ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ไซโจ เดนกิ ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1.แอร์ผนังไซโจ ( Wall type)

1.รุ่นติดผนัง SMARI COOL (SWG)
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
SWG R32-09 9,442 13,900
SWG R32-12 12,775 14,800
SWG R32-18 19,052 20,900
SWG R32-24 25,201 25,800
downlond catalog
2.รุ่นติดผนัง TUKBO A P S
TURBO R32-09 9,442 16,900
TURBO R32-12 12,775 18,600
TURBO R32-18 19,052 25,700
TURBO R32-25 25,201 32,000
TURBO R410A-30 30,933 38,700
TURBO R410A-30T 31,314 42,300
TURBO R410A-33 34,412 44,100
TURBO R410A-33T 33,689 47,700
TURBO R410A-36 36,599 49,700
TURBO R410A-36T 36,134 53,300
TURBO R410A-40 40,180 55,400
TURBO R410A-40T 40,200 59,000
downlond catalog
3.รุ่นติดผนัง GPS INVERTER
GPS INVERTER R32-10 10,137 23,100
GPS INVERTER R32-12 12,884 24,100
GPS INVERTER R32-18 18,206 34,900
GPS INVERTER R32-25 25,110 41,000
downlond catalog
4.รุ่นติดผนัง INVERTER SURE
INVERTER R32-10 9,806 20,100
INVERTER R32-12 12,644 20,900
INVERTER R32-18 18,478 30,100
INVERTER R32-25 25,526 37,700
INVERTER R32-30 30,652 49,200
INVERTER R410-30T 30,000 52,800
INVERTER R32-36 36,451 52,800
INVERTER R410A-36T 36,100 56,400
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้งแขวน SUPER SSU (SUE) มีบานสวิง
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
SUPER R32-13 13,291 20,800
SUPER R32-18 18,765 24,200
SUPER R32-25 25,222 28,900
SUPER R410A-30 32,782 37,800
SUPER R410A-30T 31,104 41,400
SUPER R410A-33 35,023 41,500
SUPER R410A-33T 33,068 45,100
SUPER R410A-36 37,273 42,700
SUPER R410A-36T 36,066 45,800
SUPER R410A-40 40,944 49,700
SUPER R410A-40T 40,374 52,800
SUPER R410A-44 44,000 53,300
SUPER R410A-52 52,000 59,900
SUPER R410A-60 60,000 62,400
downlond catalog
2.รุ่นตั้งขาแขวน INVERTER SSU
INVERTER R32-13 13,089 28,000
INVERTER R32-18 18,508 32,900
INVERTER R32-25 25,379 37,600
INVERTER R32-30 31,083 48,500
INVERTER R410A-30T 30,000 59,300
INVERTER R32-36 36,374 51,900
INVERTER R410A-36T 36,100 62,700
INVERTER R32-48 48,000 72,300
INVERTER R410A-48T 48,000 83,100
INVERTER R32-60 60,000 81,000
INVERTER R410A-60T 60,000 91,300
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง NVERTER SSC
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
INVERTER R32-13 13,882 42,600
INVERTER R32-18 18,544 51,800
INVERTER R32-25 25,067 66,300
INVERTER R32-30 30,557 73,800
INVERTER R410A30T 30,000 84,600
INVERTER R32-36 36,394 81,900
INVERTER R410A36T 36,100 92,700
INVERTER R32-48 48,000 94,300
INVERTER R410A-48T 48,000 104,600
INVERTER R32-60 60,000 111,300
INVERTER R410A-60T 60,000 121,600
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทาง แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

6.แอร์ไซโจ ท่อลม (Duct) daikin

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่น FDMNG แบบต่อท่อลม (MIDDLE STATIC) แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1000 บ.)
FDMNG30MV2S 30,000 44,700
FDMNG36MV2S 36,000 53,200
FDMNG42MV2S 42,000 56,100
FDMNG48MV2S 48,000 66,000
FDMRN55CXV1S 55,000 76,400
downlond catalog
2.รุ่น FBQ INVERTER แบบต่อท่อลม แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1800 บ.)
FBQ13EV2S 13,880 38,300
FBQ18EV2S 18,090 45,700
FBQ24EV2S 24,230 49,200
FBQ30EV2S 30,090 55,700
FBQ36EV2S 36,230 73,600
FBQ42EV2S 42,000 75,100
FBQ48EV2S 48,000 89,200
downlond catalog
3.แบบต่อท่อ DUCT (HIGH STATIC) ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
AFD05 50,000 66,900
AFD06 60,000 78,200
AFD08 80,000 101,400
AFD10 100,000 121,800
AFD13 120,000 143,200
AFD15 160,000 203,500
AFD18 180,000 205,000
AFD20 200,000 225,100
downlond catalog
4.แบบต่อท่อขนาดใหญ่ DUCT (HIGH STATIC) รีโมทมีสาย ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
FD250B 250,000 285,200
FD300B 300,000 343,500
FD350B 350,000 411,200
FD400B 400,000 482,400
FD450B 450,000 543,400
FD500B 500,000 593,400
FD600B 600,000 682,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาติดตั้งรวมขาแขวนไม่วมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 500-700 สายไฟ 10 เมตร เกินเมตรละ 100 บ
กลับสู่ ราคาด้านบน