แอร์เปลือยราคาพร้อมติดตั้ง

Model BTU ราคาติดตั้ง
SE-P1.6AKLT ไร้สาย 12,283 30,600
SE-P2AKLT ไร้สาย 17,060 38,700
SE-P2.5AKLT ไร้สาย 21,837 41,400
PE-P30JAKL2 ไร้สาย 30,000 50,100
PE-P36JAKL ไร้สาย(220v/380v) 35,500 59,500
PE-P42JAKL ไร้สาย(380v) 42,300 63,200
PE-P48JAK (L) ไร้สาย(380v) 46,000 73,100
PE-P30JAK2 30,000 48,300
PE-P36JAK(220v/380v) 35,500 57,700
PE-P42JAK(380v) 42,300 61,400
PE-P48JAK(380v) 46,000 72,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
PEY-SM13JAL2 (ไร้สาย) 13,989 41,000
PEY-SM18JAL2 (ไร้สาย) 18,084 46,100
PEY-SM24JAL2 (ไร้สาย) 24,225 49,500
PEY-SM30JAL2 (ไร้สาย) 30,026 56,700
PEY-SM36JAL2 (ไร้สาย) 36,167 72,100
PEY-SM42JAL2 (ไร้สาย) 42,000 74,500
PEY-SM48JAL2 (ไร้สาย) 48,000 86,600
PEY-SM13JA2 (มีสาย) 13,989 38,200
PEY-SM18JA2 (มีสาย) 18,084 43,900
PEY-SM24JA2 (มีสาย) 24,225 47,700
PEY-SM30JA2 (มีสาย) 30,026 54,900
PEY-SM36JA2 (มีสาย) 36,167 70,300
PEY-SM42JA2 (มีสาย) 42,000 72,700
PEY-SM48JA2 (มีสาย) 48,000 84,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
PEY-M13JA      13,989 37,800
PEY-M18JA      18,084 42,600
PEY-M24JA      24,225 46,600
PEY-M30JA      30,026 52,700
PEY-M36JA (v)   36,167 67,100
PEY-M36JA (y)  (380v) 36,167 68,100
PEY-M42JA (220v/380v)    42,000 69,500
PEY-M48JA (220v/380v)  48,000 80,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
FDBNQ13MV2S/ RNQ13MV2S 13,000 27,900
FDBNQ18MV2S/ RNQ18MV2S 18,000 31,500
FDBNQ24MV2S/ RNQ24MV2S 24,000 36,500
FDBNQ30MV2S/ RNQ30MV2S/Y2S(220v/380v) 30,000 47,800
FDBNQ33MV2S/ RNQ33MV2S/Y2S(220v/380v) 33,000 52,700
FDBNQ36MV2S/ RNQ36MV2S/Y2S(220v/380v) 36,000 57,500
FDBNQ42MV2S/ RNQ42MY2S(380v) 42,000 60,100
FDBNQ48MV2S / RNQ48MY2S(380v) 48,000 69,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FDMNQ30MV2S/ RNQ30MV2S/Y2S 30,000 48,300
FDMNQ36MV2S/ RNQ36MV2S/Y2S 36,000 57,100
FDMNQ42MV2S/ RNQ42MY2S 42,000 59,700
FDMNQ48MV2S/ RNQ48MY2S 48,000 69,600
FDMRN55CXY1S/ RR55DXY1S2S 55,000 82,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FDF13BV2S/ RZF13CV2S  13,040 37,900
FDF18BV2S/ RZF18CV2S  18,010 44,200
FDF24BV2S/ RZF24CV2S  24,010 45,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FBFC13DV2S/ RZFC13DV2S 13,040 37,900
FBFC18DV2S/ RZFC18DV2S 18,010 40,900
FBFC24DV2S/ RZFC24DV2S 24,010 45,200
FBFC30DV2S/ RZFC30DV2S 30,000 52,000
FBFC36DV2S/ RZFC36DV2S/Y2S 36,170 60,100
FBFC42DV2S/ RZFC42DV2S/Y2S 42,000 63,600
FBFC48DV2S/ RZFC48DV2S 48,000 73,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FBA13BV2S/ RZF13CV2S #5 13,040 40,300
FBA18BV2S/ RZF18CV2S #5 18,010 44,000
FBA24BV2S9/ RZF24CV2S #5 24,010 48,300
FBA30BV2S/ RZF30CV2S/Y2S   30,070 55,300
FBA36BV2S/ RZF36CV2S/Y2S 36,600 67,300
FBA42BV2S/ RZF42CV2S/Y2S   42,000 69,500
FBA48BV2S/ RZF48CV2S/Y2S  48,000 81,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
FDLF13DV2S/ RZFC13DV2S 13,040 37,900
FDLF18DV2S/ RZFC18DV2S 18,010 40,190
FDLF24DV2S/ RZFC24DV2S 24,010 45,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGF0131A1/42TGF0131BP  13,300 28,100
38TGF0181A1/42TGF0181BP  18,700 30,600
38TGF0241A1/42TGF0241BP 24,200 34,700
38TGF0301A1/42TGF0301BP  30,000 44,600
38TGF0361A1/42TGF0361BP 36,100 48,800
38TGF0361A3/42TGF0361BP 36,100 49,800
38TGF0401A1/42TGF0401BP  40,200 54,700
38TGF0401A3/42TGF0401BP  40,200 55,400
38TGF0481A3/42TGF0481BP  53,200 57,900
38TGF0601A3/42TGF0601BP 60,000 66,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
38TGV0131A1/42TGV0131BP / 13,300 36,000
38TGV0181A1/42TGV0181BP  18,100 38,800
38TGV0241A1/42TGV0241BP 24,200 43,800
38TGV0301A1/42TGV0301BP  30,000 52,300
38TGV0361A1/42TGV0361BP 36,000 56,900
38TGV0361A3/42TGV0361BP 36,000 57,400
38TGV0401A1/42TGV0401BP  40,200 63,900
38TGV0401A3/42TGV0401BP  40,200 64,900
38TGV0481A3/42TGV0481BP  48,000 69,200
38TGV0601A3/42TGV0601BP 60,700 78,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
SLIM DUCT MEDIUM R32-13 13,300 25,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-18 18,000 31,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-25 25,200 35,200
SLIM DUCT MEDIUM R32-30 30,000 44,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-30T 30,000 48,400
SLIM DUCT MEDIUM R32-36 36,100 50,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-36T 36,100 54,100
SLIM DUCT MEDIUM R32-40 40,200 55,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-40T 40,200 58,900
SLIM DUCT MEDIUM R32-44T 44,000 59,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-52T 52,000 60,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-T60 60,000 71,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-13 14,287 32,200
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-18 18,933 33,700
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-25 25,122 44,500
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-30 31,038 53,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-30T 30,799 64,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-36 36,897 66,600
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-36T 36,615 77,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-48 48,000 81,600
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-48T 48,000 92,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-60 60,000 98,800
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-60T 60,000 110,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CFDA-32BF13/CCS-32BF13 13,648 22,600
CFDA-32BF19/CCS-32BF19 19,448 27,900
CFDA-32BF25/CCS-32BF25 25,590 31,300
CFDA-32BF28/CCS-32BF28 28,319 35,100
CFDA-32BF30/CCS-32BF30 30,366 37,500
CFDA-32BF33/CCS-32BF33 33,437 41,500
CFDA-32BF36/CCS-32BF36 36,508 42,000
CFDA-32BF40/CCS-32BF40 40,602 51,300
CFDA-32BF28/CCS-32BF28(A) 28,319 37,100
CFDA-32BF30/CCS-32BF30(A) 30,366 38,600
CFDA-32BF33/CCS-32BF33(A) 33,437 41,900
CFDA-32BF36/CCS-32BF36(A) 36,508 47,100
CFDA-32BF40/CCS-32BF40(A) 40,602 54,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFDA-32IBW13/CCS-32IBW13 13,648 36,300
CFDA-32IBW19/CCS-32IBW19 19,448 40,500
CFDA-32IBW25/CCS-32IBW25 25,590 45,100
CFDA-32IBW28/CCS-32IBW28 28,319 46,400
CFDA-32IBW30/CCS-32IBW30 30,366 47,400
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33 33,437 50,100
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36 36,508 54,900
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40 40,602 60,400
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A) 33,437 58,100
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A) 36,508 65,500
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A) 40,602 71,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CFH-DA09-12/CCS-32ES09 9,212 18,500
CFH-DA09-12/CCS-32ES12 12,283 19,700
CFH-DA16-20/CCS-32ES16 16,378 21,800
CFH-DA16-20/CCS-32ES18 18,425 22,800
CFH-DA16-20/CCS-32ES20 20,134 23,900
CFH-DA25-28/CCS-32ES25 25,590 25,800
CFH-DA25-28/CCS-32ES28 27,637 26,700
CFH-DA30/CCS-32ES30 30,367 31,200
CFH-DA33-36/CCS-32ES33 33,438 33,300
CFH-DA33-36/CCS-32ES33(A) 33,438 35,000
CFH-DA33-36/CCS-32ES36 36,508 36,000
CFH-DA33-36/CCS-32ES36(A) 36,508 37,000
CFH-DA38/CCS-32ES38 38,214 39,400
CFH-DA38/CCS-32ES38(A) 38,214 40,900
CFH-DA41-48/CCS-32ES41 40,944 43,900
CFH-DA41-48/CCS-32ES41(A) 40,944 44,900
CFH-DA33-36/CCS-32WTS36 36,508 38,100
CFH-DA33-36/CCS-32WTS36(A) 36,508 39,900
CFH-DA38/CCS-32WTS38 38,214 41,500
CFH-DA38/CCS-32WTS38(A) 38,214 42,500
CFH-DA41-48/CCS-32WTS41 40,944 44,500
CFH-DA41-48/CCS-32WTS41(A) 40,944 45,700
CFH-DA41-48/CCS-32WTS44(A) 44,015 46,700
CFH-DA41-48/CCS-32WTS48(A) 48,109 47,700
CFH-DA56-60/CCS-32WTS56(A) 56,298 50,800
CFH-DA56-60/CCS-32WTS60(A) 60,051 52,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
DCC09BA-MNVJE / KC09BA-RSVJE (220v) 9,400 24,400
DCC13BA-MNVJE / KC13BA-RSVJE (220v) 12,800 26,600
DCC18BA-MNVJE / KC18BA-RSVJE (220v) 18,700 32,000
DCC24BA-MNVJE / KC24BA-RSVJE (220v) 25,200 35,900
DCC30B-MNVJE / KC30B-RSVJE (220v) 31,500 40,400
DCC36B-MNVJE / KC36B-RSVJE (220v) 37,000 43,600
DCC36B-MNVJE / KC36B-RSVJE (380v) 36,000 44,600
DCC40B-MNVJE / KC40B-RSVJE (380v) 40,000 49,800
DCC44B-MNVJMU/ KC44B-RSYJU (380v) 44,000 47,700
DCC48B-MNVJU / KC48B-RSYJU (380v) 48,000 49,800
DCC60B-MNVJU / KC60B-RSYJU(380v) 60,000 57,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
DKM18BA-MAVKM / KC18BA-RSVKU (R32) 18,100 34,100
DKM24BA-MAVKM / KC24BA-RSVKU (R32) 25,000 39,500
DKM30A-MAVKM / KC30A-RSVKM (R410A) 30,000 45,000
DKM36A-MAVKM / KC36A-RSVKU (R410A) 36,200 48,900
DKM36A-MAVKM / KC36A-RSVKU (R410A) 36,200 51,200
DKM44A-MAVKU / KC44BA-RSVKU (R410A) 44,000 60,800
DKM48A-MAVKU / KC48BA-RSVKU (R410A) 48,000 64,200
DKM48A-MAVKU / KC48BA-RSVKU (R410A) 48,000 67,700
DKM60A-MAVKU / KC60BA-RSVKU (R410A) 60,000 73,200
DKM60A-MAVKU / KC60BA-RSVKU (R410A) 60,000 75,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
CR12 / DHD-400 13,000 23,200
CR18 / DHD-600 18,100 27,400
CR25 / DHD-800 25,000 34,400
CR30 / DHD-1000 30,000 37,700
CR30-3 / DHD-1000 30,000 39,400
CR33 / DHD-1100 32,400 40,700
CR33-3 / DHD-1100 32,400 41,800
CR36 / DHD-1200 36,200 43,300
CR36-3 / DHD-1200 36,200 45,500
CR40 / DHD-1400 40,300 47,400
CR40-3 / DHD-1400 40,300 48,200
CR45 / DHD-1500 45,000 49,700
CR48 / DHD-1600 48,000 51,300
CR60 / DHD-2000 60,900 56,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
DHD5-400  / CE-125 12,500 22,900
DHD5-402/ CE-125 13,339 24,500
DHD5-600  / CE-185 19,000 28,100
DHD5-800 / CE-245 25,500 34,300
DHD5-1000 / CR-305A 31,100 42,100
DHD5-1201 / CR-365A(220V) 36,000 49,100
DHD5-1202  / CR-365-3(380V) 36,300 51,200
DHD5-1350 / CR-405(220V) 40,150 54,800
DHD5-1350 / CR-405-3(380V) 40,200 55,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
CR-125-IV/ DHD125IV1 12,714 31,700
CR-185-IV/ DHD185IV1 19,009 37,200
CR-255-IV/ DHD255IV1 25,136 40,800
CR-305-IV/ DHD305IV1(220V) 30,957 48,700
CR-305-3-IV/ DHD305-3IV1(380V) 31,311 58,300
CR-335-IV/ DHD335IV1(220V) 34,506 52,100
CR-335-3-IV/ DHD335-3IV1(380V) 34,225 60,600
CR-365-IV/ DHD365IV1(220V) 37,908 53,400
CR-365-3-IV/ DHD365-3IV1(380V) 38,682 62,000
CR-405-IV/ DHD405IV1(220V) 40,902 58,700
CR-405-3IV/ DHD405-3IV1(380V) 40,243 68,200
CR-45-3-IV/ DHD45-3IV(220V) 44,500 70,000
CR-48-3-IV/ DHD48-3IV(380V) 48,600 70,500
CR-60-3-IV/ DHD60-3IV(380V) 62,200 76,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาติดตั้ง
AFV-13FBS/CFHV-13FS 13,454 26,100
AFV-18FBS/CFHV-18FS 18,562 30,700
AFV-25FL/CFHV-13F 25,105 37,700
AFV-301FBS/CFHV-30F 30,936 43,200
AFV-361FBS/CFHV-36F 36,153 48,000
AFV-401FBS/CFHV-40F 40,077 56,400
AFV-303FBS/CFHV-30F 30,691 46,000
AFV-363FBS/CFHV-36F 36,296 50,400
AFV-403FBS/CFHV-40F 40,562 58,500
AFV-503FBS/CFHV-50F 50,000 61,800
AFV-603FBS/CFHV-60F 60,000 64,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาติดตั้ง
AFI-13FL-1F / CFHID-13F 13,182 39,600
AFI-18FL / CFHID-18F 18,040 43,000
AFI-15FL / CFHID-15F 25,172 47,400
AFI-30FL-1F / CFHID-30F 30,454 52,000
AFI-36FL-1F / CFHID-36F 36,061 55,900
AFI-40FL / CFHID-40F 40,331 69,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-700 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
  5. แอร์เปลือยราคานี้ไม่รวมเดินท่อดัด และ กริวส่ง รีเทิร์น ฟิลเตอร์ (สามารถสั่งกับทางเราเพิ่มได้)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691