แอร์สี่ทิศทางราคาขายส่ง

Model BTU ราคาส่ง
PL-P13BAK 14,000 33,800
PL-P18BAK 17,400 39,400
PL-P24BAK 22,500 49,300
PL-P30BAK 30,000 54,000
PL-P36BAK (220v/380v) 35,500 59,100
PL-P42BAK (380v) 42,300 65,700
PL-P48BAK (380v) 45,000 67,500
*หมายเหตุ จะมีโค้ดต่อท้าย LCM(ไร้สาย) / MD (มีสาย)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PL-P13BAKJ 14,000 38,200
PL-P18BAKJ 17,400 43,600
PL-P24BAKJ 22,500 53,500
PL-P30BAKJ 30,000 58,200
PL-P36BAKJ (220v/380v) 35,500 63,300
PL-P42BAKJ (380v) 42,300 70,000
PL-P48BAKJ (380v) 45,000 71,800
**รีโมทคอนโทรล (Remote controller) อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุด
PAR-21MAA 5,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PLY-SM13 EA 13,989 34,000
PLY-SM18 EA 18,084 38,100
PLY-SM24EA 24,225 47,600
PLY-SM30 EA 30,026 52,200
PLY-SM36 EA(V) 36,167 60,500
PLY-SM36 EA(Y)(380v) 36,167 60,500
PLY-SM42 EA(220v/380v) 42,000 66,400
PLY-SM48 EA(220v/380v) 48,000 68,200
*หมายเหตุ จะมีโค้ดต่อท้าย LM(ไร้สาย) / MD (มีสาย)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PLY-SM13 EAJ* 13,989 34,000
PLY-SM18 EAJ* 18,084 38,100
PLY-SM24 EAJ* 24,225 47,600
PLY-SM30 EAJ* 30,026 52,200
PLY-SM36 EAJ*(V) 36,167 60,500
PLY-SM36 EAJ*(Y)(380v) 36,167 60,500
PLY-SM42 EAJ*(220v/380v) 42,000 66,400
PLY-SM48 EAJ*(220v/380v) 48,000 68,200
*รีโมทคอนโทรล (Remote controller) อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดภายในบ้าน
รีโมทมีสาย PAR-40MAA 5,900
รีโมทไร้สาย PAR-SL100A-E 3,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PLY-SM13 EA 13,989 40,300
PLY-SM18 EA 18,084 46,500
PLY-SM24EA 24,225 58,100
PLY-SM30 EA 30,026 63,600
PLY-SM36 EA(220v/380v) 36,167 73,500
PLY-SM42 EA(220v/380v) 42,000 80,600
PLY-SM48 EA(220v/380v) 48,000 82,700
*หมายเหตุ จะมีโค้ดต่อท้าย LM2(ไร้สาย) / MD2 (มีสาย)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PLY-SM13 EAJ2* 13,989 43,200
PLY-SM18 EAJ2* 18,084 49,400
PLY-SM24 EAJ2* 24,225 61,100
PLY-SM30 EAJ2* 30,026 66,500
PLY-SM36 EAJ2*(220v/380v) 36,167 76,500
PLY-SM42 EAJ2*(220v/380v) 42,000 83,500
PLY-SM48 EAJ2*(220v/380v) 48,000 85,600
*รีโมทคอนโทรล (Remote controller) อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดภายในบ้าน
รีโมทมีสาย PAR-40MAA 5,900
รีโมทไร้สาย PAR-SL100A-E 3,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
FCRN18FXV1S/ RN18CXV1S2 18,000 28,000
FCRN24FXV1S/ RR24CXV1S2 21,800 34,000
FCRN30FXV1S/ RR30CXV1S2 28,600 40,100
FCRN36FXV1S/ RR36DXV1S2 33,400 44,600
FCRN42FXV1S/ RR42DXY1S2 (380v) 42,000 51,900
FCRN45FXV1S/ RR45DXY1S2 (380v) 45,000 57,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FCNQ13MV2S/ RNQ13MV2S 13,600 28,600
FCNQ18MV2S/ RNQ18MV2S 18,000 38,600
FCNQ24MV2S/ RNQ24MV2S 24,000 47,900
FCNQ30MV2S/ RNQ30MV2S/Y2S(220v/380v) 30,000 52,700
FCNQ36MV2S/ RNQ36MV2S/Y2S(220v/380v) 36,000 57,900
FCNQ42MV2S/ RNQ42MY2S(380v) 42,600 65,300
FCNQ48MV2S/ RNQ48MY2S(380v) 48,000 66,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FCFC13CV2S/ RZFC13CV2S #5 13,600 28,200
FCFC18DV2S/ RZFC18DV2S #5 18,000 37,700
FCFC24DV2S/ RZFC24DV2S #5 24,000 46,700
FCFC30DV2S/ RZFC30DV2S/Y2S(220v/380v) 30,000 51,300
FCFC36DV2S/ RZFC36DV2 /Y2S(220v/380v) 36,000 69,600
FCFC42DV2S/ RZFC42DY2S (380v) 42,600 63,400
FCFC48DV2S/ RZFC48DY2S (380v) 48,000 64,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FCF13CV2S/ RZF13CV2S  13,880 34,200
FCF18CV2S/ RZF18CV2S  18,090 44,400
FCF24CV2S/ RZF24CV2S  24,230 56,000
FCF30CV2S/ RZF30CV2S/Y2S(220v/380v) 30,090 58,700
FCF36CV2S/ RZF36CV2 /Y2S(220v/380v) 36,230 69,600
FCF42CV2S/ RZF42CV2S/Y2S (220v/380v) 42,000 75,500
FCF48CV2S/ RZF48CV2S/Y2S (220v/380v) 48,000 77,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
38TGF0131A1/ 40TGF0131UP 13,300 24,700
38TGF0181A1/ 40TGF0181UP  18,100 27,900
38TGF0241A1/ 40TGF0241UP 24,200 30,400
38TGF0301A1/ 40TGF0301UP 30,000 41,800
38TGF0361A1/ 40TGF0361UP 36,100 45,500
38TGF0361A3/ 40TGF0361UP 36,100 46,200
38TGF0401A1/ 40TGF0401UP 40,200 48,900
38TGF0401A3/ 40TGF0401UP 40,200 50,800
38TGF0481A3/ 40TGF0481UP 52,300 51,200
38TGF0601A3/ 40TGF0601UP 60,000 58,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
38TGV0131A1/ 40TGV0131UP 13,300 34,700
38TGV0181A1/ 40TGV0181UP 18,100 36,900
38TGV0241A1/ 40TGV0241UP 24,200 42,600
38TGV0251A1/ 40TGV0251UP  25,000 47,500
38TGV0301A1/ 40TGV0301UP 30,000 51,800
38TGV0361A1/ 40TGV0361UP 36,000 55,500
38TGV0361A3/ 40TGV0361UP 36,000 56,500
38TGV0391A3/ 40TGV0391UP 38,500 59,900
38TGV0401A1/ 40TGV0401UP 40,200 60,600
38TGV0401A3/ 40TGV0401UP 40,200 61,600
38TGV0481A3/ 40TGV0481UP 48,000 65,600
38TGV0601A3/ 40TGV0601UP 60,700 73,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
TURBO SSC  R32 - 13  #5 13,337 21,400
TURBO SSC  R32 - 18  #5 18,669 22,300
TURBO SSC  R32 - 25  #5 25,290 25,800
TURBO SSC  R32 - 30  #5 30,178 30,800
TURBO SSC  R32 - 30T (380v) 30,108 32,500
TURBO SSC  R32 - 36  #5 36,296 34,600
TURBO SSC  R32 - 36T #5 (380v) 36,608 35,600
TURBO SSC  R32 - 40  #5 40,200 40,300
TURBO SSC  R32 - 40T #5 (380v)   40,200 43,400
TURBO SSC  R32 - 44T (380v)   44,000 46,600
TURBO SSC  R32 - 52T (380v) 52,000 52,900
TURBO SSC  R32 - 60T (380v) 60,000 59,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
INVERTER SSC  R32 -13 #5 13,787 26,000
INVERTER SSC  R32 -18 #5 18,484 32,700
INVERTER SSC  R32 -25 #5 25,020 37,500
INVERTER SSC  R32 -30 #5 30,612 41,500
INVERTER SSC  R32-30T (380v) 31,344 44,700
INVERTER SSC  R32 -36 #5 37,135 49,800
INVERTER SSC  R32-36T (380v) 36,075 53,000
INVERTER SSC  R32 -48 48,000 56,700
INVERTER SSC  R32-48T (380v) 48,000 62,000
INVERTER SSC  R32 -60 60,100 78,300
INVERTER SSC  R32-60T (380v) 60,100 82,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
CFC-32BF13-1/CCS-32BF13-1 13,307 27,700
CFC-32BF19-1/CCS-32BF19-1 19,107 30,100
CFC-32BF25-1/CCS-32BF25-1 25,248 37,700
CFC-32BF30-1/CCS-32BF30-1 30,367 40,900
CFC-32BF36-1/CCS-32BF36 36,508 43,800
CFC-32BF40-1/CCS-32BF40 40,602 52,800
CFC-32BF36/CCS-32BF36(A) 36,508 48,800
CFC-32BF40/CCS-32BF40(A) 40,602 54,400
CFC-32BF45/CCS-32BF45(A) 45,000 51,800
CFC-32BF50/CCS-32BF50(A) 50,000 54,200
CFC-32BF56/CCS-32BF56(A) 56,000 62,600
CFC-32BF62/CCS-32BF62(A) 62,000 63,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
CFC-32IBW13-1/CCS-32IBW13-1 13,307 38,200
CFC-32IBW19-1/CCS-32IBW19-1 19,107 39,700
CFC-32IBW25-1/CCS-32IBW25-1 25,248 47,000
CFC-32IBW30-1/CCS-32IBW30-1 30,367 47,300
CFC-32IBW36/CCS-32IBW36 36,508 54,900
CFC-32IBW40/CCS-32IBW40 40,602 58,000
CFC-32IBW36/CCS-32IBW36(A) 36,508 64,300
CFC-32IBW40/CCS-32IBW40(A) 40,602 67,500
CFC-32IBW145/CCS-32IBW45(A) 45,000 65,000
CFC-32IBW50/CCS-32IBW50(A) 50,000 67,500
CFC-32IBW56/CCS-32IBW56(A) 56,000 78,500
CFC-32IBW62/CCS-32IBW62(A) 62,000 80,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
LKB13BA-MNVKE / KC13BA-RSVKE (220v) 13,000 23,100
LKB18BA-MNVJE / KC18BA-RSVJE (220v) 18,600 26,800
LKB24BA-MNVJE / KC24BA-RSVJE (220v) 25,500 31,600
LKB30BA-MNVTE / KC30BA-RSVTE (220v) 32,500 39,200
LKB36BA-MNVTE / KC36BA-RSVTE (220v/380v) 36,500 43,000
LKB40BA-MNVJE / KC40BA-RSYJE (380v) 40,500 46,300
LKB44B-MNVJU / KC44B-RSYJU (380v) 44,000 41,100
LKB48B-MNVJU / KC48B-RSYJM (380v) 48,000 45,300
LKB60B-MNVJU / KC60B-RSYJU (380v) 60,000 54,700
LKB48A-MNVKU / KC48A-SSYKU (380v) 48,000 48,400
LKB60A-MNVLU / KC60A-SSYLU (380v) 60,000 56,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
LKBV18B-MNVJE / KCV18B-RSVJE (220v) 18,500 36,600
LKBV24B-MNVJE / KCV24B-RSVJE (220v) 26,000 39,700
LKBV30B-MNVJE / KCV30B-RSVJE (220v) 30,000 42,800
LKBV36B-MNVJE / KCV36B-RSVJE (220v) 36,200 47,200
LKBV36B-MNVJE / KCV36B-RSYJE (380v) 36,500 55,600
LKBV40B-MNVJE / KCV40B-RSYJE (220v) 40,000 51,500
LKBV40B-MNVJE / KCV40B-RSYJE (380v) 40,000 60,200
LKBV48B-MNVJU / KCV48B-RSYJU(380v) 48,500 61,200
LKBV54B-MNVJU / KCV54B-RSYJU (380v) 53,800 67,200
LKBV60B-MNVJU / KCV60B-RSYJU (380v) 60,000 68,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
CR18/ DCC-18(G) 18,100 27,200
CR25/ DCC-25(G) 25,000 31,900
CR30/ DCC-30(G)(220V) 30,000 32,500
CR30-3/ DCC-30(G)(380V) 30,000 33,700
CR33/ DCC-33(G)(220V) 32,400 34,600
CR33-3/ DCC-33(G)(380V) 32,400 35,600
CR36/ DCC-36(G)(220V) 36,200 37,800
CR36-3/ DCC-36(G)(380V) 36,200 39,400
CR40/ DCC-40(G)(220V) 40,300 41,100
CR40-3/ DCC-40(G)(380V) 40,300 42,900
CR45/ DCC-45(380V) 45,000 45,200
CR48/ DCC-48(380V) 48,000 46,400
CR56/ DCC-56(380V) 56,000 56,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
DCCG5-18 / CE-185 19,000 25,500
DCCG5-25 / CR-255 26,000 36,200
DCCG5-30/ CR-305A 31,300 37,500
DCCG5-36/ CR-365A 35,000 41,700
DCCG5-36/ CR-365B 36,244 44,900
DCCG5-36/ CR-365-3(380V) 35,100 45,900
DCCG5-36/ CR-365-3B(380V) 36,654 46,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
CR125IV / DCC12IV 13,035 35,100
CR185IV / DCC18IV 20,363 40,600
CR255IV / DCC25IV 24,587 42,800
CR305IV / DCC30IV(220V) 30,247 50,000
CR305-3IV / DCC30-3IV(380V) 31,299 58,100
CR335IV / DCC33IV(220V) 32,239 50,700
CR335-3IV / DCC33-3IV1(380V) 32,690 58,600
CR365IV / DCC36IV(220V) 36,005 52,700
CR365-3IV / DCC36-3IV(380V) 36,122 60,800
CR405IV / DCC40IV(220V) 40,146 59,400
CR405-3IV / DCC40-3IV(380V) 40,383 68,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
YCLT18AVR / FCST18AVR 18,700 29,200
YCLT25AVR / FCST25AVR 25,900 33,500
YCLT30AVR / FCST30AVR 30,000 35,100
YCLT32AVR / FCST32AVR 32,000 38,200
YCLT32AYR / FCST32ASR 32,000 40,700
YCLT36AVR / FCST36AVR 36,000 41,700
YCLT36AYR / FCST36ASR 36,000 42,700
YCLT40AVR / FCST40AVR 40,900 43,900
YCLT40AYR / FCST40ASR 40,900 44,900
YCLN45AYR / FCSN45AVR 45,000 46,900
YCLN48AVR / FCSN48AVR 48,000 47,900
YCLN56AVR / FCSN56AVR 57,000 64,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
YCLH18AVR / FCSH18AVR 18,789 28,800
YCLH25AVR / FCSH25AVR 25,730 36,800
YCLH30AVR / FCSH30AVR 30,390 37,800
YCLH36BVR / FCSH36BVR 36,115 44,400
YCLH36BYR / FCSH36BSR 36,061 46,000
YCLH40AVR / FCSH40AVR 40,168 58,000
YCLH40AYR / FCSH40ASR 40,109 59,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
CSV-18F/ AFVY-18F  18,105 35,900
CSV-25F/ AFVY-25FL 24,152 39,800
CSV-30F / AFVY-301FBS(220V) 30,468 46,300
CSV-30A  / AFVY-303FBS (380V) 30,296 52,900
CSV-36F / AFV-361FBS(220V) 36,292 51,300
CSV-36F  / AFV-363FBS (380V) 36,044 56,000
CSV-40F  / AFV-401FBS (220V) 39,879 59,100
CSV-40F / AFV-403FBS (380V) 39,094 60,800
CSQ-50F  / AFQ-503FX (380V) 50,000 63,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691