ราคาขายส่งสมาชิก

MITSUBISHI ELEC (R32) ดูรุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
MS-GN09VF 9,000 11,200
MS-GN13VF 12,000 13,500
MS-GN15VF 15,000 17,300
MS-GN18VF 18,000 21,500
MS-GN24VF 24,000 32,500
MS-GK36VA(R410) 36,000 47,500
DAIKIN (R32) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
FTM09PV2S 9,000 11,200
FTM12PV2S 12,000 13,400
FTM15PV2S 15,000 17,200
FTM18PV2S 18,000 19,900
FTM24PV2S 24,000 28,800
FTM28PV2S 25,000 30,200
MITSUBISHI HEAVY (R410) ดูรุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
SRK10CRV 9,000 10,700
SRK13CRV 12,000 12,900
SRK19CSS 18,000 22,500
SRK25CSS 24,000 31,800
Carrier (R410) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
42HFE010(R32) 9,000 8,900
42HFE013(R32) 12,000 9,700
42HFE018(R32) 18,000 14,900
42HFE025(R32) 24,000 19,900
PANASONIC (R32) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
PN09SKT 9,000 8,600
PN12SKT 12,000 10,600
PN18SKT 18,000 17,000
PN24SKT 24,000 23,600
SAMSUNG (R410) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาส่ง
AR10MRFN 9,000 8,200
AR13MRFN 12,000 8,900
AR18MRFN 18,000 14,900
AR24MRFN 24,000 18,600
LG (R410) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาส่ง
IC10J.INVERTER 9,000 8,900
IC13J.INVERTER 12,000 9,900
IC18J.INVERTER 18,000 15,300
IC24J.INVERTER 24,000 20,300
SAIJO DENKI (R32) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
SJ-W09B 9,000 10,700
SJ-W12B 12,000 11,200
SJ-W18B 18,000 17,200
SJ-W24B 25,000 22,200
TRANE (R32) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาส่ง
MCW-E09GB5 9,000 9,200
MCW512BB5 12,000 11,000
MCW515BB5 15,000 15,300
MCW518BB5 18,000 17,900
MCW524BB5 24,000 27,000
HAIER (R410) INVERTER ดูรุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
HSU10VNQ 9,000 7,800
HSU13VNQ 12,000 8,800
HSU18VNQ 18,000 14,500
HSU24VNQ 24,000 20,300
CENTRAL (R32) ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
CFW-IFE09 9,000 8,200
CFW-IFE12 12,000 9,200
CFW-IFE18 18,000 14,300
CFW-IFE24 24,000 19,700
EMENENT ดูราคารุ่นอื่นๆ ด้านล่าง
แฟนคอยส์ บีทียู ราคาขายส่ง
WFG09 9,000 9,000
WFG12 12,000 10,000
WFG18 18,000 16,800
WFG24 24,000 21,600