ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์เทรน ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์เทรน ผนัง ( Wall type) TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นผนัง PASSIO เบอร์ 5 รับประกันคอม 7 ปีอะไหล่ 1 น้ำยา R32
MCWE09GB5 9,400 13,800
MCWE12GB5 12,700 15,900
MCWE15GB5 15,200 20,700
MCWE18GB5 18,300 23,200
MCWE24GB5 25,300 31,500
downlond catalog
กลับสู่ ราคาด้านบน
2. รุ่นผนัง PASSIO INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ระบบพลาสม่าฟลอกอากาศ กำจัดกลิ่น ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R 32 )
MYWE09/TYKE09 9,400 15,600
MYWE12/TYKE12 12,600 18,500
MYWE18/TYKE18 18,200 26,400
MYWE24/TYKE24 24,100 36,000
downlond catalog
3. รุ่นผนัง HIGH WALL เบอร์ 5 รีโททไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ กำจัดกลิ่น ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCWA30/TTKA30 30,000 45,500
MCWA30/TTKA30 30,000 38,800
MCWA36/TTKA36 36,000 46,500
MCWA36/TTKA36 36,000 47,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ. (ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถมขาและรางครอบถ้าใช้ ราง 500 บ.ขาแขวน 500 บ.)
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์เทรน ตั้งแขวน(Ceiling) TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่นตั้ง/เเขวน New stylus เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายลมด้านหน้าและด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCXA12/TTKA12 12,100 21,700
MCXA18/TTKA18 19,000 31,300
MCXA24/TTKA24 24,000 36,200
MCXA30/TTKA30 30,000 39,800
MCXA36/TTKA36 37,000 46,800
MCXA36/TTKA36 37,000 47,900
MCXA42/TTKA42 40,000 57,800
downlond catalog
2. ร่นตั้ง/เเขวน "CoolPlus Senes 5" เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410 A )
MCXA12/TTKA12 13,600 19,600
MCXA18/TTKA18 19,500 26,200
MCXA24/TTKA24 24,000 31,200
MCXA30/TTKA30 30,000 37,900
MCXA36/TTKA36 37,000 44,900
MCXA36/TTKA36 37,000 46,000
MCXA42/TTKA42 40,000 49,800
downlond catalog
3. รุ่นตั้ง/เเขวน New stylus รีโมทไร้สาย กระจายลมหน้าและบน ออโต้สวิง ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCXA12/TTKA12 12,000 20,100
MCXA18/TTKA18 15,000 24,800
MCXA18/TTKA18 18,000 25,700
MCXA24/TTKA24 24,000 30,500
MCXA30/TTKA30 30,000 38,900
MCXA36/TTKA36 36,000 40,900
MCXA36/TTKA36 36,000 42,500
MCXA42/TTKA42 42,000 49,800
MCXA48/TTKA48 48,000 56,300
MCXA60/TTKA60 60,000 65,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์เทรน สี่ทิศทาง(Casset) TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่น CASSEYE TYPE เเบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง รีโมทไร้สาย รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( R-410A )
MCCA18/TTKA18 18,000 32,200
MCCA24/TTKA24 24,000 43,200
MCCA30/TTKA30 30,000 50,000
MCCA36/TTKA36 36,000 53,800
MCCA36/TTKA36 36,000 54,800
MCCA42/TTKA42 42,000 60,900
MCCA48/TTKA48 48,000 67,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์เทรน ตู้ตั้ง(Package)TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่นตู้ตั้ง มีแผงควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCVB36/TTKA36QB 36,000 50,600
MCVB36/TTKA36QD 36,000 52,200
MCVB48/TTKA42QD 42,000 58,500
MCVB48/TTKA48QD 48,000 60,700
MCVB60/TTKA60QD 60,000 72,400
MCV090/TTA075RD 75,000 92,400
MCV090/TTA100RD 100,000 109,000
MCV120/TTA120RD 120,000 119,100
2xMCV090/TTA150RD 150,000 184,000
2xMCV090/TTA180RD 180,000 204,600
2xMCV090/TTA200RD 195,000 218,700
2xMCV0120/TTA240RD 240,000 259,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้งแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์เทรน เปลือย (Static) TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะสั้น) เบอร์ 5 รูมเทอร์โม รับประกันคอม 5 ปี ( R-410A )
MCDA12/TTKA12 13,800 24,400
MCDA18/TTKA18 19,100 32,300
MCDA24/TTKA24 24,500 37,900
MCDA30/TTKA30 30,000 45,400
MCDA36/TTKA36 36,000 57,900
MCDA36/TTKA36 36,000 59,300
MCDA42/TTKA42 40,500 63,600
2. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะสั้น) LOW STATIC รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCDA12/TTK12 12,000 21,600
MCDA18/TTK15 15,000 24,300
MCDA18/TTK18 18,000 25,700
MCDA24/TTK18 20,000 27,900
MCDA24/TTK24 24,000 31,300
MCDA30/TTK30 30,000 37,600
MCDA36/TTK30 33,000 40,400
MCDA36/TTK36 36,000 42,400
MCDA36/TTK36 36,000 44,000
MCDA48/TTK42 42,000 50,400
MCDA48/TTK48 48,000 52,000
MCDA60/TTK48 53,000 54,000
MCDA60/TTK60 60,000 59,900
3. รุ่นซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลมระยะไกล) HIGH STATIC รับประกันคอม 1 ปี ( R-140A )
MCDA30/TTKA30 30,000 37,600
MCDA36/TTKA30 33,000 40,400
MCDA36/TTKA36 36,000 42,400
MCDA36/TTKA36 36,000 44,000
MCDA48/TTKA42 42,000 50,400
MCDA48/TTKA48 48,000 52,000
MCDA60/TTKA48 53,000 54,000
MCDA60/TTKA60 60,000 59,900
4. รุ่นซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (ระบายความร้อนด้วยน้ำ + น้ำยา) ทำให้ติดคอนเด็นซิ่งไว้บนฝ้าได้ รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
MCDA12/WTKA12 12,000 25,300
MCDA18/WTKA18 18,000 30,500
MCDA24/WTKA24 24,000 35,700
MCDA30/WTKA30 30,000 40,300
MCDA36/WTKA36 36,000 44,100
MCDA48/WTKA48 48,000 55,500
MCDA60/WTKA60 60,000 61,400
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์เปลือยแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์เทรน ท่อลม TRANE

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่นต่อท่อลม ODYSSEY รับประกันคอม 1 ปี ( R-410A )
TTH060BD/TTK060 60,000 63,400
TTH075RD/TTK075 75,000 87,900
TTH100RD/TTK100 101,000 108,900
TTH120RD/TTK120 120,000 118,800
TTH150RD/TTK160 155,000 173,200
TTH180RD/TTK180 180,000 198,200
TTH200RD/TTK210 201,000 216,200
TTH240RD/TTK240 241,000 246,300
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน