Version

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของ ภาคใต้มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับ จังหวัดชุมพรทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามันมีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบมีความ ยาวถึง 169 กิโลเมตรและมีความแคบในบริเวณอำเภอ กระบุรีเพียง 9 กิโลเมตร
ระนองเป็นอีกจังหวัดที่มีคุณหนึ่งป ะวัติความสามารถเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจเดิมเป็นหัวเมืองขนาดเพิ่มข้อมูลที่ขึ้นกับเมืองชุมพรคำว่าได้ระนองเพี้ยนมาจากเนชั่คำว่าได้แร่หนังสือนองเนื่องจากในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่จังหวัดมีแร่ขณะนี้มากมาย
สัญลักษณ์ประจำความจังหวัด [แก้]
คำขวัญประจำจังหวัด: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง ( "กาหยู" แปลว่ามะม่วงหิมพานต์)
พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด: ้นอบเชย (Cinnamomum bejolghota)
ต้นไม้ประจำจังหวัด:แม่น้ำลำคลองที่สำคัญมีดังนี้

แม่น้ำกระบุรีเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย - พม่ามีความยาวประมาณ 95 กิโลเมตร
คลองลำเลียงมีความสามารถยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองปากจั่นไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีมีความสามารถยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คลองการธนาคารวันไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีมีความสามารถยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองกระบุรีมีความสามารถยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองละอุ่นไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีมีความสามารถยาวประมาณ 35 กิโลเมตร
คลองหาดคุณส้มแป้นมีความสามารถคุณปรยาว มา ณ 19 กิโลเมตร
คลองกะเปอร์มีความสามารถยาวประมาณ 32 กิโลเมตร
คลองกำพวนมีความสามารถยาวประมาณ 19 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ
จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง "ฝนแปดแดดสี่" นั่นคือมีฝนตก 8 เดือนและฝนแล้งเพียง 4 เดือนนับ ว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมาก ที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างมาก


ที่มา: จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสร