ราคาแอร์แขวนพร้อมติดตั้ง

Model BTU ราคาติดตั้ง
PC-P18KAKL 17,400 36,800
PC-P24KAKL 22,500 41,800
PC-P30KAKL2 28,300 45,700
PC-P36KAKL (220v/380v) 35,500 50,700
PC-P42KAKL (380v) 42,300 58,900
PC-P48KAKL (380v) 45,000 64,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
PCY-M13KAL 13,989 33,500
PCY-M18KAL 18,084 38,400
PCY-M24KAL 25,249 42,700
PCY-M30KAL 30,026 46,900
PCY-M36KAL 36,167 54,400
PCY-M36KAL (380v) 36,167 55,400
PCY-M42KAL (220v/380v) 42,000 62,900
PCY-M48KAL (220v/380v) 48,000 69,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
PCY-SM13KAL2 13,989 36,200
PCY-SM18KAL2 18,084 41,600
PCY-SM24KAL2 25,249 46,400
PCY-SM30KAL2 30,026 51,100
PCY-SM36KAL2 (220v/380v) 36,167 59,300
PCY-SM42KAL2 (220v/380v) 42,000 68,600
PCY-SM48KAL2 (220v/380v) 48,000 72,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
FHNQ24MV2S/ RNQ24MV2S  24,000 36,200
FHNQ30MAV2S/ RNQ30MV2S (220v/380v) 30,000 43,900
FHNQ36MAV2S/ RNQ36MV2S (220v/380v) 36,000 50,000
FHNQ42MV2S/ RNQ42MY2S (380v) 42,000 57,000
FHNQ48MV2S/ RNQ48MY2S (380v) 48,000 61,700
FHRN55CXV1S/ RR55DXY1S (380v) 55,000 68,500
FHNQ13NV2S/ RNQ13NV2S 14,175 25,700
FHNQ18NV2S/ RNQ18NV2 18,000 30,300
FHNQ24NV2S/ RNQ24NV2S 24,200 38,900
FHNQ30NV2S/ RNQ30NV2S/ Y2S(220v/380v) 30,500 46,000
FHNQ36NV2S/ RNQ36NV2S/ Y2S(220v/380v) 37,500 52,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHFC13DV2S/ RZFC13DV2S  13,600 34,200
FHFC18DV2S/ RZFC18DV2S  18,000 37,600
FHFC24DV2S/ RZFC24DV2S  24,000 43,600
FHFC30DV2S/ RZFC30DV2S /Y2S(220v/380v) 30,000 52,400
FHFC36DV2S/ RZFC36DV2S /Y2S(220v/380v) 36,000 58,700
FHFC42DV2S/ RZFC42DV2S (380v) 42,600 62,400
FHFC48DV2S/ RZFC48DV2S (380v) 48,000 67,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHA13BV2S/ RZF13CV2S 13,040 36,800
FHA18BV2S/ RZF18CV2S 18,010 40,900
FHA24BV2S/ RZF24CV2S 24,010 47,600
FHA30BV2S/ RZF30CV2S/ Y2S(220v/380v) 30,070 55,600
FHA36BV2S/ RZF36CV2S/ Y2S(220v/380v) 36,600 62,700
FHA38BV2S/ RZF38CV2S/ Y2S(220v/380v) 38,600 67,100
FHA42BV2S/ RZF42CV2S/ Y2S (220v/380v) 42,000 67,800
FHA48BV2S/ RZF48CV2S/ Y2S(220v/380v) 48,000 74,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
38FDE013-R1/ 42FDE004-R1 13,000 27,300
38FDE018-R1/ 42FDE006-R1 19,000 32,200
38FDE025-R1 / 42FDE008-R1 26,000 37,300
38FDE030-R1/ 42FDE010-R1 31,000 45,900
38FDE036-R1/ 42FDE012-R1 36,300 50,900
38FDE036-R3/ 42FDE012-R3 36,500 52,700
38FDE040-R3/ 42FDE014-R3 40,000 58,900
38FDE044-R3/ 42FDE015-R3 44,000 57,900
38FDE048-R3/ 42FDE016-R3 48,000 58,600
42FDE004-R1/ 38FDE020-R3 60,000 64,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGF0131A1/ 42TGF0131CP 13,300 29,200
38TGF0181A1/ 42TGF0181CP 18,700 32,600
38TGF0241A1/ 42TGF0241CP 24,200 35,400
38TGF0301A1/ 42TGF0301CP 30,000 45,800
38TGF0361A1/ 42TGF0361CP 36,100 49,800
38TGF0361A3/ 42TGF0361CP 36,100 50,000
38TGF0401A1/ 42TGF0401CP 40,200 54,400
38TGF0401A3/ 42TGF0401CP 40,200 56,700
38TGF0481A3/ 42TGF0481CP 53,200 57,500
38TGF0601A3/ 42TGF0601CP 60,000 65,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGV0131A1/ 42TGV0131CP  13,300 34,200
38TGV0181A1 /42TGV0181CP  18,100 37,000
38TGV0241A1/ 42TGV0241CP 24,200 41,400
38TGV0251A1/ 42TGV0251CP  25,000 49,800
38TGV0301A1/ 42TGV0301CP 30,000 55,900
38TGV0361A1/ 42TGV0361CP 36,000 57,600
38TGV0361A3/ 42TGV0361CP 36,000 58,200
38TGV0391A3/ 42TGV0391CP 38,500 63,200
38TGV0401A1/ 42TGV0401CP 40,200 64,400
38TGV0401A3/ 42TGV0401CP  40,200 65,900
38TGV0481A3/ 42TGV0481CP  48,000 69,600
38TGV0601A3/ 42TGV0601CP  60,700 77,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
SUPER SSU  R32 - 13 #5 15,216 23,800
SUPER SSU  R32 - 18  #5 21,064 27,300
SUPER SSU  R32 - 25  #5 26,255 33,100
SUPER SSU  R32 - 30  #5 30,966 40,200
SUPER SSU  R32 - 30T  #5 (380v) 30,337 43,900
SUPER SSU  R32 - 33  #5 33,569 44,500
SUPER SSU  R32 - 33T  #11(380v) 33,528 48,100
SUPER SSU  R32 - 36  #5 36,723 45,200
SUPER SSU  R32 - 36T  #5 (380v) 36,701 48,300
SUPER SSU  R32 - 40  #5 40,113 51,800
SUPER SSU  R32 - 40T  #5 (380v) 40,174 54,900
SUPER SSU  R32 - 44T  (380v) 44,000 56,500
SUPER SSU  R32 - 52T (380v) 52,000 64,300
SUPER SSU  R32 - 60T (380v) 60,000 66,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
INVERTER SSU  R32 -13 #5 13,901 29,100
INVERTER SSU  R32 -18 #5 18,510 33,500
INVERTER SSU  R32 -25 #5 25,830 38,300
INVERTER SSU  R32 -30 #5 30,430 45,700
INVERTER SSU  R32 -30T (380v) 30,527 48,300
INVERTER SSU  R32 -36 #5 36,672 50,700
INVERTER SSU  R32 -36T (380v) 36,291 52,800
INVERTER SSU  R32 -48  48,000 63,100
INVERTER SSU  R32 -48T (380v) 48,000 65,200
INVERTER SSU  R32 -60 60,100 77,800
INVERTER SSU  R32 -60T (380v) 60,100 80,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-ES09-12 / CCS32ES09 9,212 22,100
CFH-ES09-12 / CCS32ES12 12,283 22,400
CFH-ES16-20 / CCS-32ES16 16,377 25,300
CFH-ES16-20 / CCS-32ES18 18,424 26,400
CFH-ES16-20 / CCS-32ES20 20,130 29,000
CFH-ES25-29 / CCS-32ES25 25,590 30,500
CFH-ES25-28 / CCS-32ES28 27,637 34,600
CFH-ES30 / CCS-32ES30 30,367 37,200
CFH-ES33-36 / CCS-32ES33 33,438 39,300
CFH-ES33-36 / CCS-32ES36 36,508 40,500
CFH-ES38/CCS-32ES38 38,214 56,400
CFH-ES41-48/CCS-32ES41 40,944 63,900
CFH-ES33-36/CCS32WTS36(SCL,2FAN) 36,508 54,600
CFH-ES38/CCS-32WTS38(SCL,2FAN) 38,214 59,600
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(SCL,2FAN) 40,944 65,900
ระบบไฟฟ้า 380/3/50
CFH-ES33 / CCS32-ES33(A) 33,096 49,600
CFH-ES33/ CCS32-ES36(A) 36,508 50,800
CFH-ES38/CCS32-ES38(A) 38,214 54,700
CFH-ES41/CCS32-ES41(A) 40,944 61,300
CFH-ES33/CCS32-WTS36(A)(SCL,2FAN) 36,508 56,800
CFH-ES38/CCS32-WTS38(A)(SCL,2FAN) 38,214 58,200
CFH-ES41/CCS32-WTS41(A)(SCL,2FAN) 40,944 63,700
CFH-ES41/CCS32-WTS44(A)(SCL,2FAN) 44,015 65,600
CFH-ES41/CCS32-WTS48(A)(SCL,2FAN) 48,109 67,600
CFH-ES56/CCS32-WTS56(A)(SCL,2FAN) 56,298 73,000
CFH-ES56/CCS32-WTS60(A)(SCL,2FAN) 60,051 74,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-32EFN13 / CCS-32EFN13 13,242 25,900
CFH-32EFN15/ CCS-32EFN15 15,100 30,800
CFH-32EFN18-2/ CCS-32EFN18-2 18,962 31,600
CFH-32EFN20/ CCS-32EFN20 20,188 33,900
CFH-32EFN25-2/ CCS-32EFN25-2 25,150 35,600
CFH-32EFN28/ CCS-32EFN28 28,176 38,900
CFH-32EFN30/ CCS-32EFN30 30,200 42,500
CFH-32EFN33/ CCS-32EFN33 33,100 45,400
CFH-32EFN36 / CCS-32EFN36 36,100 46,900
CFH-32EFN38/ CCS32EFN38 38,200 50,800
CFH-32EFN40 / CCS-32EFN40 40,944 55,400
ระบบไฟฟ้า 380/3/50
CFH-32EFN33/ CCS32EFN33(A) 33,100 46,300
CFH-32EFN36/ CCS32EFN36(A) 36,100 47,900
CFH-32EFN38/ CCS32EFN38(A) 38,100 51,800
CFH-32EFN40/ CCS32EFN40(A) 40,944 56,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-32IVGX13/CCS-32IVGX13 13,009 31,600
CFH-32IVGX18/CCS-32IVGX18 18,237 35,500
CFH-32IVGX24/CCS-32IVGX24 24,046 39,900
CFH-32IVGX30/CCS-32IVGX30 33,537 43,600
CFH-32IVGX36/CCS-32IVGX36 36,039 49,500
CFH-32IVGX40/CCS-32IVGX40 40,944 54,900
CFH-32IVGX48/CCS-32IVGX48 48,000 65,500
CFH-32IVGX60/CCS-32IVGX60 60,000 69,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-32IBW13/CCS-32IBW13 13,648 34,800
CFH-32IBW19/CCS-32IBW19 19,448 39,200
CFH-32IBW25/CCS-32IBW25 25,590 44,200
CFH-32IBW28/CCS-32IBW28 28,319 46,200
CFH-32IBW30/CCS-32IBW30 30,366 47,200
CFH-32IBW33/CCS-32IBW33 33,437 52,000
CFH-32IBW36/CCS-32IBW36 36,508 56,700
CFH-32IBW40/CCS-32IBW40 40,602 60,700
CFH-32IBW33/CCS-32IBW33(A) 33,437 59,900
CFH-32IBW36/CCS-32IBW36(A) 36,508 67,200
CFH-32IBW40/CCS-32IBW40(A) 40,602 71,200
CFH-32IBW45/CCS-32IBW45(A) 45,000 72,200
CFH-32IBW50/CCS-32IBW50(A) 50,000 78,500
CFH-32IBW56/CCS-32IBW56(A) 56,000 80,700
CFH-32IBW62/CCS-32IBW62(A) 62,000 83,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
AR12F/ER12FDT 12,624 23,600
AR18F/ER18FDT 18,084 26,600
AR25F/ER25FDT 25,249 29,500
AR30F/ER30FDT 30,026 33,700
AR33M/ER33MDT 33,096 38,000
AR33MT/ER33MTDT 33,096 40,400
AR36M/ER36MDT 36,167 39,800
AR36MT/ER36MTDT 36,167 42,200
AR38M/ER38MDT 38,214 46,200
AR38MT/ER38MTDT 38,214 47,200
AR40M/ER40MDT 40,262 48,000
AR40MT/ER40MTDT 40,262 49,000
AR44MT/ER44MTDT 44,356 50,400
AR48MT/ER48MTDT 48,109 52,500
AR60MT/ER60MTDT 60,051 56,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
AFE12FU/ UFE12F 13,000 25,100
AFE18FU/ UFE18F 18,800 28,600
AFE25FU/ UFE25F 33,100 33,100
AFE30FU/ UFE30F 31,000 40,300
AFE36FU/ UFE36F(220v) 36,100 43,900
AFE36FUT/ UFE36F(380v) 36,100 46,400
AFE38FU/ UFE38F(220v) 38,300 47,400
AFE38FUT/ UFE38F(380v) 38,300 48,000
AFE40FU/ UFE40F(220v) 40,300 49,600
AFE40FUT/ UFE40F(380v) 40,300 52,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
SK13BA-MNVKE  / KC13BA-RSVKE (220v) 13,000 34,000
SK18BA-MNVJE  / KC18BA-RSVJE (220v) 19,000 38,700
SK24BA-MNVTE  / KC24BA-RSVTE (220v) 25,500 43,500
SK24BA-MNVTE  / KC24BA-RSVJE (220v) 26,000 45,700
SK30B-MNVJE  / KC30B-RSVJE (220v) 31,000 55,400
SK36B-MNVTE  / KC36B-RSVTE (220V)  37,200 60,400
SK36B-MNVTE  / KC36B-RSYTE (380V)  36,500 63,800
SK40B-MNVJE  / KC40B-RSYJE (380V)  40,000 71,100
SK44B-MNVJU / KC44B-RSYJU (380V)  44,000 67,300
SK48B-MNVJU / KC48B-RSYJU (380V)  48,000 72,100
SK60B-MNVJU / KC60B-RSYJU (380V)  60,000 81,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
SKV13B-MNVKE / KCV13B-RSVKE (220v) 13,000 34,400
SKV18B-MNVKE / KCV18B-RSVKE (220v) 18,100 38,200
SKV24B-MNVKE / KCV24B-RSVKE (220v) 26,000 41,600
SKV30B-MNVKJE / KCV30B-RSVJE (220v) 30,500 47,400
SKV35B-MNVJE / KCV35B-RSVJE (220v) 36,200 49,700
SKV35B-MNVJE / KCV35B-RSYJE (380v) 36,200 58,200
SKV36B-MNVJE / KCV36B-RSVJE (220v) 36,500 54,500
SKV36B-MNVJE / KCV36B-RSYJE (380v) 36,500 62,200
SKV40B-MNVJE / KCV40B-RSVJE (220v) 40,000 56,200
SKV40B-MNVJE / KCV40B-RSYJE (380v) 40,000 64,100
SKV48B-MNVKU / KCV48B-RSYKU (380v) 48,000 67,600
SKV54B-MNVKU / KCV54B-RSYKU (380v) 53,739 74,400
SKV60B-MNVKU / KCV60B-RSYKU (380v) 60,000 76,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
MCXE12SB5 #5 / TTKE12SB5  13,000 42,700
MCXE18SB5 #5 / TTKE18SB5 18,700 47,200
MCXE24SB5 #5 / TTKE24SB5 25,000 56,000
MCXE30SB5 #5 / TTKE30SB5 30,500 67,200
MCXE36SB5 #5 / TTKE36SB5 36,400 74,700
MCXE36SB5 #5 / TTKE36SD5(380V) 36,000 76,800
MCXE42SB5 #5 / TTKE42SD5(380V) 40,000 84,800
MCXE48SB / TTKE48SD(380V) 48,000 87,400
MCXE60SB / TTKE60SD(380V) 60,000 94,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CR12 / DCR-400 13,000 25,200
CR18 / DCR-600 18,100 29,400
CR25 / DCR-800 25,000 36,000
CR30 / DCR-1000(220V) 30,000 39,200
CR30-3 / DCR-1000(380V) 30,000 41,800
CR33 / DCR-1100(220V) 32,400 32,800
CR33-3 / DCR-1100(380V) 32,400 43,000
CR36 / DCR-1200(220V) 36,200 48,700
CR36-3 / DCR-1200380V) 36,200 50,400
CR40 / DCR-1400(220V) 40,300 53,300
CR40-3 / DCR-1400(380V) 40,300 54,200
CR45 / DCR-1500(380V) 45,000 55,200
CR48 / DCR-1600(380V) 48,000 56,500
CR60 / DCR-2000(380V) 60,900 62,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CE-125 / DCR5-400 12,500 24,800
CE-125 / DCR5-402 13,003 26,400
CE-185 / DCR5-600 19,000 30,000
CE-245 / DCR5-800 25,000 35,500
CR-305A / DCR5-1000 31,200 43,500
CR-365A / DCR5-1201 36,100 53,400
CR-365-3 / DCR5-1202 (380V) 36,000 55,900
CR-405 / DCR5-1350 (220V) 40,156 58,800
CE-405-3 / DCR5-1350 (380V) 40,000 59,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CR-125IV / DCR-125IV1 12,681 33,600
CR-185IV / DCR-185IV1 18,955 39,000
CR-255IV / DCR-255IV1 25,066 43,600
CR-305IV / DCR-305IV1 30,168 50,100
CR-305-3IV / DCR-305-3IV1(380V) 31,091 59,700
CR-335IV / DCR-335IV1 34,402 54,000
CR-335-3IV / DCR-335-3IV1(380V) 33,987 62,600
CR-365IV / DCR-365IV1 37,465 56,700
CR-365-3IV / DCR-365-3IV1(380V) 38,041 64,800
CR-405IV / DCR-405IV1 40,298 62,000
CR-405-3IV / DCR-405-3IV(380V) 40,157 71,600
CR-45-3IV / DCR-45-3IV(380V) 44,500 74,400
CR-48-3IV / DCR-48-3IV(380V) 48,600 75,800
CR-60-3IV / DCR-60-3IV(380V) 62,200 80,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
YUJF13BYATEHO-X / YFJF13BXATEH-RX 13,251 29,600
YUJF18BYATEHO-X / YFJF18BXATEH-RX 18,023 34,800
YUJF24BYATEHO-X / YFJF24BXATEH-RX 25,414 38,300
YUJF30BYATEHO-1 / YFJF30BXATEH-R1 30,023 46,900
YUJF36BYATEHO-1 / YFJF36BXATEH-R1 36,120 51,600
YUJF36BY3TEHO-2 / YFJF36BX3TEH-R2 35,611 53,400
YUJF40BYATEHO-X / YFJF40BXATEH-RX 40,944 57,500
YUJF40BY3TEHO-X / YFJF40BX3TEH-RX 40,798 58,600
YUJF48BYATEHO-X / YFJF48BXATEH-RX 48,000 59,900
YUJF48BY3TEHO-X / YFJF48BX3TEH-RX 48,000 61,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
YCLH13AVR / FLCH13AVR 13,262 25,400
YCLH18AVR / FLCH18AVR 19,042 29,100
YCLH25AVR / FLCH25AVR 25,806 33,800
YCLH30AVR / FLCH30AVR 30,977 40,200
YCLH36AVR / FLCH36AVR 37,882 48,000
YCLH36AYR / FLCH36ASR 38,060 51,300
YCLH40AYR / FLCH40AVR 40,027 55,500
YCLH40AYR / FLCH40ASR 40,506 56,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
YCLT12AVR / FLCT12AVR 12,500 25,500
YCLT18AVR / FLCT18AVR 18,700 29,800
YCLT25AVR / FLCT25AVR 25,900 36,600
YCLT30AVR / FLCT30AVR 30,000 41,700
YCLT32AVR / FLCT32AVR 32,000 43,900
YCLT32AYR / FLCT32AYR 32,000 46,400
YCLT36AVR / FLCT36AVR 36,000 47,600
YCLT36AYR / FLCT36AYR 36,000 50,600
YCLT40AVR / FLCT40AVR 40,900 56,100
YCLT40AYR / FLCT40AYR 40,900 57,200
YCLT45AYR / FLCN45AYR 44,000 58,300
YCLT48AYR / FLCN48AYR 48,000 60,900
YCLT56AYR / FLCN56AYR 56,000 66,800
YCLT60AYR / FLCN60AYR 60,000 68,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
AFV-13FBS/UFV-13FS 13,885 30,500
AFV-18FBS/UFV-18FS 18,141 34,800
AFV-25FL/UFV-25FS 25,112 43,000
AFV-301FBS/UFV-30FS 30,160 47,900
AFV-361FBS/UFV-36FS 36,178 56,100
AFV-401FBS/UFV-40FS 40,589 63,200
AFV-303FBS/UFV-30FS 30,055 50,500
AFV-363FBS/UFV-36FS 36,391 58,500
AFV-403FBS/UFV-40FS 40,079 65,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
AFV-13FBS/UFM-13FS 13,722 29,800
AFV-18FBS/UFM-18FS 18,056 34,200
AFV-25FL/UFM-25F 25,158 41,800
AFV-301FBS/UFM-30F 30,705 46,200
AFV-361FBS/UFM-36F 36,218 55,500
AFV-401FBS/UFM-40F 40,458 62,300
AFV-303FBS/UFM-30F 30,480 49,100
AFV-363FBS/UFM-36F 36,575 57,900
AFV-403FBS/UFM-40F 40,130 64,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
AFI-13FL-1F/UFID-13F 13,149 42,500
AFI-18FL/UFID-18F 18,047 45,800
AFI-25FL/UFID-25F 25,206 51,100
AFI-30FL-1F/UFID-30F 30,393 55,900
AFI-361FL-1F/UFID-36F 36,084 68,400
AFI-401FL/UFID-40F 40,312 77,900
AFI-503FL/UFID-50F 50,000 95,900
AFI-603FL/UFID-60F 60,000 98,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-114-8383
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691