แอร์สี่ทิศทางราคาขายส่ง

Model BTU ราคาขายส่ง
PL-P 1.6KLT 12,624 32,000
PL-P18BAK 17,400 37,000
PL-P24BAK 22,500 46,500
PL-P30BAK 28,300 50,800
PL-P36BAK 35,500 55,900
PL-P42BAK 42,300 61,900
PL-P48BAK 45,000 64,000
*หมายเหตุ จะมีโค้ดต่อท้าย LCM(ไร้สาย) / MD (มีสาย)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
**รีโมทไร้สาย**
PLY-SM13 EALM 13,989 37,900
PLY-SM18 EALM 18,084 42,300
PLY-SM24 EALM 24,225 52,900
PLY-SM30 EALM 30,026 57,700
PLY-SM36 EALM 36,167 67,100
PLY-SM42 EALM 42,000 73,200
PLY-SM48 EALM 48,000 75,500
**รีโมทมีสาย**
PLY-SM13 EAMD 13,989 37,300
PLY-SM18 EAMD 18,084 41,700
PLY-SM24 EAMD 24,225 52,300
PLY-SM30 EAMD 30,025 57,100
PLY-SM36 EAMD 36,167 66,500
PLY-SM42 EAMD 42,000 72,600
PLY-SM48 EAMD 48,000 75,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
PLY-SM13 EA(L)J* 13,989 40,600
PLY-SM18 EA(L)J* 18,084 45,000
PLY-SM24 EA(L)J* 24,225 55,600
PLY-SM30 EA(L)J* 30,026 60,400
PLY-SM36 EA(L)J* 36,167 69,800
PLY-SM42 EA(L)J* 42,000 75,900
PLY-SM48 EA(L)J* 48,000 78,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
PL-P18BAKJ 17,400 44,400
PL-P24BAKJ 22,500 53,800
PL-P30BAKJ 28,300 58,100
PL-P36BAKJ 35,500 63,200
PL-P42BAKJ 42,300 69,200
PL-P48BAKJ 45,000 71,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
FCRN18FXV1S /RN18CXV1S2 18,000 25,400
FCRN24FXV1S /RR24CXV1S2 21,800 30,900
FCRN30FXV1S /RR30CXV1S2 28,600 36,800
FCRN36FXV1S /RR36CXV1S2 33,400 41,100
FCRN42FXV1S /RR42CXV1S2(380V) 42,000 48,900
FCRN45FXV1S /RR45CXV1S2(380V) 45,000 54,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FCNQ13MV2S /RNQ13MV2S 13,600 26,700
FCNQ18MV2S /RNQ18MV2S 18,000 35,800
FCNQ24MV2S /RNQ24MV2S 24,000 44,400
FCNQ30MV2S /RNQ30MV2S/Y2S 30,000 48,500
FCNQ36MV2S /RNQ36MV2S/Y2S 36,000 53,000
FCNQ42MV2S /RNQ42MV2S(380V) 42,600 59,600
FCNQ48MV2S /RNQ48MV2S(380V) 48,000 61,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FCFC13DV2S /RZFC13DV2S 13,600 26,800
FCFC18DV2S /RZFC18DV2S 18,000 36,200
FCFC24DV2S /RZFC24DV2S 24,000 44,900
FCFC30DV2S /RZFC30DV2S/Y2S 30,000 48,900
FCFC36DV2S /RZFC36DV2S/Y2S 36,000 55,600
FCFC42DV2S /RZFC42DV2S(380V) 42,600 60,500
FCFC48DV2S /RZFC48DV2S(380V) 48,000 62,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FCF13CV2S /RZF13CV2S 13,880 33,500
FCF18CV2S /RZF18CV2S 18,090 44,600
FCF24CV2S /RZF24CV2S 24,230 55,100
FCF30CV2S /RZF30CV2S /Y2S 30,090 57,500
FCF36CV2S /RZF36CV2S /Y2S 36,230 68,400
FCF42CV2S /RZF42CV2S /Y2S 42,000 74,300
FCF48CV2S /RZF48CV2S /Y2S 48,000 77,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
40TGF0131UP #5 /38TGF0131A1 13,000 22,800
40TGF0181UP #5 /38TGF0181A1 18,100 25,300
40TGF0241UP #5 /38TGF0241A1 24,200 28,000
40TGF0301UP #5 /38TGF0301A1 30,000 37,700
40TGF0361UP #5 /38TGF0361A1 36,100 41,500
40TGF0361UP #5 /38TGF0361A3 (380V) 36,100 42,300
40TGF0401UP #5 /38TGF0401A1 40,200 44,600
40TGF0401UP #5 /38TGF0401A3 (380V) 40,200 45,300
40TGF0481UP /38TGF0481A3 (380V) 51,500 46,600
40TGF0601UP /38TGF0601A3 (380V) 60,000 52,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
38TGV0131A1 /42TGV0131UP 13,300 32,300
38TGV0181A1 /42TGV0181UP 18,100 34,200
38TGV0241A1 /42TGV0241UP 24,200 39,200
38TGV0251A1 /42YGV0251UP 25,000 44,300
38TGV0301A1 /42TGV0301UP 30,000 48,300
38TGV0361A1 /42TGV0361UP 36,000 51,400
38TGV0361A3 /42TGV0361UP(380V) 36,000 52,200
38TGV0391A3 /42TGV0391UP(380V) 38,500 55,400
38TGV0401A1 /42TGV0401UP 40,200 56,000
38TGV0401A3 /42TGV0401UP(380V) 40,200 57,100
38TGV0481A3 /42TGV0481UP(380V) 48,000 60,500
38TGV0601A3 /42TGV0601UP(380V) 60,700 67,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
TURBO SSC R32 - 13 #5 13,553 21,000
TURBO SSC R32 - 18 #5 18,282 21,900
TURBO SSC R32 - 25 #5 25,534 25,700
TURBO SSC R32 - 30 #5 31,520 30,500
TURBO SSC R32 - 30T (380v) 30,000 32,100
TURBO SSC R32 - 36 #5 36,444 34,600
TURBO SSC R32 - 36T #5 (380v) 36,673 35,600
TURBO SSC R32 - 40 #5 40,581 40,000
TURBO SSC R32 - 40T #5 (380v) 40,200 43,000
TURBO SSC R32 - 44 (380v) 44,000 46,000
TURBO SSC R32 - 52 (380v) 52,000 52,500
TURBO SSC R32 - 60 (380v) 60,000 58,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
Inverter SSC R32 -13 #5 13,100 25,400
Inverter SSC R32 -18 #5 18,100 31,800
Inverter SSC R32 -25 #5 25,100 36,900
Inverter SSC R32 -30 #5 30,644 40,700
Inverter SSC R410A-30T (380v) 30,327 43,700
Inverter SSC R32 -36 #5 36,344 49,100
Inverter SSC R410A-36T (380v) 36,950 52,100
Inverter SSC R32 -48 48,000 55,700
Inverter SSC R410A-48T (380v) 48,000 60,700
Inverter SSC R32 -60 60,000 76,700
Inverter SSC R410A-60T (380v) 60,000 80,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CFC-N 12 / CCS-410ES 12 12,283 23,900
CFC-N 16-20 / CCS-410ES16 16,378 24,400
CFC-N 16-20 / CCS-410ES18 18,425 27,800
CFC-N 16-20 / CCS-410ES20 20,131 28,700
CFC-N 25-28 / CCS-410ES25 25,590 29,500
CFC-N 25-28 / CCS-410ES28 27,637 32,300
CFC-N 33-38 / CCS-410ES33 33,438 32,900
CFC-N 33-38 / CCS-410ES33(A) 33,438 37,700
CFC-N 33-38 / CCS-410ES36 36,508 39,900
CFC-N 33-38 / CCS-410ES36(A) 36,508 38,600
CFC-N 33-38 / CCS-410ES38 38,214 40,700
ระบบไฟฟ้า
CFC-N 33-38 / CCS-410ES38(A) 38,214 43,000
CFC-N 33-38 / CCS-410WTS36 36,508 42,300
CFC-N 33-38 / CCS-410WTS36(A) 36,508 43,100
CFC-N 33-38 / CCS-410WTS38 38,214 45,200
CFC-N 33-38 / CCS-410WTS38(A) 38,214 46,100
CFC-N 44-48 / CCS-410WTS44(A) 44,015 53,500
CFC-N 44-48 / CCS-410WTS48(A) 48,109 54,200
CFC-N 56-63 / CCS-410WTS56(A) 56,298 56,600
CFC-N 56-63 / CCS-410WTS60(A) 60,051 57,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
LKB13BA-MNVKE KC13BA-RSVKE 13,000 21,800
LKB18BA-MNVKE KC18BA-RSVJE 18,600 23,900
LKB24BA-MNVKE KC24BA-RSVJE 25,500 29,200
LKB30B-MNVKE KC30B-RSVJE 32,500 35,500
LKB36B-MNVKE KC36B-RSVJE 36,800 42,300
LKB36B-MNVKE KC36B-RSYJE 36,500 43,200
LKB40B-MNVKE KC40B-RSYJE 40,500 45,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
LKBV18B-MNVJE KCV18B-RSVJE 18,500 34,700
LKBV24B-MNVJE KCV24B-RSVJE 26,000 39,300
LKBV30B-MNVJE KCV30B-RSVJE 30,000 42,200
LKBV36B-MNVJE KCV36B-RSVJE 36,200 45,800
LKBV36B-MNVJE KCV36B-RSYJE 36,500 49,500
LKBV40B-MNVJE KCV40B-RSVJE 40,000 51,000
LKBV40B-MNVJE KCV40B-RSYJE 40,000 54,800
LKBV48B-MNVJU KCV48B-RSYJU 48,500 56,800
LKBV54B-MNVJEU KCV54B-RSYJU 53,800 61,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CE-185 / DCCG5-18 19,000 21,900
CE-255 / DCCG5-25 26,000 30,300
CE-305A / DCCG5-30 31,300 30,900
CE-365A / DCCG5-36 35,000 35,200
CE-365-3 / DCCG5-36 (380v) 35,100 36,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
OR-18 / ICG-18 18,700 26,100
OR-25 / ICG-25 25,900 29,400
OR-30 / ICG-30 30,000 31,000
OR-33 / ICG-33 33,100 34,700
OR-33-3 / ICG-33 (380v) 33,100 36,500
OR-36 / ICG-36 36,200 36,300
OR-36-3 / ICG-36 (380v) 36,200 37,300
OR-40 / ICG-40 40,900 37,800
OR-40-3 / ICG-40 (380v) 40,900 38,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที้ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที้ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที้ยว

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ