ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

ราคาติดตั้ง แอร์เซ็นทรัล ผนังแถมขาแขวนรางครอบท่อประเภทอื่นแถมเฉพาะขาแขวนไม่แถมราง

1.แอร์เซ็นทรัล ผนัง ( Wall type)

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
CFW-IFE09 9,280 12,400
CFW-IFE12 12,760 13,500
CFW-IFE18 18,083 18,700
CFW-IFE24 25,363 24,700
ประกันคอม 5 อะไหล่ 1 ป
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์เซ็นทรัล ตั้งแขวน(Ceiling)

1.ตั้ง/แขวน รุ่น EF เบอร์ 5 (มอก.) รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายรุ่น KF เพิ่ม 450 บาท รุ่น EF เพิ่ม 300 บาท
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
CFH-KF13/CCS-KF13 13,100 20,500
CFH-KF15/CCS-KF15 15,400 25,000
CFH-EFA18/CCS-EFA18 18,400 27,700
CFH-KF20/CCS-KF20 20,300 28,600
CFH-KF25/CCS-KF25 25,600 31,300
CFH-EF28/CCS-EF28(SCL) 28,200 37,600
CFH-EF30/CCS-EF30(SCL) 30,900 40,700
CFH-EF33/CCS-EF33(SCL) 34,700 44,000
CFH-EF36/CCS-EF36(SCL) 36,900 44,900
CFH-EF38/CCS-EF38(SCL) 39,100 47,200
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 8,000
CFH-EF33/CCS-EF33(SCL) 34,500 47,900
CFH-EF36/CCS-EF36(SCL) 36,800 48,400
CFH-EF38/CCS-EF38(SCL) 39,000 51,600
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
2.ตั้ง/แขวน รุ่น GS (มอก) รูมเทอร์โม ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายเพิ่ม 450 บาท)
CFH-GS12/CCS-NS12 12,200 17,900
CFH-GS16/CCS-NS16 16,300 20,200
CFH-GS18/CCS-NS18 18,100 21,500
CFH-GS20/CCS-NS20 20,400 22,700
CFH-GS25/CCS-NS25 25,200 25,100
CFH-GS28/CCS-NS28 28,000 25,600
CFH-GS33/CCS-NS33 33,100 33,500
CFH-GS35/CCS-NS35 35,100 34,400
CFH-GS38/CCS-NS38 38,200 38,300
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 7,500
CFH-GS33/CCS-NS33 33,100 36,500
CFH-GS35/CCS-NS35 35,100 36,800
CFH-GS38/CCS-NS38 38,200 38,600
CFH-GS44/CCS-NS44 44,000 43,500
CFH-GS48/CCS-NS48 48,000 44,800
CFH-GS56/CCS-NS56 56,000 48,800
CFH-GS60/CCS-NS60 60,000 50,000
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.ตั้ง/แขวน รุ่น SF-FA รีโมทมีสาย (มอก) ประกันอะไหล่และคอม 1 ปี (ไร้สายเพิ่ม 300 บาท)

SF09-FA/SC09-CB 9,200 17,800
SF12-FA/SC12-CB 12,200 18,500
SF18-FA/SC16-CB 16,300 21,500
SF18-FA/SC18-CB 18,400 22,300
SF18-FA/SC20-CB 20,100 23,700
SF25-FA/SC25-CB1 25,500 25,900
SF25-FA/SC28-CB 28,300 27,400
SF30-FA/SC30-CB 30,300 31,300
SF33-FA/SC33-CC1 33,400 34,000
SF36-FA/SC36-CD 36,100 34,900
SF36-FA/SC38-CD (SCL) 38,200 40,000
SF41-FA/SC41-CD (SCL) 41,200 44,800
SF36-FA/SC36-CD (2 FAN) 36,100 38,300
SF36-FA/SC38-CD (SCL,2 FAN) 38,200 41,700
SF41-FA/SC41-CD (SCL,2 FAN) 41,200 46,000
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
SF33-FA/SC33-CC(A) 33,000 35,600
SF36-FA/SC36-CD1(A) 36,500 37,000
SF36-FA/SC38-CD(A)(SCL) 38,200 39,700
SF41-FA/SC41-CD(A)(SCL) 41,200 44,500
SF36-FA/SC36-CD1(A)(2 FAN) 36,500 40,100
SF36-FA/SC38-CD(A)(SCL,2 FAN) 38,200 42,000
SF41-FA/SC41-CD(A)(SCL,2 FAN) 41,200 44,600
SF41-FA/SC44-CD(A)(SCL,2 FAN) 44,000 47,200
SF41-FA/SC48-CD(A)(SCL,2 FAN) 48,100 48,400
SF56-FA/SC56-CD(A)(SCL,2 FAN) 56,200 52,300
SF56-FA/SC60-CD(A)(SCL,2 FAN) 60,000 53,400
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์เซ็นทรัล สี่ทิศทาง(Casset)

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์เซ็นทรัล ตู้ตั้ง(Package)

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์เซ็นทรัล เปลือย (Static)

1.คอยเปลือย รุ่น SF-DA (มอก.) รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
SF09-DA/SC09-CB 9,200 16,000
SF12-DA/SC12-CB 12,200 16,700
SF18-DA/SC16-CB 16,300 19,400
SF18-DA/SC18-CB 18,400 20,300
SF18-DA/SC20-CB 20,100 21,600
SF25-DA/SC25-CB1 25,500 23,600
SF25-DA/SC28-CB 28,300 25,000
SF30-DA/SC30-CB 30,300 29,200
SF33-DA/SC33-CC1 33,400 31,900
SF36-DA/SC36-CD 36,100 32,600
SF36-DA/SC38-CD 38,200 37,800
SF41-DA/SC41-CD 41,200 42,000
SF36-DA/SC36-CD(2 FAN) 36,100 36,000
SF36-DA/SC38-CD(SCL,2 FAN) 38,200 39,500
SF41-DA/SC41-CD(SCL,2 FAN) 41,200 43,300
ระบบไฟฟ้า 380/3/50 0
SF33-DA/SC33-CC(A) 33,000 33,500
SF36-DA/SC36-CD1(A) 36,500 34,800
SF36-DA/SC38-CD(A)(SCL) 38,200 37,500
SF41-DA/SC41-CC(A)(SCL) 41,200 41,800
SF36-DA/SC36-CD1(A)(2 FAN) 36,500 37,900
SF36-DA/SC38-CD(A)(SCL,2 FAN) 38,200 39,700
SF41-DA/SC41-CD(A)(SCL,2 FAN) 41,200 41,900
SF41-DA/SC44-CD(A)(SCL,2 FAN) 44,000 44,500
SF41-DA/SC48-CD(A)(SCL,2 FAN) 48,100 45,700
SF56-DA/SC56-CD(A)(SCL,2 FAN) 56,200 49,700
SF56-DA/SC60-CD(A)(SCL,2 FAN) 60,000 50,800
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์เซ็นทรัล ท่อลม (Duct)

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน