ราคาแอร์ ตามประเภท

ผนัง ตั้งแขวน สี่ทิศทาง
ตู้ตังพื้น เปลือย แอร์ท่อลม

แอร์มีเดีย ราคาส่ง
ราคาขายส่งแถม ท่อน้ำยาเฉพาะแอร์ผนัง ต่างจังหวัด เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง กรุงเทพ ปริมณฑล ส่งเที่ยวละ 300 บาท

1.แอร์ผนัง ( Wall type)

1.รุ่นติดผนัง (Split wall fixed speed) R410A
MODEL BTU ราคาส่ง
MS-09 / MOB-09 9,591 7,600
MS-12 / MOB-12 13,274 8,600
MS-18/ MOB-18 18,373 14,800
MS-24 / MOB-24 24,692 17,300
2.รุ่นติดผนัง (Split wall lnverter) R410A
MSDF-09 / MSDC-09 8,693 13,100
MSDF-12 / MSDC-12 11,680 14,600
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

2.ตั้งแขวน(Ceiling)

1.รุ่นตั้งแขวน (Ceiling) R410A
MODEL BTU ราคาส่ง
MUE-18 / MODU-18 18,829 20,300
MUE-24 / MODU-24 24,918 27,600
MUE-30 / MODU-30 31,505 34,800
MUE-36 / MODU-36 36,239 38,900
MUE-36 / MODU-36 39,019 37,800
MUE-40 / MODU-40 42,798 49,100
MUE-48 / MODU-48 48,000 40,200
MUE-60 / MODU-60 60,000 46,100
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

3.สี่ทิศทาง(Casset)

1.รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Cassette) R410A
MODEL BTU ราคาส่ง
MCD-18CRN1-PC5 / MOCA30U-18CN1-PC5 19,188 22,500
MCD-24CRN1-PC5 / MOCA30U-24CN1-PC5 24,715 30,600
MCD-30CRN1-PC4 / MOCA30U-30CN1-PC4 32,199 35,100
MCD-36CRN1-PC4 / MODU-36CN1-PC4 36,193 39,300
MCD-36CRN1-PC4 / MODU-36CN1-SC4 39,246 37,200
MCD-40CRN1-PC4 / MOE30U-40H-SC10 42,776 50,200
MCD-48CRN1-RB4 / MODU-48CN1-R 48,000 42,400
MCD-60CRN1-R/MODU-60CN1-CN1-R 60,000 51,800
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

4.ตู้ตั้ง(Package)

11.รุ่นตู้ตั้ง (Floor Standing) R410A
MODEL BTU ราคาส่ง
MFG-48 / MODU-48 48,000 37,200
MFG-60 / MODU-60 60,000 43,700
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน

5.เคลื่อนที่ (air mov)

MODEL BTU ราคาส่ง
MPPH-09CRN1-QB6G1 9,000 9,200
MPN-12CR-T1 12,000 11,500
downlond catalog
**หมายเหตุ ราคาขายส่ง กรุงเทพปริมณฑล เที้ยวละ 300 บ.ต่างจังหวัด ลูกโอนเงินค่าแอร์ ค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง
กลับสู่ ราคาด้านบน