ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์มีเดีย ราคาติดตั้ง
*แอร์ผนังแถมขาแขวน รางครอบท่อ ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร
*แอร์ประเภทอื่นๆ แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรสายไฟ 10 เมตร

1แอร์มีเดีย ผนัง ( Wall type) midea

1.รุ่นติดผนัง (Split wall fixed speed) R410A
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MS-09 / MOB-09 9,591 11,600
MS-12 / MOB-12 13,274 12,600
MS-18/ MOB-18 18,373 19,300
MS-24 / MOB-24 24,692 21,800
2.รุ่นติดผนัง (Split wall lnverter) R410A
MSDF-09 / MSDC-09 8,693 17,100
MSDF-12 / MSDC-12 11,680 19,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ผนัง แถมขาแขวน รางครอบท่อ ท่อน้ำยา 4 เมตรเกินเมตรละ 400-500 บ.ลูกค้าต่างจังหวัดไม่แถม
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.แอร์มีเดีย ตั้งแขวน(Ceiling) midea

1.รุ่นตั้งแขวน (Ceiling) R410A
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MUE-18 / MODU-18 18,829 25,800
MUE-24 / MODU-24 24,918 33,600
MUE-30 / MODU-30 31,505 41,300
MUE-36 / MODU-36 36,239 45,400
MUE-36 / MODU-36 39,019 44,800
MUE-40 / MODU-40 42,798 56,600
MUE-48 / MODU-48 48,000 47,700
MUE-60 / MODU-60 60,000 54,100
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์แขวนแถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.แอร์มีเดีย สี่ทิศทาง(Casset) midea

1.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Cassette) R410A
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MCD-18CRN1-PC5 / MOCA30U-18CN1-PC5 19,188 28,000
MCD-24CRN1-PC5 / MOCA30U-24CN1-PC5 24,715 36,600
MCD-30CRN1-PC4 / MOCA30U-30CN1-PC4 32,199 41,600
MCD-36CRN1-PC4 / MODU-36CN1-PC4 36,193 45,800
MCD-36CRN1-PC4 / MODU-36CN1-SC4 39,246 44,200
MCD-40CRN1-PC4 / MOE30U-40H-SC10 42,776 57,700
MCD-48CRN1-RB4 / MODU-48CN1-R 48,000 49,900
MCD-60CRN1-R/MODU-60CN1-CN1-R 60,000 59,800
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์สี่ทิศทาง แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.แอร์มีเดีย ตู้ตั้ง(Package) midea

11.รุ่นตู้ตั้ง (Floor Standing) R410A
MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MFG-48 / MODU-48 48,000 45,200
MFG-60 / MODU-60 60,000 52,200
downlond catalog
**หมายเหตุ แอร์ตู้ตั้ง แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.แอร์มีเดีย เคลื่อนที่ (air mov) midea

MODEL BTU ราคาติดตั้ง
MPPH-09CRN1-QB6G1 9,000 11,200
MPN-12CR-T1 12,000 13,500
downlond catalog
**หมายเหตุ เปลือย แถมขาแขวน ไม่แถมรางครอบท่อ ท่อน้ำยาฟรี 4 เมตรเกินเมตรละ 500-700 บ.แล้วแต่ขนาด BTU แอร์ที่เป็นไฟ 380 ลูกค้าต้องเตรียมเมนไฟฟ้า 3 เฟสเอง แต่ถ้าให้ทางเราเตรียมให้ คิดเพิ่ม 2,000 บ.
กลับสู่ ราคาด้านบน