คลิกเลือกรุ่นข้อ 1-5
1.ผนัง Wall)
2.ตั้งแขวน(Ceiling) 3.สี่ทิศทาง(Casset)
4.ตู้ตั้ง(Package) 5.ท่อลม,เปลือย

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

1.ติดผนังรุ่น MOTION DC INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 แผงคอยส์เคลือบสารป้องการเกาะของน้ำ ออโต้สวิง 4 ทิศทาง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
MODEL BTU ราคาส่ง
YJHJXC009BAEFA#5 9,400 14,000
YJHJXC012BAEFA#5 12,300 16,000
YJHJXC018BAEFA#5 18,300 22,200
YJHJXC024BAEFA#5 24,500 27,200
downlond catalog
2.ติดผนังรุ่น DAISY SERIES รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกอากาศ LONIZER พร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง ออโต้สวิง 4 ทิศทาง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
YJHXC009BAEFA#5 9,170 10,300
YJHXC012BAEFA#5 12,560 11,700
YJHXC018BAEFA#5 18,116 19,000
YJHXC024BAEFA#5 24,095 23,600
downlond catalog
3.ติดผนังรุ่น FWU รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R410)
FWUT30AVP/YCLT30AVP 30,000 35,400
FWUT36AVP/YCLT36AVP 36,000 43,800
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้ง/แขวน ALPHA รีโมท มีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึ้น-ลง รับประกันคอมฯ 5 ปี ออะไหล่ 1 ปี(รีโมทไร้สายเพิ่ม 600 บาท) (R22)
MODEL BTU ราคาส่ง
YHFFXC12 12,682 15,300
YHFFXC18 18,091 22,200
YHFFXC25 26,560 26,400
YHFFXC30 30,440 31,600
YHFFXC36 36,739 39,600
YHFFXC36-3 37,448 40,400
YHFFXC40 40,340 42,400
YHFFXC40-3 40,944 43,400
downlond catalog
2.รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 1000บาท) (R22)
FLDT12/YCRT12 12,000 17,300
FLDT16/YCRT16 16,000 21,000
FLDT18/YCRT18 18,000 22,000
FLDT20/YCRT20 20,000 23,500
FLDT25/YCRT25 25,000 26,200
FLDT30/YCRT30 30,000 33,000
FLDT32/YCRT32 32,000 31,000
FLDT32/YCRT32(SCL) 32,000 32,400
FLDT36/YCRT36 36,000 35,100
FLDT36/YCRT36(SCL) 36,000 36,100
FLDT40/YCRT40(SCL) 40,000 40,100
FLDT32/YCRT32-3 32,000 33,000
FLDT32/YCRT32-3(SCL) 32,000 33,700
FLDT36/YCRT36-3 36,000 36,900
FLDT36/YCRT36-3 36,000 37,700
FLDT40/YCRT40-3(SCL) 40,000 41,900
FLDT45/YCRT45-3(SCL) 45,000 43,900
FLDT48/YCRT48-3(SCL) 48,000 45,400
FLDT56/YCRT56-3(SCL) 58,000 50,300
FLDT60/YCRT60-3(SCL) 60,000 51,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นฝังในฝ้าสี่ทิศทาง (cassetta type) รีโมทไร้สาย กระจายรอบทิศทาง round flow รับประกันคอมฯ 5 ปร อะไหล่ 1 ปี R22
MODEL BTU ราคาส่ง
FCRT18 18,000 30,800
FCRT25 25,000 38,200
FCRT32 32,000 41,700
FCRT36 36,000 46,500
FCRT38 38,000 49,300
FCRT40 40,000 50,600
FCRT32 32,000 43,200
FCRT36 36,000 47,400
FCRT38 38,000 49,700
FCRT40 40,000 52,200
FCRT45 45,000 53,600
FCRT48 48,000 54,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง

4.ตู้ตั้ง(Package)

1.รุ่นตู้ตั้งพื้น extra cool ควบคุมการทำงานหน้าเครื่อง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ยกเว้น ตั้งแต่ 80000 btu ขึ่นไป รับประคอมฯ 1 ปี) R22
MODEL BTU ราคาส่ง
FPF18 18,700 29,700
FPF25 25,900 33,400
FPF30 30,000 35,800
FPF36 36,000 42,600
FPF38 38,000 48,200
FPF40 40,900 48,800
FPF36 36,000 44,500
FPF38 38,000 48,500
FPF40 40,900 49,100
FPF45 45,000 49,400
FPF48 48,000 50,000
FPF56 56,000 60,500
FPF60 60,000 61,100
FPF80 80,000 91,400
FPF100 100,000 101,300
FPF125 120,000 117,300
FPF150 150,000 154,300
FPF180 180,000 194,400
FPF200 200,000 205,900
FPF225 225,000 246,900
FPF250 250,000 250,000
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง

5.เปลือย (Static)

1.รุ่นเปลือย ซ่อนในฝ้า เบอร์ 5 รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท) R22
MODEL BTU ราคาส่ง
FIDH12-E 12,700 16,000
FIDH18-E 19,400 24,400
FIDH25-E 25,020 29,900
FIDH30-E 30,470 38,300
FIDH36-E 37,308 42,100
FIDH36-3E 37,994 44,500
FIDH40-E 40,944 47,700
FIDH40-3E 40,080 49,100
downlond catalog
2.รุ่นเปลือย ซ่อนในฝ้า รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท)
FIDT12 12,500 15,800
FIDT16 16,500 18,300
FIDT18 18,700 19,000
FIDT20 22,000 20,400
FIDT25 25,900 23,200
FIDT30 30,000 28,000
FIDT32 32,000 29,000
FIDT36 36,000 32,400
FIDT38 38,000 35,500
FIDT40 40,000 37,200
FIDT32 32,000 30,800
FIDT36 36,000 34,600
FIDT36 38,000 35,800
FIDT40 40,000 38,600
FIDT45 45,000 40,000
FIDT48 48,000 41,900
FIDT56 56,000 46,900
FIDT60 60,000 47,400
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง

6.ท่อลม (Duct)

1.รุ่นต่อท่อลมขนาดใหญ่แบบแยกส่วน พร้อมรีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี R22
MODEL BTU ราคาส่ง
MAC75 75,000 81,000
MAC100 101,500 101,600
MAC125 125,100 112,800
MAC150 151,700 153,000
MAC175 175,800 192,800
MAC200 200,900 200,000
MAC225 225,200 224,000
MAC250 250,000 226,500
MAC275 277,000 275,500
MAC300 300,400 289,900
MAC325 329,300 305,500
MAC350 350,300 336,100
MAC375 376,500 388,400
MAC400 400,600 405,400
MAC425 426,700 418,200
MAC450 450,000 458,900
MAC475 477,100 462,600
MAC500 500,900 488,800
MAC600 600,800 601,300
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง