ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์อิมิแน้นท์ ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์อิมิแน้นท์ ผนัง ( Wall type)

1.เบอร์ 5
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AWG09/WFG09 9,000 12,200
AWG12/WFG12 12,000 13,800
AWG18/WFG18 17,000 21,400
AWG24/WFG24 22,000 26,200
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์อิมิแน้นท์ ตั้งแขวน(Ceiling)

1.เครื่องปรับอากาศแบบ ตั้ง-แขวน เบอร์ 5.รีโมทไร้สาย-สวิง
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AER12D7/EER12D7 13,007 21,400
AER18D7/EER18D7 19,069 24,300
AER25D7/EER25D7 26,133 29,200
AER30D7/EER30D7 30,994 37,300
AER33D7/EER33D7 34,024 38,500
AER33D7T/EERD7T 33,974 41,200
AER36D7/EER36D7 37,032 41,600
AER36D7T/EER36D7T 36,482 44,600
AER38D7/38D7 39,150 44,500
AER38D7T/38D7T 38,564 46,800
AER40D7/EER40D7 40,269 49,100
AER40D7T/EER40D7T 40,221 51,800
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
- *อุปกรณ์เสริม(Option)* แผ่นฟอก EF คิดเพิ่ม 127 บาท/ชุด, แผ่นฟอก EP คิดเพิ่ม 400 บาท/ชุด
downlond catalog
2.เครื่องปรับอากาศแบบ ตั้ง-แขวน มอก. รีโมทไร้สาย ไม่ สวิง
AR12/ER12DT 12,624 19,800
AR18/ER18DT 18,083 22,500
AR25/ER25DT 25,248 25,800
AR30/ER30DT 30,025 30,200
AR33/ER33DT 33,096 32,900
AR33T/33TDT 33,096 35,000
AR36/ER36DT 36,167 34,300
AR36T/ER36TDT 36,167 36,300
AR38/ER38DT 38,214 41,000
AR38T/ER38TDT 38,214 42,100
AR40/ER40DT 40,944 43,100
AR40T/ER40TDT 40,944 44,200
AR44T/ER44TDT 44,356 46,400
AR48T/ER48TDT 48,109 47,900
AR60T/ER60TDT 60,051 52,700
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์อิมิแน้นท์ สี่ทิศทาง(Casset)

1.เครื่องปรับอากาศแบบ กระจายลม 8 ทิศทาง CASSETTE TYPE เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย สวิง
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
ASD18/CSD18 20,057 32,500
ASD25/CSD25 25,146 36,400
ASD30/CSD30 30,161 42,100
ASD36/CSD36 35,076 49,800
ASD36T/CSD36T 35,783 53,100
- รับประกันคอมเพรสเซอร์แอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
2.เครื่องปรับอากาศแบบ กระจายลม 4 และ 8 ทิศทาง CASSETTE TYPE มอก.รีโมทไร้สาย สวิง
AR18R/CD18 18,083 29,900
AR25R/CD25 25,248 33,300
AR30R/CD30 30,025 37,000
AR36/CD36 36,167 39,700
AR36TR/CD36 36,167 41,700
AR40R/CD40 40,944 51,800
AR40TR/CD40 40,944 53,300
AR44TR/CD44 44,356 54,900
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์อิมิแน้นท์ ตู้ตั้ง(Package)

1.ราคาเครื่องปรับอากาศแบบ ตู้ตั้ง (ตัวถังพลาสติก) รุ่น AR/PG
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AR36/PG36 36,167 37,000
AR36T/PG36 36,167 39,600
AR38/PG38 38,214 43,600
AR38T/PG38 38,214 44,700
AR44T/PG44 44,356 49,000
AR48T/PG48 48,109 50,500
AR60T/PG60 60,051 53,900
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้งทางแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์อิมิแน้นท์ เปลือย (Static)

1.ราคาเครื่องปรับอากาศแบบ เปลือยซ่อนในฝ้า - ประหยัดไฟเบอร์ 5,มอก รุ่น AER_D7BC
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
AER12D7/EER12D7BC 13,007 20,300
AER18D7/EER18D7BC 19,069 23,700
AER25D7/EER25D7BC 26,133 28,600
AER30D7/EER30D7BC 30,994 34,600
AER33D7/33D7BC 34,024 37,600
AER33D7T/EERD7TBC 33,974 40,300
AER36D7/EER36D7BC 37,032 40,300
AER36D7T/EER36D7TBC 36,482 43,700
AER38D7/EER38D7BC 39,150 43,200
AER38D7T/EER38D7TBC 38,564 45,600
AER40D7/EER40D7BC 40,269 47,900
AER40D7T/EER40D7TDTBC 40,221 50,700
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
AR12/BR12 12,624 18,600
AR18/BR18 18,084 22,000
AR25/BR25 25,249 24,800
AR30/BR30 30,026 28,700
AR33/BR33 33,096 31,500
AR33TBR33 33,096 33,700
AR36/BR36 36,167 33,000
AR36T/BR36 36,167 35,000
AR38/BR38 38,214 39,000
AR38T/BR38 38,214 40,100
AR40/BR40 40,944 41,100
AR40TBR40 40,944 42,200
AR44T/BR44 44,356 44,800
AR48T/BR48 48,109 45,700
AR60T/BR60 60,051 51,600
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์เปลือย แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน