แอร์สี่ทิศทางราคาพร้อมติดตั้ง

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
SL-P 1.6KLT 12,624 38,500
PL-P18BAK 17,400 44,000
PL-P24BAK 22,500 54,500
PL-P30BAK 28,300 60,300
PL-P36BAK 35,500 65,900
PL-P42BAK 42,300 72,900
PL-P48BAK 45,000 78,500
*หมายเหตุ จะมีโค้ดต่อท้าย LCM(ไร้สาย) / MD (มีสาย)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
**รีโมทมีสาย**
PLY-SM13EAMD 13,989 43,800
PLY-SM18EAMD 18,084 48,700
PLY-SM24EAMD 24,225 60,300
PLY-SM30EAMD 30,025 66,600
PLY-SM36EAMD 36,167 76,500
PLY-SM42EAMD 42,000 83,600
PLY-SM48EAMD 48,000 89,500
**รีโมทไร้สาย**
PLY-SM13EALM 13,989 44,400
PLY-SM18EALM 18,084 49,300
PLY-SM24EALM 24,225 60,900
PLY-SM30EALM 30,026 67,200
PLY-SM36EALM 36,167 77,100
PLY-SM42EALM 42,000 84,200
PLY-SM48EALM 48,000 90,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
PLY-SM13EA(L)J* 13,989 47,100
PLY-SM18EA(L)J* 18,084 52,000
PLY-SM24EA(L)J* 24,225 63,600
PLY-SM30EA(L)J* 30,026 69,900
PLY-SM36EA(L)J* 36,167 79,800
PLY-SM42EA(L)J* 42,000 86,900
PLY-SM48EA(L)J* 48,000 92,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
PL-P18BAKJ 17,400 51,400
PL-P24BAKJ 22,500 61,800
PL-P30BAKJ 28,300 67,600
PL-P36BAKJ 35,500 73,200
PL-P42BAKJ 42,300 80,200
PL-P48BAKJ 45,000 85,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCRN18FXV1S /RN18CXV1S2 18,000 33,400
FCRN24FXV1S /RR24CXV1S2 21,800 39,900
FCRN30FXV1S /RR30CXV1S2 28,600 47,300
FCRN36FXV1S /RR36CXV1S2 33,400 52,100
FCRN42FXV1S /RR42CXV1S2(380V) 42,000 60,900
FCRN45FXV1S /RR45CXV1S2(380V) 45,000 70,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCNQ13MV2S /RNQ13MV2S 13,600 34,200
FCNQ18MV2S /RNQ18MV2S 18,000 43,800
FCNQ24MV2S /RNQ24MV2S 24,000 53,400
FCNQ30MV2S /RNQ30MV2S/Y2S 30,000 59,000
FCNQ36MV2S /RNQ36MV2S/Y2S 36,000 64,000
FCNQ42MV2S /RNQ42MV2S(380V) 42,600 71,600
FCNQ48MV2S /RNQ48MV2S(380V) 48,000 77,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCFC13DV2S /RZFC13DV2S 13,600 36,300
FCFC18DV2S /RZFC18DV2S 18,000 45,200
FCFC24DV2S /RZFC24DV2S 24,000 54,900
FCFC30DV2S /RZFC30DV2S/Y2S 30,000 60,400
FCFC36DV2S /RZFC36DV2S/Y2S 36,000 67,600
FCFC42DV2S /RZFC42DV2S(380V) 42,600 73,500
FCFC48DV2S /RZFC48DV2S(380V) 48,000 78,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCF13CV2S /RZF13CV2S 13,880 40,700
FCF18CV2S /RZF18CV2S 18,090 51,300
FCF24CV2S /RZF24CV2S 24,230 63,800
FCF30CV2S /RZF30CV2S /Y2S 30,090 67,700
FCF36CV2S /RZF36CV2S /Y2S 36,230 78,100
FCF42CV2S /RZF42CV2S /Y2S 42,000 86,000
FCF48CV2S /RZF48CV2S /Y2S 48,000 92,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
38TGF0131A1
40TGF0131UP
13,300 29,800
38TGF0181A1
40TGF0181UP
18,100 32,800
38TGF0242A1
40TGF0241UP
24,200 35,700
38TGF0301A1
40TGF0301UP
30,000 45,900
38TGF0361A1
40TGF0361UP
36,100 50,600
38TGF0361A3
40TGF0361UP
36,100 51,700
38TSF0401A1
40TSF0401UP
40,200 54,600
38TGF0401A3
40TGF0401UP
40,200 56,200
38TGF0481A3
40TGF0481UP
52,300 59,500
38TGF0601A3
40TGF0601UP
60,000 66,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
38TGV0131A1 /40TGV0131UP 13,300 37,200
38TGV0181A1 40TGV0181UP 18,100 39,500
38TGV0241A1 /40TGV0241UP 24,200 45,700
38TGV0251A1 /40TGV0251UP 25,000 50,300
38TGV0301A1 /40TGV0301UP 30,000 55,600
38TGV0361A1 /40TGV0361UP 36,000 59,600
38TGV0361A3 /40TGV0361UP(380V) 36,000 59,600
38TGV0391A3 /40TGV0391UP(380V) 38,500 64,200
38TGV0401A1 /40TGV0401UP 40,200 64,700
38TGV0401A3 /40TGV0401UP(380V) 40,200 64,700
38TGV0481A3 /40TGV0481UP(380V) 48,000 68,900
38TGV0601A3 /40TGV0601UP(380V) 60,700 79,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
TURBO SSC R32-13#5 13,553 27,500
TURBO SSC R32-18#5 18,282 28,900
TURBO SSC R32-25#5 25,534 33,700
TURBO SSC R32-30#5 31,520 40,000
TURBO SSC R32-30T(380v) 30,000 41,600
TURBO SSC R32-36#5 36,444 44,600
TURBO SSC R32-36T#5(380v) 36,673 45,600
TURBO SSC R32-40#5 40,581 51,000
TURBO SSC R32-40T#5(380v) 40,200 54,000
TURBO SSC R32-44(380v) 44,000 57,000
TURBO SSC R32-52(380v) 52,000 67,000
TURBO SSC R32-60(380v) 60,000 73,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
Inverter SSC R32-13#5 13,100 31,900
Inverter SSC R32-18#5 18,100 38,800
Inverter SSC R32-25#5 25,100 44,900
Inverter SSC R32-30#5 30,644 50,200
Inverter SSC R410A-30T(380v) 30,327 53,200
Inverter SSC R32-36 #5 36,344 59,100
Inverter SSC R410A-36T(380v) 36,950 62,100
Inverter SSC R32-48 48,000 66,700
Inverter SSC R410A-48T(380v) 48,000 71,700
Inverter SSC R32-60 60,000 91,200
Inverter SSC R410A-60T(380v) 60,000 95,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CFC-N12/CCS-410ES 12 12,283 30,900
CFC-N16-20/CCS-410ES16 16,378 34,800
CFC-N16-20/CCS-410ES18 18,425 35,700
CFC-N16-20/CCS-410ES20 20,131 37,500
CFC-N25-28/CCS-410ES25 25,590 40,300
CFC-N25-28/CCS-410ES28 27,637 42,400
CFC-N33-38/CCS-410ES33 33,438 47,200
CFC-N33-38/CCS-410ES33(A) 33,438 49,400
CFC-N33-38/CCS-410ES36 36,508 48,600
CFC-N33-38/CCS-410ES36(A) 36,508 50,700
CFC-N33-38/CCS-410ES38 38,214 53,400
ระบบไฟฟ้า
CFC-N 33-38/CCS-410ES38(A) 38,214 54,000
CFC-N 33-38/CCS-410WTS36 36,508 52,300
CFC-N 33-38/CCS-410WTS36(A) 36,508 53,100
CFC-N 33-38/CCS-410WTS38 38,214 56,200
CFC-N 33-38/CCS-410WTS38(A) 38,214 57,100
CFC-N 44-48/CCS-410WTS44(A) 44,015 64,500
CFC-N 44-48/CCS-410WTS48(A) 48,109 65,200
CFC-N 56-63/CCS-410WTS56(A) 56,298 71,100
CFC-N 56-63/CCS-410WTS60(A) 60,051 71,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
LKB13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE 13,000 28,300
LKB18BA-MNVKE/KC18BA-RSVJE 18,600 30,900
LKB24BA-MNVKE/KC24BA-RSVJE 25,500 37,200
LKB30B-MNVKE/KC30B-RSVJE 32,500 45,000
LKB36B-MNVKE/KC36B-RSVJE 36,800 52,300
LKB36B-MNVKE/KC36B-RSYJE 36,500 53,200
LKB40B-MNVKE/KC40B-RSYJE 40,500 56,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE 18,500 41,700
LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE 26,000 47,300
LKBV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE 30,000 51,700
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE 36,200 55,800
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE 36,500 59,500
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE 40,000 62,000
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE 40,000 65,800
LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU 48,500 68,800
LKBV54B-MNVJEU/KCV54B-RSYJU 53,800 75,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
CE-185/DCCG5-18 19,000 28,900
CE-255/DCCG5-25 26,000 38,300
CE-305A/DCCG5-30 31,300 40,400
CE-365A/DCCG5-36 35,000 45,200
CE-365-3/DCCG5-36(380v) 35,100 46,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
OR-18/ICG-18 18,700 33,100
OR-25/ICG-25 25,900 37,400
OR-30/ICG-30 30,000 40,500
OR-33/ICG-33 33,100 44,200
OR-33-3/ICG-33(380v) 33,100 46,000
OR-36/ICG-36 36,200 46,300
OR-36-3/ICG-36(380v) 36,200 47,300
OR-40/ICG-40 40,900 48,800
OR-40-3/ICG-40(380v) 40,900 49,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 500-700 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ