ราคาแอร์แขวนขายส่ง

Model BTU ราคาขายส่ง
PC-P18KAKL 17,400 27,100
PC-P24KAKL 22,500 31,600
PC-P30KAKL 28,300 34,100
PC-P36KAKL 35,500 38,700
PC-P42KAKL 42,300 44,800
PC-P48KAKL 45,000 50,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
PCY-SM13KAL 13,989 28,700
PCY-SM18KAL 18,084 33,200
PCY-SM24KAL 25,249 36,900
PCY-SM30KAL 30,026 41,100
PCY-SM36KAL 36,167 48,200
PCY-SM42KAL 42,000 56,000
PCY-SM48KAL 48,000 61,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
เบอร์ 5
FHNQ13NV2S
RNQ13NV2S
14,175 17,300
FHNQ18NV2
RNQ18NV2
18,000 21,900

FHNQ24NV2S
RNQ24NV2S

24,200 28,700
FHNQ30NV2S
RNQ30NV2S/Y2S
30,500 34,200
FHNQ38NV2S
RNQ36NV2S/Y2S
37,500 38,700
มอก.
FHNQ24MV2S
RNQ24MV2S
24,000 26,200
FHNQ30MAV2S
RNQ30MAV2S/Y2S
30,000 31,200
FHNQ36MAV2S
RNQ36MAV2S/Y2S
36,000 35,300
FHNQ42MV2S
RNQ42MY2S
42,000 41,000

FHNQ48MV2S
RNQ48MY2S

48,000 45,900
FHRN 55CXV1S
RR55DXY1S
55,000 50,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FHFC13DV2S
RZFC13DV2S
13,600 23,800
FHFC18DV2S
RZFC18DV2S
18,000 27,300
FHFC24DV2S
RZFC24DV2S
24,000 33,800

FHFC30DV2S
RZFC30DV2S/Y2S

30,000 38,700
FHFC36DV2S
RZFC36DV2S/Y2S
36,000 44,100
FHFC42DV2S
RZFC42DY2S
42,600 46,700
FHFC48DV2S
RZFC48DY2S
48,000 51,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
FHA13BV2S
RZF13CV2S
13,040 27,400
FHA18BV2S
RZF18CV2S
18,010 31,400
FHA24BV2S
RZF24CV2S
24,010 37,300
FHA30BV2S
RZF30CV2S/Y2S
30,070 44,000

FHA36BV2S
RZF36CV2S/Y2S

36,600 49,200
FHA38BV2S
RZF38CV2S/Y2S
38,600 52,400
FHA42BV2S
RZF42CV2S/Y2S
42,000 53,700
FHA48BV2S
RZF48CV2S/Y2S
48,000 59,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
38TGF0131A1
42TGF0131CP
13,300 19,900
38TGF0181A1
42TGF0181CP
18,700 22,500
38TGF0242A1
42TGF0242CP
24,200 25,400
38TGF0301A1
42TGF0301CP
30,000 32,500
38TGF0361A1
42TGF0361CP
36,100 35,800
38TGF0361A3
42TGF0361CP
36,100 36,500

38TSF0401A1
42TSF0401CP

40,200 39,700
38TGF0401A3
42TGF0401CP
40,200 40,400

38TGF0481A3
42TGF0481CP

53,200 41,200

38TGF0601A3
42TGF0601CP

60,000 47,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
38TGV0131A1
42TGV0131CP
13,300 26,000
38TGV0181A1
42TGV0181CP
18,100 28,100
38TGV0241A1
42TGV0241CP
24,200 31,800
38TGV0251A1
42TGV0251CP
25,000 38,900
38TGV0301A1
42TGV0301CP
30,000 42,400
38TGV0361A1
42TGV0361CP
36,000 44,700
38TGV0131A3
42TGV0131CP
36,000 44,800

38TGV0391A3
42TGV0391CP

38,500 48,800
38TGV0401A1
42TGV0401CP
40,200 49,400
38TGV0401A3
42TGV0401CP
40,200 49,500
38TGV0481A3
42TGV0481CP
48,000 52,700
38TGV0601A3
42TGV0601CP
60,700 59,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SUPER SSU(SUE)R32-13 15,425 16,200
SUPER SSU(SUE)R32-18 20,211 19,000
SUPER SSU(SUE)R32-25 26,394 23,600
SUPER SSU(SUE)R32-30 30,828 29,900
SUPER SSU(SUE)R32-30T(380v) 30,943 32,900
SUPER SSU(SUE)R32-33 33,893 33,000
SUPER SSU(SUE)R32-33T(380v) 33,100 36,000
SUPER SSU(SUE)R32-36 36,557 33,700
SUPER SSU(SUE)R32-36T(380v) 36,815 36,700
SUPER SSU(SUE)R32-40 40,472 40,000
SUPER SSU(SUE)R32-40T(380v) 40,423 43,000
SUPER SSU(SUE)R32-44T(380v) 44,000 43,500
SUPER SSU(SUE) R32-52T(380v) 52,000 50,400
SUPER SSU(SUE)R32-60T(380v) 60,000 53,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
Inverterssu R32-13 13,089 19,200
Inverterssu R32-18 19,011 23,000
Inverterssu R32-25 26,449 27,600
Inverterssu R32-30 31,065 34,200
Inverterssu R410A-30T(380v) 31,283 36,200
Inverterssu R32-36 37,017 39,000
Inverterssu R410A-36T(380v) 36,821 41,000
Inverterssu R32-48 48,000 50,800
Inverterssu R410A-48T(380v) 48,000 52,800
Inverterssu R32-60 60,100 64,800
Inverterssu R410A-60T(380v) 60,100 66,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CFH-32EFN13 /CCS-32EFN13 13,462 16,600
CFH-32EFN15 /CCS-32EFN15 15,054 20,400
CFH-32EFN18 /CCS-32EFN18 18,556 21,000
CFH-32EFN25-1 /CCS-32EFN25-1 25,871 23,500
CFH-32EFN28-1 /CCS-32EFN28-1 28,466 29,800
CFH-32EFN30 /CCS-32EFN30 30,870 30,700
CFH-32EFN33 /CCS-32EFN33 33,509 33,300
CFH-32EFN36 /CCS-32EFN36 36,160 34,800
CFH-32EFN40 /CCS-32EFN40 40,944 43,500
ระบบไฟฟ้า 380/3/50
CFH-32EFN36-1 /CCS32EFN36(A)-1 36,627 37,300
CFH-32EFN40 /CCS-32EFN40(A) 40,944 44,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CFH-ES09-12 /CCS-32ES09 9,212 13,000
CFH-ES09-12 /CCS-32ES12 12,283 13,200
CFH-ES16-20 /CCS-32ES16 16,378 15,400
CFH-ES16-20 /CCS-32ES18 18,425 15,800
CFH-ES16-20 /CCS-32ES20 20,131 16,600
CFH-ES25-28 /CCS-32ES25 25,590 19,100
CFH-ES25-28 /CCS-32ES28 27,637 20,000
CFH-ES30 /CCS-32ES30 30,367 23,500
CFH-ES33-36 /CCS-32ES33 33,438 25,500
CFH-ES33-36 /CCS-32ES36 36,508 26,800
CFH-ES38 /CCS-32ES38 38,214 31,000
CFH-ES41-48 /CCS-32ES41 40,944 35,700
CFH-ES33-36 /CCS32WTS36(SCL,2FAN) 36,508 29,800
CFH-ES38 /CCS-32WTS38(SCL,2FAN) 38,214 33,000
CFH-ES41-48 /CCS-32WTS41(SCL,2FAN) 40,944 36,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
AR12F/ER12FDT 12,624 14,200
AR18F/ER18FDT 18,083 16,800
AR25F/ER25FDT 25,248 19,700
AR30F/ER30FDT 30,025 23,100
AR33M/ER33MDT 33,096 26,000
AR33MT/ER33MTDT 33,096 28,000
AR36M/ER36MDT 36,167 27,400
AR36MT/ER36MTDT 36,167 29,400
AR38M/ER38MDT 38,214 33,300
AR38MT/ER38MTDT 38,214 34,400
AR40M/ER40MDT 40,261 34,900
AR40MT/ER40MTDT 40,261 35,900
AR44MT/ER44MTDT 44,356 38,100
AR48MT/ER48MTDT 48,109 39,600
AR60MT/ER60MTDT 60,051 42,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
AER12F /EER12F 13,000 15,700
AER18F /EER18F 18,800 18,600
AER24F /EER24F 24,000 23,100
AER28F /EER28F 28,000 29,000
AER30F /EER30F 30,000 30,000
AER33M /EER33M 33,400 31,600
AER33MT /EER33MT 33,400 34,300
AER36M /EER36M 36,100 34,700
AER36MT /EER36MT 36,100 37,500
AER38M /EER38M 38,300 36,800
AER38MT /EER38MT 38,300 38,800
AER40M /EER40M 40,944 40,800
AER40MT /EER40MT 40,944 43,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
SK13BA-MNVKE /KC13BA-RSVKE 13,000 16,600
SK18BA-MNVJE /KC18BA-RSVJE 19,000 19,900
SK24BA-MNVJE /KC24BA-RSVJE 26,000 23,900
SK30B-MNVLE /KC30B-RSVLE 31,000 30,100
SK36B-MNVJE /KC36B-RSVJE(220V) 37,200 35,100
SK36B-MNVJE /KC36B-RSYJE(380V) 36,500 36,000
SK40B-MNVJE /KC40A-RSYJE(380V) 40,000 39,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
SRV13B-MNVKE#5 /KCV13B-RSVKE 13,000 25,600
SRV18B-MNVKE#5 /KCV18B-RSVKE 18,100 28,400
SRV24B-MNVKE#5 /KCV24B-RSVKE 26,000 34,600
SRV30B-MNVKE#5 /KCV30B-RSVKE 30,000 36,900
SRV33B-MNVKE#5 /KCV33B-RSVKE 34,200 43,500
SRV36B-MNVKE#5 /KCV36B-RSVKE 36,500 38,800
SRV36B-MNVKE#5 /KCV36B-RSVKE(380V) 36,500 45,000
SRV40B-MNVKE#5 /KCV40B-RSVKE 40,900 42,900
SRV40B-MNVKE#5 /KCV40B-RSVKE(380V) 40,900 48,200
SRV48B-MNVKU#5 /KCV48B-RSVKU(380V) 48,000 51,100
SRV54B-MNVKU#5 /KCV54B-RSVKU(380V) 53,739 56,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
TTKE12HB5 /MCXE12KB5 12,700 16,800
TTKE18HB5 /MCXE18KB5 19,200 20,800
TTKE24HB5 /MCXE24KB5 25,000 25,300
TTKE30HB5 /MCXE30KB5 30,000 33,200
TTKE36KB5(1Ph) /MCXE36KB5 37,000 36,700
TTKE36KD5(1Ph) /MCXE36KB5 37,000 37,700
TTKE42KD5 /MCXE42KB5 40,000 40,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
TTKE30KB /MCXE30KB 30,000 29,100
TTKE36KB(1Ph) /MCXE36KB 36,000 32,800
TTKE36KD(3Ph) /MCXE36KB 36,000 33,800
TTKE42KD /MCXE42KB 42,000 37,700
TTKE48KD /MCXE48KB 48,000 42,300
TTKE60KD /MCXE60KB 60,000 47,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
CE-125/DCR5-400 12,500 14,600
CE-185/DCR5-600 19,000 17,700
CE-245/DCR5-800 25,000 22,400
CR-305A/DCR5-1000 31,200 25,100
CR-365A/DCR5-1201 36,100 32,700
CR-365-3 /DCR5-1202(380v) 36,000 34,900
CR-405-3 /DCR5-1350(380V) 40,000 37,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
CR-125IV/DCR-125IV 13,009 20,900
CR-185IV/DCR-185IV 18,721 24,000
CR-255IV/DCR-255IV 26,168 28,200
CR-305IV/DCR-305IV 30,331 32,100
CR-305-3IV /DCR-305-3IV(380v) 30,196 38,600
CR-335IV /DCR-335IV 33,350 35,500
CR-335-3IV /DCR-335-3IV(380v) 34,386 42,000
CR-365IV /DCR-365IV 36,223 36,300
CR-365-3IV /DCR-365-3IV(380v) 36,060 42,800
CR-405IV /DCR-405IV 40,767 40,100
CR-405-3IV /DCR-405-3IV(380v) 40,944 47,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
YCLH12AVR /FLCH12AVR 12,373 15,500
YCLH18AVR /FLCH18AVR 19,042 20,900
YCLH25AVR /FLCH25AVR 25,806 25,100
YCLH30AVR /FLCH30AVR 30,977 31,000
YCLH36AVR /FLCH36AVR 37,882 36,500
YCLH36AYR /FLCH36ASR 38,060 38,300
YCLH40AYR /FLCH40ASR 40,506 41,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
YCLT12AVR /FLCT12AVR 13,000 17,800
YCLT18AVR /FLCT18AVR 18,100 21,000
YCLT25AVR /FLCT25AVR 25,000 26,400
YCLT30AVR /FLCT30AVR 30,000 31,200
YCLT32AVR /FLCT32AVR 32,400 33,800
YCLT32AYR /FLCT32ASR 32,400 35,500
YCLT36AVR /FLCT36AVR 36,000 37,000
YCLT36AYR /FLCT36ASR 36,000 37,900
YCLT40AVR /FLCT40AVR 40,300 43,800
YCLT40AYR /FLCT40ASR 40,300 44,700
YCLT45AYR /FLCT45AVR 45,000 45,000
YCLT48AYR /FLCT48AVR 48,000 46,000
YCLT56AYR /FLCT56AVR 56,000 49,000
YCLT60AYR /FLCT60AVR 60,000 51,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาขายส่ง
UFV-13F/AFV-13F( 32) 13,969 22,800
UFV-18F/AFV-18F( 32 ) 18,219 26,900
UFV-25F/AFV-25F( 32 ) 25,680 32,800
UFV-30F/AFV-301F( 32 ) 30,408 38,700
UFV-36F/AFV-361F( 32 ) 36,210 46,900
UFV-30A/AFV-303A(380V)(R410V) 30,045 44,900
UFV-36A/AFV-363A(380V)(R410V) 36,200 51,400
UFV-40F/AFV-401A(R410V) 40,000 55,900
UFV-40A/AFV-403A(380V)(R410V) 40,081 57,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาขายส่ง
DDF-400F/ACL-12F(32) 12,000 21,200
DDF-600F/ACL-18F(32) 18,000 25,900
DDF-800F/ACL-25F(32) 25,000 30,500
DDF-1000F/ACL-30F(32) 30,000 34,900
DDF-1200F/ACL-36F(32) 36,000 39,300
ระบบไฟฟ้า 380/3/500
DDF-1200A/ACL-363A(R32) 36,000 42,700
DDF-1600A/ACL-403A(R410A) 41,000 48,600
DDF-1600A/ACL-50A(R22) 50,000 54,500
DDF-2000A/ACL-60A(R22) 60,000 60,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ