000 51,700
LKM48MNVSU 48,000 55,200
LKM60MNVSU 52,000 59,400
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์อามีน่า ตู้ตั้ง (Package)AMENA

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น FKM ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย หน้าจอแสดงผลดิจิตอล ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
FKM30MNVSM 30,000 35,500
FKM33MNVSM 33,000 38,100
FKM36MNVSM 36,000 39,600
FKM36MNVSM 36,000 41,600
FKM44MNVSM 44,000 47,900
FKM48MNVSU 48,000 50,200
FK44A-MNVDU 44,000 52,900
FK48A-MNVDU 48,000 56,400
FK60A-MNVDU 60,000 61,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์อามีน่า เปลือย (Static) AMENA

1.รุ่นคอยส์เปลือย LOW STATIC เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (รีโมทเพิ่ม 1700 บาท) (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
DCM13MNVRE 13,760 20,600
DCM18MNVRE 18,573 24,200
DCM20MNVRE 20,496 26,200
DCM26MNVRE 26,607 28,900
DCM30MNVRE 32,476 36,700
DCM33MNVRE 33,583 39,800
DCM36MNVRE 37,548 41,700
DCM36MNVRE 37,530 45,200
DCM40MNVRE 40,944 50,100
downlond catalog
2.รุ่นคอยส์เปลือย ฝั่งในฝ้าเพดาน (ม.อ.ก) รัลประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 2 ปี (รีโมทเพิ่ม 1700 บาท)(R22)
DCM13MNVRE 12,000 18,500
DCM16MNVRE 16,000 22,400
DCM18BNVGM 18,100 23,100
DCM24MNVGM 23,200 24,900
DCM26MNVRE 25,500 28,400
DCM30BNVRE 30,000 31,100
DCM33BNVRE 33,100 33,300
DCM36BNVRE 36,800 35,600
DCM36BNVRE 36,800 37,700
DCM40BNVRE 48,000 46,500
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์อามีน่า ท่อลม (Duct) AMENA

1.รุ่นต่อท่อลมขนาดใหญ่ สำหรับต่อท่อลมหลายจุด รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 2 ปี (R22)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AHD008/ACL008 80,400 93,300
AHD010/ACL008 86,000 101,000
AHD010/ACL010 107,000 103,700
AHD012/ACL010 112,600 109,600
AHD012/ACL012 127,000 115,800
KAHV(H)015/ACL008x2 163,000 184,100
KAHV(H)020/ACL008x2 172,000 191,900
KAHV(H)020/ACL010x2 214,000 198,200
KAHV025/ACL010x2 226,000 228,600
KAHV025/ACL012x2 256,000 242,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน