ที่อยู่ 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/ 3 หมู่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170