แอร์เปลือยราคาขายส่ง

Model BTU ราคาส่ง
SE-P1.6AKLT ไร้สาย 12,283 22,100
SE-P2AKLT ไร้สาย 17,060 30,200
SE-P2.5AKLT ไร้สาย 21,837 32,900
PE-P30JAKL2 ไร้สาย 30,000 40,600
PE-P36JAKL ไร้สาย(220v/380v) 35,500 49,500
PE-P42JAKL ไร้สาย(380v) 42,300 52,200
PE-P48JAK (L) ไร้สาย(380v) 46,000 62,100
PE-P30JAK2 30,000 38,800
PE-P36JAK(220v/380v) 35,500 47,700
PE-P42JAK(380v) 42,300 50,400
PE-P48JAK(380v) 46,000 60,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PEY-SM13JAL2 (ไร้สาย) 13,989 32,500
PEY-SM18JAL2 (ไร้สาย) 18,084 37,600
PEY-SM24JAL2 (ไร้สาย) 24,225 41,000
PEY-SM30JAL2 (ไร้สาย) 30,026 47,200
PEY-SM36JAL2 (ไร้สาย) 36,167 62,100
PEY-SM42JAL2 (ไร้สาย) 42,000 63,500
PEY-SM48JAL2 (ไร้สาย) 48,000 75,600
PEY-SM13JA2 (มีสาย) 13,989 30,700
PEY-SM18JA2 (มีสาย) 18,084 35,900
PEY-SM24JA2 (มีสาย) 24,225 39,200
PEY-SM30JA2 (มีสาย) 30,026 45,400
PEY-SM36JA2 (มีสาย) 36,167 60,300
PEY-SM42JA2 (มีสาย) 42,000 61,700
PEY-SM48JA2 (มีสาย) 48,000 73,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
PEY-M13JA      13,989 29,300
PEY-M18JA      18,084 34,100
PEY-M24JA      24,225 37,100
PEY-M30JA      30,026 42,700
PEY-M36JA (v)   36,167 56,100
PEY-M36JA (y)  (380v) 36,167 57,100
PEY-M42JA (220v/380v)    42,000 58,500
PEY-M48JA (220v/380v)  48,000 68,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
FDBNQ13MV2S/ RNQ13MV2S 13,000 19,400
FDBNQ18MV2S/ RNQ18MV2S 18,000 22,500
FDBNQ24MV2S/ RNQ24MV2S 24,000 27,000
FDBNQ30MV2S/ RNQ30MV2S/Y2S(220v/380v) 30,000 37,800
FDBNQ33MV2S/ RNQ33MV2S/Y2S(220v/380v) 33,000 41,700
FDBNQ36MV2S/ RNQ36MV2S/Y2S(220v/380v) 36,000 45,500
FDBNQ42MV2S/ RNQ42MY2S(380v) 42,000 48,100
FDBNQ48MV2S / RNQ48MY2S(380v) 48,000 57,600
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FDMNQ30MV2S/ RNQ30MV2S/Y2S 30,000 37,800
FDMNQ36MV2S/ RNQ36MV2S/Y2S 36,000 46,100
FDMNQ42MV2S/ RNQ42MY2S 42,000 48,700
FDMNQ48MV2S/ RNQ48MY2S 48,000 57,600
FDMRN55CXY1S/ RR55DXY1S2S 55,000 69,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FDF13BV2S/ RZF13CV2S  13,040 28,400
FDF18BV2S/ RZF18CV2S  18,010 34,200
FDF24BV2S/ RZF24CV2S  24,010 35,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FBFC13DV2S/ RZFC13DV2S 13,040 28,400
FBFC18DV2S/ RZFC18DV2S 18,010 30,900
FBFC24DV2S/ RZFC24DV2S 24,010 34,700
FBFC30DV2S/ RZFC30DV2S 30,000 41,000
FBFC36DV2S/ RZFC36DV2S/Y2S 36,170 48,100
FBFC42DV2S/ RZFC42DV2S/Y2S 42,000 50,600
FBFC48DV2S/ RZFC48DV2S 48,000 60,200
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FBA13BV2S/ RZF13CV2S #5 13,040 30,800
FBA18BV2S/ RZF18CV2S #5 18,010 34,000
FBA24BV2S9/ RZF24CV2S #5 24,010 37,800
FBA30BV2S/ RZF30CV2S/Y2S   30,070 44,800
FBA36BV2S/ RZF36CV2S/Y2S 36,600 56,300
FBA42BV2S/ RZF42CV2S/Y2S   42,000 57,500
FBA48BV2S/ RZF48CV2S/Y2S  48,000 69,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
FDLF13DV2S/ RZFC13DV2S 13,040 28,400
FDLF18DV2S/ RZFC18DV2S 18,010 30,900
FDLF24DV2S/ RZFC24DV2S 24,010 34,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
38TGF0131A1/42TGF0131BP  13,300 21,100
38TGF0181A1/42TGF0181BP  18,700 23,100
38TGF0241A1/42TGF0241BP 24,200 26,200
38TGF0301A1/42TGF0301BP  30,000 35,100
38TGF0361A1/42TGF0361BP 36,100 39,000
38TGF0361A3/42TGF0361BP(380V) 36,100 40,600
38TGF0401A1/42TGF0401BP(220V) 40,200 43,700
38TGF0401A3/42TGF0401BP(380V) 40,200 44,400
38TGF0481A3/42TGF0481BP(380V) 53,200 46,100
38TGF0601A3/42TGF0601BP(380V) 60,000 54,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
38TGV0131A1/42TGV0131BP 13,300 29,000
38TGV0181A1/42TGV0181BP  18,100 31,300
38TGV0241A1/42TGV0241BP 24,200 35,300
38TGV0301A1/42TGV0301BP  30,000 43,300
38TGV0361A1/42TGV0361BP 36,000 47,400
38TGV0361A3/42TGV0361BP(380V) 36,000 48,400
38TGV0401A1/42TGV0401BP(220V) 40,200 52,900
38TGV0401A3/42TGV0401BP(380V) 40,200 53,900
38TGV0481A3/42TGV0481BP(380V) 48,000 57,200
38TGV0601A3/42TGV0601BP(380V) 60,700 65,700
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
SLIM DUCT MEDIUM R32-13 13,300 17,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-18 18,000 21,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-25 25,200 25,200
SLIM DUCT MEDIUM R32-30 30,000 34,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-30T 30,000 37,400
SLIM DUCT MEDIUM R32-36 36,100 39,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-36T 36,100 43,100
SLIM DUCT MEDIUM R32-40 40,200 44,800
SLIM DUCT MEDIUM R32-40T 40,200 47,900
SLIM DUCT MEDIUM R32-44T 44,000 48,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-52T 52,000 49,300
SLIM DUCT MEDIUM R32-T60 60,000 58,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-13 14,287 24,700
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-18 18,933 24,200
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-25 25,122 34,500
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-30 31,038 42,600
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-30T 30,799 53,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-36 36,897 55,600
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-36T 36,615 66,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-48 48,000 70,600
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-48T 48,000 81,100
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-60 60,000 86,800
INVERTER SLIM DUCT MEDIUM R32-60T 60,000 97,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
CFDA-32BF13/CCS-32BF13 13,648 15,100
CFDA-32BF19/CCS-32BF19 19,448 18,400
CFDA-32BF25/CCS-32BF25 25,590 21,300
CFDA-32BF28/CCS-32BF28 28,319 24,600
CFDA-32BF30/CCS-32BF30 30,366 26,500
CFDA-32BF33/CCS-32BF33 33,437 30,500
CFDA-32BF36/CCS-32BF36 36,508 31,000
CFDA-32BF40/CCS-32BF40 40,602 40,300
CFDA-32BF28/CCS-32BF28(A) 28,319 26,100
CFDA-32BF30/CCS-32BF30(A) 30,366 27,600
CFDA-32BF33/CCS-32BF33(A) 33,437 30,900
CFDA-32BF36/CCS-32BF36(A) 36,508 36,100
CFDA-32BF40/CCS-32BF40(A) 40,602 42,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
CFDA-32IBW13/CCS-32IBW13 13,648 28,500
CFDA-32IBW19/CCS-32IBW19 19,448 31,000
CFDA-32IBW25/CCS-32IBW25 25,590 35,100
CFDA-32IBW28/CCS-32IBW28 28,319 35,900
CFDA-32IBW30/CCS-32IBW30 30,366 36,400
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33 33,437 39,100
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36 36,508 43,900
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40 40,602 49,400
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A) 33,437 47,100
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A) 36,508 53,500
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A) 40,602 59,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
CFH-DA09-12/CCS-32ES09 9,212 11,000
CFH-DA09-12/CCS-32ES12 12,283 11,200
CFH-DA16-20/CCS-32ES16 16,378 13,300
CFH-DA16-20/CCS-32ES18 18,425 13,600
CFH-DA16-20/CCS-32ES20 20,134 14,400
CFH-DA25-28/CCS-32ES25 25,590 16,300
CFH-DA25-28/CCS-32ES28 27,637 17,200
CFH-DA30/CCS-32ES30 30,367 21,200
CFH-DA33-36/CCS-32ES33 33,438 23,300
CFH-DA33-36/CCS-32ES33(A) 33,438 25,200
CFH-DA33-36/CCS-32ES36 36,508 24,000
CFH-DA33-36/CCS-32ES36(A) 36,508 26,000
CFH-DA38/CCS-32ES38 38,214 28,400
CFH-DA38/CCS-32ES38(A) 38,214 28,600
CFH-DA41-48/CCS-32ES41 40,944 32,900
CFH-DA41-48/CCS-32ES41(A) 40,944 32,200
CFH-DA33-36/CCS-32WTS36 36,508 27,100
CFH-DA33-36/CCS-32WTS36(A) 36,508 28,900
CFH-DA38/CCS-32WTS38 38,214 30,500
CFH-DA38/CCS-32WTS38(A) 38,214 30,700
CFH-DA41-48/CCS-32WTS41 40,944 33,500
CFH-DA41-48/CCS-32WTS41(A) 40,944 32,700
CFH-DA41-48/CCS-32WTS44(A) 44,015 34,700
CFH-DA41-48/CCS-32WTS48(A) 48,109 35,400
CFH-DA56-60/CCS-32WTS56(A) 56,298 38,800
CFH-DA56-60/CCS-32WTS60(A) 60,051 39,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
DCC09BA-MNVJE / KC09BA-RSVJE (220v) 9,400 15,900
DCC13BA-MNVJE / KC13BA-RSVJE (220v) 12,800 17,600
DCC18BA-MNVJE / KC18BA-RSVJE (220v) 18,700 21,000
DCC24BA-MNVJE / KC24BA-RSVJE (220v) 25,200 24,900
DCC30B-MNVJE / KC30B-RSVJE (220v) 31,500 29,400
DCC36B-MNVJE / KC36B-RSVJE (220v) 37,000 32,600
DCC36B-MNVJE / KC36B-RSVJE (380v) 36,000 33,600
DCC40B-MNVJE / KC40B-RSVJE (380v) 40,000 37,800
DCC44B-MNVJMU/ KC44B-RSYJU (380v) 44,000 35,700
DCC48B-MNVJU / KC48B-RSYJU (380v) 48,000 37,800
DCC60B-MNVJU / KC60B-RSYJU(380v) 60,000 44,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
DKM18BA-MAVKM / KC18BA-RSVKU (R32) 18,100 25,600
DKM24BA-MAVKM / KC24BA-RSVKU (R32) 25,000 30,500
DKM30A-MAVKM / KC30A-RSVKM (R410A) 30,000 35,500
DKM36A-MAVKM / KC36A-RSVKU (R410A) 36,200 38,900
DKM36A-MAVKM / KC36A-RSVKU (R410A) 36,200 40,200
DKM44A-MAVKU / KC44BA-RSVKU (R410A) 44,000 49,800
DKM48A-MAVKU / KC48BA-RSVKU (R410A) 48,000 52,700
DKM48A-MAVKU / KC48BA-RSVKU (R410A) 48,000 56,200
DKM60A-MAVKU / KC60BA-RSVKU (R410A) 60,000 61,200
DKM60A-MAVKU / KC60BA-RSVKU (R410A) 60,000 63,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
CR12 / DHD-400 13,000 14,700
CR18 / DHD-600 18,100 18,400
CR25 / DHD-800 25,000 23,900
CR30 / DHD-1000 30,000 26,700
CR30-3 / DHD-1000 30,000 27,900
CR33 / DHD-1100 32,400 28,200
CR33-3 / DHD-1100 32,400 29,800
CR36 / DHD-1200 36,200 31,300
CR36-3 / DHD-1200 36,200 32,900
CR40 / DHD-1400 40,300 34,900
CR40-3 / DHD-1400 40,300 35,700
CR45 / DHD-1500 45,000 37,200
CR48 / DHD-1600 48,000 38,800
CR60 / DHD-2000 60,900 43,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
DHD5-400  / CE-125 12,500 15,400
DHD5-402/ CE-125 13,339 16,500
DHD5-600  / CE-185 19,000 19,600
DHD5-800 / CE-245 25,500 25,300
DHD5-1000 / CR-305A 31,100 31,600
DHD5-1201 / CR-365A(220V) 36,000 38,100
DHD5-1202  / CR-365-3(380V) 36,300 39,700
DHD5-1350 / CR-405(220V) 40,150 42,800
DHD5-1350 / CR-405-3(380V) 40,200 43,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
CR-125-IV/ DHD125IV1 12,714 24,200
CR-185-IV/ DHD185IV1 19,009 29,200
CR-255-IV/ DHD255IV1 25,136 32,300
CR-305-IV/ DHD305IV1(220V) 30,957 39,700
CR-305-3-IV/ DHD305-3IV1(380V) 31,311 47,800
CR-335-IV/ DHD335IV1(220V) 34,506 41,100
CR-335-3-IV/ DHD335-3IV1(380V) 34,225 49,100
CR-365-IV/ DHD365IV1(220V) 37,908 42,900
CR-365-3-IV/ DHD365-3IV1(380V) 38,682 50,200
CR-405-IV/ DHD405IV1(220V) 40,902 46,700
CR-405-3IV/ DHD405-3IV1(380V) 40,243 56,200
CR-45-3-IV/ DHD45-3IV(220V) 44,500 58,000
CR-48-3-IV/ DHD48-3IV(380V) 48,600 58,500
CR-60-3-IV/ DHD60-3IV(380V) 62,200 63,300
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาส่ง
AFV-13FBS/CFHV-13FS 13,454 18,600
AFV-18FBS/CFHV-18FS 18,562 22,200
AFV-25FL/CFHV-13F 25,105 28,700
AFV-301FBS/CFHV-30F 30,936 32,700
AFV-361FBS/CFHV-36F 36,153 37,000
AFV-401FBS/CFHV-40F 40,077 44,400
AFV-303FBS/CFHV-30F 30,691 35,000
AFV-363FBS/CFHV-36F 36,296 39,400
AFV-403FBS/CFHV-40F 40,562 46,500
AFV-503FBS/CFHV-50F 50,000 49,800
AFV-603FBS/CFHV-60F 60,000 51,800
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาส่ง
AFI-13FL-1F / CFHID-13F 13,182 32,100
AFI-18FL / CFHID-18F 18,040 34,500
AFI-15FL / CFHID-15F 25,172 38,400
AFI-30FL-1F / CFHID-30F 30,454 41,500
AFI-36FL-1F / CFHID-36F 36,061 44,900
AFI-40FL / CFHID-40F 40,331 57,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  1. ซื้อแบบราคาส่ง ลูกค้าเลือกสินค้าตามหน้าเว็ป โอนเงินทั้งหมด รอรับสินค้า
  2. ตจว.จ่ายค่าจัดส่งปลายทางไม่รวม ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้น ๆ จะคิดเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายค่าส่งปลายทาง แต่เราจะหาขนส่งให้ที่มีราคาถูกสุด ในจังหวัดนั้น ๆ สถานที่การส่ง จะส่งถึงที่หรือไม่แล้วแต่บริษัทขนส่ง ส่วนถ้าสถานที่ส่งติดถนนหรือร้านค้า จะส่งให้ถึงที่ แต่ถ้าสถานที่ไกล รถไม่ผ่านให้ลูกค้ามารับเองที่ตัวอำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ
  3. กทม.มารับและซื้อที่ สนญ.ถ้าให้ส่งเที่ยวละ 300 บ.ไม่กำหนดเวลาส่ง แต่ถ้ากำหนดเวลาส่งเที่ยวละ 500 บ.กี่ตัวก็ได้คิดเป็นเที่ยว
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691