ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์ไดกิ้น ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร

*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นผนังตั้ง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ราคาประหยัด
FTM09PV2S 8,900 15,500
FTM13PV2S 12,700 18,500
FTM15PV2S 14,400 21,600
FTM18PV2S 18,090 25,600
FTM24PV2S 22,530 33,300
FTM28PV2S 24,500 34,500
downlond catalog
2.รุ่นผนัง SUPER SMILE INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย กรองอากาศดับกลิ่น ตาจับเคลื่อนไหวป ประกันคอมฯ 5 ปี(น้ำยา R32)
FTKC09/RKC09 8,500 19,100
FTKC12/RKC 11,900 22,900
FTKC18/RKC 17,700 29,300
FTKC24/RKC24 20,500 37,600
FTKC28/RKC28 24,200 41,200
downlond catalog
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
3.รุ่นผนัง SMART INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย สวิง 4 ทิศทาง ผ่นกรองอากาศดับกลิ่น ตาจับเคลื่อนไหว ประคอมฯ 5 ปี(น้ำยา R32)(เชื่อม wi-fi เพิ่ม 2500)
FTKM09/RKM09 9,000 22,800
FTKM12/RKM12 12,000 26,200
FTKM15/RKM15 15,000 30,000
FTKM18/RKM18 18,000 33,100
FTKM24/RKM24 24,000 41,700
FTKM28/RKM28 28,000 46,100
FTKM33/RKM33 33,000 50,400
downlond catalog
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
4.รุ่นผนัง EKIRA เบอร์ 5 ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย แผ่นกรองอากาศดับกลิ่นเรียบหรู ตาจับคลื่นออโต้สวิง 4 ทิศทาง ประกันคอมฯ 5 ปี (มีสีขาวและสีเงิน)(น้ำยา R32)(เชื่อม wi-fi เพิ่ม 2500)
FTKM09/RKJ09 8,500 29,400
FTKM12/RKJ12 11,900 33,800
FTKM18/RKJ18 17,700 43,200
downlond catalog
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
5.รุ่นผนัง URUSARA 7 เบอร์ 5 ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย ระบบฟอกอากาศปล่อยประจุ ควบคุมความชื้นในอากาศ มีตาจับความเคลื่อนไหว ออโต้สวิง 4 ทิศทาง ประกันคอมฯ 5 ปี (น้ำยา R32)
FTXZ09/RXZ09 8,400 46,300
FTXZ12/RXZ12 11,800 53,500
FTXZ18/RXZ18 16,900 69,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ. (ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถมขาและรางครอบถ้าใช้ ราง 500 บ.ขาแขวน 500 บ.)
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่น FHNQ แขนวใต้ฝ้า เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FHNQ13MV2S 13,600 22,700
FHNQ18MV2S 17,800 27,700
FHNQ24MV2S 24,200 35,600
FHNQ30MV2S 30,000 42,100
downlond catalog
2.รุ่น FHNQ แขนวใต้ฝ้า มอก.รีโมทไร้สายหรือมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FHNQ24MV2S 24,200 31,900
FHNQ30MV2S 30,000 37,900
FHNQ36MV2S 36,000 42,300
FHNQ42MV2S 42,000 48,900
FHNQ48MV2S 48,000 54,200
downlond catalog
3.รุ่น FHQG INVERTER แขวนใต้ฝ้า รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รีโมทไร้สายเพิ่ม 1400 บ.)
FHQG13/RZR13 13,600 28,300
FHQG18/RZR18 18,100 35,100
FHQG24/RZR24 22,500 38,800
4.รุ่น FHQG INVERTER แขวนใต้ฝ้า รีโมทมีสายมีทั้ง 220/380v เบอร์ 5 (38000btu ไม่มีเบอร์5)ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)(รีโมทไร้สายเพิ่ม 1400 บ.)
FHQG30/RZR30 28,700 42,500
FHQG36/RZR36 36,200 50,800
FHQG38/RZR38 38,070 53,000
FHQG42/RZR42 42,000 59,500
FHQG48/RZR48 48,000 66,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่น FCNQ ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) รีโมทไร้สาย กระจายลมได้รอบทิศทาง (Round Flow) ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FCNQ13 13,600 36,100
FCNQ18 18,000 46,600
FCNQ24 24,000 55,800
FCNQ30 30,000 60,300
FCNQ36 36,000 65,800
FCNQ42 42,000 72,900
FCNQ48 48,000 74,400
downlond catalog
2.รุ่น FCNQ ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (Cassette) รีโมทไร้สาย กระจายลม8 ทิศทาง ติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไฟ LED 4 มุม เพิ่ม 2000 บาท)(น้ำยา R-410A)
FCRN18 18,000 37,600
FCRN24 24,000 46,200
FCRN30 30,000 49,400
FCRN36 36,000 54,800
FCRN42 42,000 62,000
FCRN45 45,000 66,200
downlond catalog
3.รุ่น FCQ INVERTER ฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง (CASSETTE) รีโมทไร้สาย กระจายลมได้รอบทิศทาง (ROUND FLOW) ประคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
FCQ13 30,000 38,800
FCQ18 36,000 49,200
FCQ24 42,000 60,700
FCQ30 48,000 66,900
FCQ36 55,000 77,600
FCQ42 42,000 84,100
FCQ48 48,000 86,700
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่นตู้ตั้ง (FIOOR STANDING) ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง ประคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
AFV05KAV 50,000 69,200
AFV06KAV 60,000 82,800
AFV08KAV 80,000 104,200
AFV10KAV 100,000 128,200
AFVP10KA 100,000 131,200
AFVP13KA 120,000 150,200
AFVP15KAV 160,000 182,700
AFVP18KAV 180,000 212,800
AFVP20KAV1/RU20NY1S 200,000 231,500
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่น FDBQ แบบคอยล์เปลือยฝั่งฝ้า (LOW STATIC) แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1000 บ.)
FDBNQ13 13,000 24,400
FDBNQ18 18,000 28,500
FDBNQ24 24,000 33,500
FDBNQ30 30,000 44,100
FDBNQ33 33,000 48,600
FDBNQ36 36,000 52,600
FDBNQ42 42,000 55,300
FDBNQ48 48,000 65,000
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
1.รุ่น FDMNG แบบต่อท่อลม (MIDDLE STATIC) แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1000 บ.)
FDMNG30MV2S 30,000 44,700
FDMNG36MV2S 36,000 53,200
FDMNG42MV2S 42,000 56,100
FDMNG48MV2S 48,000 66,000
FDMRN55CXV1S 55,000 76,400
downlond catalog
2.รุ่น FBQ INVERTER แบบต่อท่อลม แถมรีโมทมีสายดิจิตอล ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A) (รีโมทไร้สาย เพิ่ม 1800 บ.)
FBQ13EV2S 13,880 38,300
FBQ18EV2S 18,090 45,700
FBQ24EV2S 24,230 49,200
FBQ30EV2S 30,090 55,700
FBQ36EV2S 36,230 73,600
FBQ42EV2S 42,000 75,100
FBQ48EV2S 48,000 89,200
downlond catalog
3.แบบต่อท่อ DUCT (HIGH STATIC) ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
AFD05 50,000 66,900
AFD06 60,000 78,200
AFD08 80,000 101,400
AFD10 100,000 121,800
AFD13 120,000 143,200
AFD15 160,000 203,500
AFD18 180,000 205,000
AFD20 200,000 225,100
downlond catalog
4.แบบต่อท่อขนาดใหญ่ DUCT (HIGH STATIC) รีโมทมีสาย ประกันคอมฯ 1 ปี (น้ำยา R-22)
FD250B 250,000 285,200
FD300B 300,000 343,500
FD350B 350,000 411,200
FD400B 400,000 482,400
FD450B 450,000 543,400
FD500B 500,000 593,400
FD600B 600,000 682,400
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน