ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์แคเรียร์ ผนัง ( Wall type) Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.แอร์แคเรัยร์รุ่นผนังเบอร์ 5 รับประกันอะไหล่ 3 ปีคอม 7 ปี
42TSN010 9,282 14,800
42TSN012 12,261 17,000
42TSN018 17,603 22,800
42TSN025 22,773 30,300
downlond catalog
2.รุ่นผนัง TVU (inverter,R-410A) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อรา แบคที่เรีย ไวรัส ฟอกกลิ่น รับประกัน คอมเพลสเซอร์ 10 ปี อะไหล่อื่นๆ 3 ปี
42TVU012 11,646 22,400
42TVU022 19,744 36,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์แคเรียร์ ตั้งแขวน(Ceiling) Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นแขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย หรือมีสาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ทำงานเงียบ รูปร่างสวยเรียบ ประหยัดไฟ 30% รับประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R410A)
42TSF013 13,000 26,600
42TSF018 18,100 30,000
42TSF024 24,200 33,300
42TSF030 30,000 41,700
42TSF036 36,100 45,300
42TSF036 36,100 46,500
42TSF040 40,200 50,200
42TSF040 40,200 51,400
42TSF048 51,500 52,100
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทมีสาย รูปร่างสวยโค้งมน รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี (น้ำยา R410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1100 บาท)
42VLU004 12,283 22,300
42VLU006 18,084 27,300
42VLU006 18,084 31,300
42VLU008 24,225 32,500
42VLU008 24,225 35,000
42VLU010 30,026 37,600
42VLU010 30,026 38,900
42VLU012 36,167 43,200
42VLU012 36,167 44,100
42VLU012 36,167 45,200
42VLU014 40,262 48,200
42VLU014 40,262 49,300
42VLU016 48,000 54,700
42VLU020 60,000 60,500
downlond catalog
3.รุ่นตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R410A)
42FCE004 13,000 22,700
42FCE006 18,700 29,000
42FCE008 26,400 33,700
42FCE010 31,000 42,900
42FCE012 37,000 45,700
42FCE012 36,200 47,000
42FCE014 40,900 51,300
42FCE016 48,000 52,500
42FCE020 60,000 57,800
downlond catalog
4.รุ่นตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทมีสาย รูปร่างสวยโค้งมน รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (น้ำยา R410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1100 บาท)
42VLG004 13,307 23,400
42VLG006 19,448 29,800
42VLG006 19,448 34,800
42VLG008 24,908 36,200
42VLG008 25,931 37,800
42VLG010 30,026 45,900
42VLG012 36,167 47,300
42VLG012 36,167 48,900
42VLG014 40,262 52,200
42VLG014 40,262 53,700
downlond catalog
5.รุ่นแขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย หรือมีสาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ทำงานเงียบ รูปร่างสวยเรียบ ประหยัดไฟ 30% รับประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R410A)
42TSF013 13,000 26,600
42TSF018 18,100 30,000
42TSF024 24,200 33,300
42TSF030 30,000 41,700
42TSF036 36,100 45,300
42TSF036 36,100 46,500
42TSF040 40,200 50,200
42TSF040 40,200 51,400
42TSF048 51,500 52,100
downlond catalog
6.รุ่นแขวน inverter เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย หรือมีสาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ทำงานเงียบ รูปร่างสวยเรียบ ประหยัดไฟ 30% รับประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R410A)
42TSV013 13,500 33,600
42TSV018 18,124 36,200
42TSV024 24,200 41,100
42TSV036 34,000 55,500
42TSV036 34,000 56,000
42TSV040 40,000 61,000
42TSV040 37,500 61,500
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์แคเรียร์ สี่ทิศทาง(Casset)Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นฝังฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A) (รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 2200 บาท)
40TSF013 13,000 31,200
40TSF018 18,100 34,500
40TSF024 24,200 37,500
40TSF030 30,000 49,400
40TSF036 36,000 53,700
40TSF036 36,000 54,900
40TSF040 40,000 58,300
40TSF040 40,000 59,600
40TSF048 51,500 61,500
downlond catalog
2.รุ่นฝังฝ้าสี่ทิศทาง inverter (Cassette) เบอร์5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ประหยัดไฟ 30% รับประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี(น้ำยา R410A) (รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 2200 บาท)
40TSV013 13,600 41,300
40TSV018 18,911 43,900
40TSV024 23,288 49,700
40TSV036 34,300 63,800
40TSV036 34,300 63,800
40TSV040 39,200 69,400
40TSV040 39,200 69,900
downlond catalog
3.รุ่นฝังฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A) (รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 2200 บาท)
40VLU018 18,084 40,800
40VLU018 18,084 44,400
40VLU024 24,225 46,900
40VLU024 24,225 50,200
40VLU030 30,026 51,800
40VLU030 30,026 53,200
40VLU036 36,167 58,200
40VLU036 36,167 59,000
40VLU036 36,167 60,800
40VLU040 40,262 63,300
40VLU040 40,262 64,400
40VLU048 48,000 71,300
40VLU060 60,000 79,200
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทางแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์แคเรียร์ ตู้ตั้ง(Package) Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.แอร์ตู้ตั้งพื้น ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี (น้ำยาR 410A) (เปลี่ยนสีหน้าเครื่อง เพิ่ม 3200 บาท)
40QBU018X 18,084 32,900
40QBU018X 18,084 36,500
40QBU024X 24,225 37,100
40QBU024X 24,225 40,300
40QBU030X 30,026 42,400
40QBU030X 30,026 43,800
40QBU036X 36,167 46,200
40QBU036X 36,167 47,000
40QBU036X 36,167 48,600
40QBU040X 40,262 52,800
40QBU040X 40,262 53,900
40QBU048X 48,000 60,800
40QBU060X 60,000 69,300
40QDU080X 78,000 100,000
40QDU100X 100,000 113,700
40QDU120X 120,000 128,600
40QDU150X 150,000 165,700
downlond catalog
2.แอร์ตู้ตั้งพื้น ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันคอม 5 อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A) (เปลี่ยนสีหน้าเครื่อง เพิ่ม 3200 บาท)
40QBG030X 30,026 50,600
40QBG036X 36,167 52,300
40QBG036X 36,167 53,900
40QBG040X 40,262 55,900
40QBG040X 40,262 57,900
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้งแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์แคเรียร์ เปลือย (Static) Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.แอร์เปลือย รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี (น้ำยาR 410A)
42CLU004 12,283 20,700
42CLU006 18,084 24,300
42CLU006 18,084 28,500
42CLU008 24,225 30,100
42CLU008 24,225 32,800
42CLU010 30,026 35,500
42CLU010 30,026 36,800
42CLU012 36,167 40,300
42CLU012 36,167 41,100
42CLU012 36,167 42,200
42CLU014 40,262 45,300
42CLU014 40,262 46,400
42CLU016 48,000 50,800
42CLU020 60,000 57,900
downlond catalog
2.แอร์เปลือย เบอร์ 5 รับประกันอพไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (น้ำยาR 410A)
42CLG004 13,307 22,600
42CLG006 19,448 26,800
42CLG006 19,448 32,100
42CLG008 24,908 34,500
42CLG008 25,931 36,100
42CLG010 30,026 41,700
42CLG012 36,167 43,900
42CLG012 36,167 45,500
42CLG014 40,262 48,300
42CLG014 40,262 49,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์เปลือยแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์แคเรียร์ ท่อลม Carrier

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นท่อลมขนาดเล็ก รีโมทมีสาย มีปัมทิงภายในเครื่อง ระบายนำสูงสุด 60 mm รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A) (รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 2200 บาท)
42TSF013 13,000 23,400
42TSF018 18,100 26,900
42TSF024 24,200 30,300
42TSF030 3,000 38,200
42TSF036 36,100 42,200
42TSF036 36,100 43,000
downlond catalog
2.รุ่นต่อท่อลม inverter เบอร์ 5 รีโมทมีสาย ประหยัดไฟ 30% มีปัมนำทิงภายในเครื่อง ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยาR 410A) (รีโมทมีสายดิจิตอลเพิ่ม 2200 บาท)
42TSV013 13,500 35,000
42TSV018 16,518 37,700
42TSV024 21,380 42,500
42TSV036 35,500 54,700
42TSV036 35,500 55,200
42TSV040 42,600 61,000
42TSV040 42,600 61,500
3.ร่นต่อท่อลมแบบแขวนใต้ฝ้า รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A)
40LAU004 48,000 59,400
40LAU006 60,000 65,000
40LAU008 78,000 93,900
40LAU010 100,000 107,700
40LAU012 120,000 130,700
40LAU015 150,000 165,100
4.รุ่นต่อท่อลมขนาดใหญ่แบบแยกส่วน รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยาR 410A) 0
40RBU012 120,000 134,600
40RBU015 150,000 175,500
40RBU015 150,000 183,400
40RBU020 200,000 229,700
40RBU025 240,000 260,400
40RBU030 300,000 334,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ท่อลมไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน