ราคาแอร์แขวนพร้อมติดตั้ง

Model BTU ราคาติดตั้ง
PC-P18KAKL 17,400 32,600
PC-P24KAKL 22,500 37,600
PC-P30KAKL 28,300 41,600
PC-P36KAKL 35,500 46,700
PC-P42KAKL 42,300 53,800
PC-P48KAKL 45,000 62,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
PCY-SM13KAL 13,989 34,700
PCY-SM18KAL 18,084 39,700
PCY-SM24KAL 25,249 44,900
PCY-SM30KAL 30,026 48,600
PCY-SM36KAL 36,167 55,200
PCY-SM42KAL 42,000 65,000
PCY-SM48KAL 48,000 75,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
เบอร์ 5
FHNQ13NV2S
RNQ13NV2S
14,175 26,800
FHNQ18NV2
RNQ18NV2
18,000 32,400
FHNQ24NV2S
RNQ24NV2S
24,200 39,700
FHNQ30NV2S
RNQ30NV2S/Y2S
30,500 43,700
FHNQ38NV2S
RNQ36NV2S/Y2S
37,500 48,700
มอก.
FHNQ24MV2S
RNQ24MV2S
24,000 32,200
FHNQ30MAV2S
RNQ30MAV2S/Y2S
30,000 38,700
FHNQ36MAV2S
RNQ36MAV2S/Y2S
36,000 43,300
FHNQ42MV2S
RNQ42MY2S
42,000 50,000

FHNQ48MV2S
RNQ48MY2S

48,000 57,900
FHRN 55CXV1S
RR55DXY1S
55,000 62,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHFC13DV2S
RZFC13DV2S
13,600 31,800
FHFC18DV2S
RZFC18DV2S
18,000 35,800
FHFC24DV2S
RZFC24DV2S
24,000 42,800
FHFC30DV2S
RZFC30DV2S/Y2S
30,000 46,200
FHFC36DV2S
RZFC36DV2S/Y2S
36,000 53,100
FHFC42DV2S
RZFC42DY2S
42,600 56,700
FHFC48DV2S
RZFC48DY2S
48,000 65,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHA13BV2S
RZF13CV2S
13,040 33,800
FHA18BV2S
RZF18CV2S
18,010 38,500
FHA24BV2S
RZF24CV2S
24,010 44,600
FHA30BV2S
RZF30CV2S/Y2S
30,070 52,800
FHA36BV2S
RZF36CV2S/Y2S
36,600 58,500
FHA38BV2S
RZF38CV2S/Y2S
38,600 62,800
FHA42BV2S
RZF42CV2S/Y2S
42,000 63,900
FHA48BV2S
RZF48CV2S/Y2S
48,000 72,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGF0131A1
42TGF0131CP
13,300 24,900
38TGF0181A1
42TGF0181CP
18,700 28,500
38TGF0242A1
42TGF0242CP
24,200 30,900
38TGF0301A1
42TGF0301CP
30,000 38,900
38TGF0361A1
42TGF0361CP
36,100 43,100
38TGF0361A3
42TGF0361CP
36,100 44,700
38TGF0401A1
42TGF0401CP
40,200 48,800
38TGF0401A3
42TGF0401CP
40,200 49,400
38TGF0481A3
42TGF0481CP
53,200 51,100
38TGF0601A3
42TGF0601CP
60,000 58,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGV0131A1
42TGV0131CP
13,300 32,500
38TGV0181A1
42TGV0181CP
18,100 35,000
38TGV0241A1
42TGV0241CP
24,200 39,100
38TGV0251A1
42TGV0251CP
25,000 46,100
38TGV0301A1
42TGV0301CP
30,000 50,500
38TGV0361A1
42TGV0361CP
36,000 53,700
38TGV0131A3
42TGV0131CP
36,000 53,700
38TGV0391A3
42TGV0391CP
38,500 58,600
38TGV0401A1
42TGV0401CP
40,200 60,100
38TGV0401A3
42TGV0401CP
40,200 60,100
38TGV0481A3
42TGV0481CP
48,000 64,200
38TGV0601A3
42TGV0601CP
60,700 73,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
SUPER SSU(SUE)R32-13 15,425 21,200
SUPER SSU(SUE)R32-18 20,211 24,500
SUPER SSU(SUE)R32-25 26,394 29,600
SUPER SSU(SUE)R32-30 30,828 37,400
SUPER SSU(SUE)R32-30T(380v) 30,943 40,400
SUPER SSU(SUE)R32-33 33,893 40,500
SUPER SSU(SUE)R32-33T(380v) 33,100 43,500
SUPER SSU(SUE)R32-36 36,557 41,700
SUPER SSU(SUE)R32-36T(380v) 36,815 44,700
SUPER SSU(SUE)R32-40 40,472 49,000
SUPER SSU(SUE)R32-40T(380v) 40,423 52,000
SUPER SSU(SUE)R32-44T(380v) 44,000 52,500
SUPER SSU(SUE) R32-52T(380v) 52,000 62,400
SUPER SSU(SUE)R32-60T(380v) 60,000 65,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
Inverterssu R32-13 13,089 26,200
Inverterssu R32-18 19,011 30,500
Inverterssu R32-25 26,449 36,600
Inverterssu R32-30 31,065 43,700
Inverterssu R410A-30T(380v) 31,283 45,700
Inverterssu R32-36 37,017 49,000
Inverterssu R410A-36T(380v) 36,821 51,000
Inverterssu R32-48 48,000 62,800
Inverterssu R410A-48T(380v) 48,000 64,800
Inverterssu R32-60 60,100 79,800
Inverterssu R410A-60T(380v) 60,100 61,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-32EFN13 /CCS-32EFN13 13,462 21,100
CFH-32EFN15 /CCS-32EFN15 15,054 24,900
CFH-32EFN18 /CCS-32EFN18 18,556 26,000
CFH-32EFN25-1 /CCS-32EFN25-1 25,871 29,500
CFH-32EFN28-1 /CCS-32EFN28-1 28,466 37,100
CFH-32EFN30 /CCS-32EFN30 30,870 37,700
CFH-32EFN33 /CCS-32EFN33 33,509 41,200
CFH-32EFN36 /CCS-32EFN36 36,160 42,500
CFH-32EFN40 /CCS-32EFN40 40,944 52,000
ระบบไฟฟ้า 380/3/50
CFH-32EFN36-1 /CCS32EFN36(A)-1 36,627 45,300
CFH-32EFN40 /CCS-32EFN40(A) 40,944 53,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-ES09-12 /CCS-32ES09 9,212 18,000
CFH-ES09-12 /CCS-32ES12 12,283 18,200
CFH-ES16-20 /CCS-32ES16 16,378 20,900
CFH-ES16-20 /CCS-32ES18 18,425 21,300
CFH-ES16-20 /CCS-32ES20 20,131 22,600
CFH-ES25-28 /CCS-32ES25 25,590 25,100
CFH-ES25-28 /CCS-32ES28 27,637 27,500
CFH-ES30 /CCS-32ES30 30,367 31,000
CFH-ES33-36 /CCS-32ES33 33,438 33,500
CFH-ES33-36 /CCS-32ES36 36,508 34,800
CFH-ES38 /CCS-32ES38 38,214 40,000
CFH-ES41-48 /CCS-32ES41 40,944 44,700
CFH-ES33-36 /CCS32WTS36(SCL,2FAN) 36,508 37,800
CFH-ES38 /CCS-32WTS38(SCL,2FAN) 38,214 41,000
CFH-ES41-48 /CCS-32WTS41(SCL,2FAN) 40,944 45,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
AR12F/ER12FDT 12,624 19,200
AR18F/ER18FDT 18,083 22,300
AR25F/ER25FDT 25,248 25,700
AR30F/ER30FDT 30,025 30,600
AR33M/ER33MDT 33,096 33,500
AR33MT/ER33MTDT 33,096 35,500
AR36M/ER36MDT 36,167 35,400
AR36MT/ER36MTDT 36,167 37,400
AR38M/ER38MDT 38,214 41,300
AR38MT/ER38MTDT 38,214 42,400
AR40M/ER40MDT 40,261 43,900
AR40MT/ER40MTDT 40,261 44,900
AR44MT/ER44MTDT 44,356 47,100
AR48MT/ER48MTDT 48,109 49,600
AR60MT/ER60MTDT 60,051 54,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
AER12F /EER12F 13,000 21,700
AER18F /EER18F 18,800 25,100
AER24F /EER24F 24,000 30,100
AER28F /EER28F 28,000 35,100
AER30F /EER30F 30,000 38,500
AER33M /EER33M 33,400 40,100
AER33MT /EER33MT 33,400 42,800
AER36M /EER36M 36,100 43,700
AER36MT /EER36MT 36,100 46,500
AER38M /EER38M 38,300 46,800
AER38MT /EER38MT 38,300 48,800
AER40M /EER40M 40,944 50,800
AER40MT /EER40MT 40,944 53,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
SK13BA-MNVKE /KC13BA-RSVKE 13,000 21,600
SK18BA-MNVJE /KC18BA-RSVJE 19,000 25,400
SK24BA-MNVJE /KC24BA-RSVJE 26,000 29,900
SK30B-MNVLE /KC30B-RSVLE 31,000 37,600
SK36B-MNVJE /KC36B-RSVJE(220V) 37,200 43,100
SK36B-MNVJE /KC36B-RSYJE(380V) 36,500 44,000
SK40B-MNVJE /KC40A-RSYJE(380V) 40,000 48,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
SRV13B-MNVKE#5 /KCV13B-RSVKE 13,000 38,400
SRV18B-MNVKE#5 /KCV18B-RSVKE 18,100 43,300
SRV24B-MNVKE#5 /KCV24B-RSVKE 26,000 47,500
SRV30B-MNVKE#5 /KCV30B-RSVKE 30,000 58,300
SRV33B-MNVKE#5 /KCV33B-RSVKE 34,200 60,300
SRV36B-MNVKE#5 /KCV36B-RSVKE 36,500 62,700
SRV36B-MNVKE#5 /KCV36B-RSVKE(380V) 36,500 73,400
SRV40B-MNVKE#5 /KCV40B-RSVKE 40,900 70,700
SRV40B-MNVKE#5 /KCV40B-RSVKE(380V) 40,900 78,700
SRV48B-MNVKU#5 /KCV48B-RSVKU(380V) 48,000 93,100
SRV54B-MNVKU#5 /KCV54B-RSVKU(380V) 53,739 102,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
TTKE12HB5 /MCXE12KB5 12,700 21,800
TTKE18HB5 /MCXE18KB5 19,200 26,300
TTKE24HB5 /MCXE24KB5 25,000 31,300
TTKE30HB5 /MCXE30KB5 30,000 40,700
TTKE36KB5(1Ph) /MCXE36KB5 37,000 44,700
TTKE36KD5(1Ph) /MCXE36KB5 37,000 45,700
TTKE42KD5 /MCXE42KB5 40,000 49,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
TTKE30KB /MCXE30KB 30,000 36,600
TTKE36KB(1Ph) /MCXE36KB 36,000 40,800
TTKE36KD(3Ph) /MCXE36KB 36,000 41,800
TTKE42KD /MCXE42KB 42,000 46,700
TTKE48KD /MCXE48KB 48,000 51,300
TTKE60KD /MCXE60KB 60,000 59,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CE-125/DCR5-400 12,500 19,600
CE-185/DCR5-600 19,000 23,200
CE-245/DCR5-800 25,000 28,400
CR-305A/DCR5-1000 31,200 32,600
CR-365A/DCR5-1201 36,100 40,700
CR-365-3 /DCR5-1202(380v) 36,000 42,900
CR-405-3 /DCR5-1350(380V) 40,000 46,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CR-125IV/DCR-125IV 13,009 25,900
CR-185IV/DCR-185IV 18,721 29,500
CR-255IV/DCR-255IV 26,168 34,200
CR-305IV/DCR-305IV 30,331 39,600
CR-305-3IV /DCR-305-3IV(380v) 30,196 46,100
CR-335IV /DCR-335IV 33,350 43,000
CR-335-3IV /DCR-335-3IV(380v) 34,386 50,000
CR-365IV /DCR-365IV 36,223 44,300
CR-365-3IV /DCR-365-3IV(380v) 36,060 50,800
CR-405IV /DCR-405IV 40,767 49,100
CR-405-3IV /DCR-405-3IV(380v) 40,944 56,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
YCLH12AVR /FLCH12AVR 12,373 20,500
YCLH18AVR /FLCH18AVR 19,042 26,400
YCLH25AVR /FLCH25AVR 25,806 31,100
YCLH30AVR /FLCH30AVR 30,977 38,500
YCLH36AVR /FLCH36AVR 37,882 44,500
YCLH36AYR /FLCH36ASR 38,060 47,300
YCLH40AYR /FLCH40ASR 40,506 50,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
YCLT12AVR /FLCT12AVR 13,000 22,800
YCLT18AVR /FLCT18AVR 18,100 26,500
YCLT25AVR /FLCT25AVR 25,000 32,400
YCLT30AVR /FLCT30AVR 30,000 38,700
YCLT32AVR /FLCT32AVR 32,400 41,300
YCLT32AYR /FLCT32ASR 32,400 43,000
YCLT36AVR /FLCT36AVR 36,000 45,000
YCLT36AYR /FLCT36ASR 36,000 45,900
YCLT40AVR /FLCT40AVR 40,300 52,800
YCLT40AYR /FLCT40ASR 40,300 53,700
YCLT45AYR /FLCT45AVR 45,000 54,000
YCLT48AYR /FLCT48AVR 48,000 55,000
YCLT56AYR /FLCT56AVR 56,000 61,000
YCLT60AYR /FLCT60AVR 60,000 63,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
UFV-13F/AFV-13F( 32) 13,969 27,721
UFV-18F/AFV-18F( 32 ) 18,219 32,394
UFV-25F/AFV-25F( 32 ) 25,680 38,744
UFV-30F/AFV-301F( 32 ) 30,408 46,129
UFV-36F/AFV-361F( 32 ) 36,210 54,833
UFV-30A/AFV-303A(380V)(R410V) 30,045 52,335
UFV-36A/AFV-363A(380V)(R410V) 36,200 59,327
UFV-40F/AFV-401A(R410V) 40,000 64,893
UFV-40A/AFV-403A(380V)(R410V) 40,081 66,498
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
DDF-400F/ACL-12F(32) 12,000 26,116
DDF-600F/ACL-18F(32) 18,000 31,324
DDF-800F/ACL-25F(32) 25,000 36,444
DDF-1000F/ACL-30F(32) 30,000 42,384
DDF-1200F/ACL-36F(32) 36,000 47,236
ระบบไฟฟ้า 380/3/500
DDF-1200A/ACL-363A(R32) 36,000 50,660
DDF-1600A/ACL-403A(R410A) 41,000 57,545
DDF-1600A/ACL-50A(R22) 50,000 66,430
DDF-2000A/ACL-60A(R22) 60,000 72,387
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 500-700 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ