แอร์ผนังแคเรียร์ราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TSAA010/ 38TSAA010 9,200 14,200
42TSAA013/ 38TSAA013 12,200 15,800
42TSAA018/ 38TSAA018 18,000 20,800
42TSAA025/ 38TSAA025 25,250 28,200
เบอร์ 5 คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TSAB010/ 38TSAB010 9,200 13,500
42TSAB013/ 38TSAB013         12,200 14,300
42TSAB018/ 38TSAB018         18,000 19,500
42TSAB024/ 38TSAB024 25,250 25,000
เบอร์ 5 คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVDA010/ 38TVDA010 9,200 14,400
42TVDA013/ 38TVDA013 12,100 15,700
42TVDA016/ 38TVDA016 15,000 20,600
42TVDA018/ 38TVDA018 18,000 22,000
42TVDA024/ 38TVDA024 20,400 28,000
42TVDA028/ 38TVDA028 25,200 31,900
inverter คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVEA010/ 38TVEA010 9,200 15,000
42TVEA013/ 38TVEA013 12,100 17,100
42TVEA016/ 38TVEA016 15,000 21,200
42TVEA018/ 38TVEA018 18,000 24,200
42TVEA024/ 38TVEA024 20,400 28,600
42TVEA028/ 38TVEA028 25,200 32,500
แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (WiFi) แอร์มีระบบฟอกอากาศ PM 2.5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVAB010-l 9,200 20,500
42TVAB013-l 12,200 23,300
42TVAB016-l 15,000 27,000
42TVAB018-l 18,000 29,700
42TVAB024-l 21,000 34,300
42TVAB028-l 25,200 38,000
42TVAB030-l 27,200 43,500
42TVAB033-l 30,000 45,700
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) 36,000 47,800
มี 5 สี ขาว ดำ เขียว ชมพู ส้ม ราคาเท่ากัน**คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVBA010/ 38TVBA010 9,200 17,200
42TVBA013/ 38TVBA013 12,100 19,900
42TVBA016/ 38TVBA016 15,000 22,100
42TVBA018/ 38TVBA018 18,000 25,800
42TVBA024/ 38TVBA024 20,400 30,300
(Ion Strike Inverter) 42ทีวีบีเอ (ไออน สไตร์ค อินเวอร์เตอร์) แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (Wi-Fi) แอร์มีระบบฟอกอากาศประจุไอออน **คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVCA010/ 38TVCA010 9,200 21,400
42TVCA013/ 38TVCA013 12,200 24,000
42TVCA018/ 38TVCA018 18,000 28,000
**ผ้าสีเพิ่ม 900 บ. **(Color Smart Inverter) แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (Wi-Fi) แอร์มีระบบฟอกอากาศประจุไอออน **แอร์หน้ากากสีดำ + สีอื่นๆ ** คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนแคเรียร์ขายติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TGF0131CP #5/ 38TGF0131A1 13,300 29,400
42TGF0181CP #5/ 38TGF0182A1 18,700 32,800
42TGF0241CP #5/ 38TGF0241A1 24,200 36,600
42TGF0301CP #5/ 38TGF0301A1 30,000 45,700
42TGF0361CP #5/ 38TGF0361A1 36,100 51,500
42TGF0361CP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 53,200
42TGF0401CP #5/ 38TGF0401A1 40,200 57,800
42TGF0401CP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 56,700
42TGF0481CP #5/ 38TGF0481A3 (380V) 51,000 58,400
42TGF0601CP #5/ 38TGF0601A3 (380V) 60,000 66,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42FDE004-R1 #5/ 38FDE013-R1 13,000 27,900
42FDE006-R1A #5/ 38FDE018-R1A 19,000 32,900
42FDE008-R1A #5/ 38FDE025-R1A 26,000 38,400
42FDE010-R1A #5/ 38FDE030-R1A 31,000 46,400
42FDE012-R1A #5/ 38FDE036-R1A 36,300 51,900
42FDE012-R3A #5/ 38FDE036-R3A (380V) 36,500 54,200
42FDE014-R3 #5/ 38FDE040-R3 (380V) 40,000 59,300
42FDE016-R3/ 38FDE048-R3 (380V) 48,000 58,000
42FDE020-R3/ 38FDE060-R3 (380V) 60,000 64,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42VLJ004X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 29,600
42VLJ006X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 37,400
42VLJ008X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 44,200
42VLJ010X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 53,800
42VLJ012X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 57,300
42VLJ012X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 59,500
42VLJ012X310 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 59,800
42VLJ014X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 62,600
42VLJ014X310 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 65,200
42VLJ016X-10 #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 68,200
42VLJ016X-10 #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 70,800
42VLJ020X-10 #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 74,200
42VLJ020X-10 #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 75,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TGV0131CP #5/ 38TGV0131A1 13,300 35,000
42TGV0181CP #5/ 38TGV0181A1 18,100 37,700
42TGV0241CP #5/ 38TGV0241A1 24,200 42,800
42TGV0251CP #5/ 38TGV0251A1 25,000 51,600
42TGV0301CP #5/ 38TGV0301A1 30,000 56,400
42TGV0361CP #5/ 38TGV0361A1 36,000 59,900
42TGV0361CP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,000 59,900
42TGV0391CP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 64,200
42TGV0401CP #5/ 38TGV0401A1 40,200 65,800
42TGV0401CP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 65,800
42TGV0481CP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 69,200
42TGV0601CP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 77,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
40TGF0131UP #5/ 38TGF0131A1 13,300 32,900
40TGF0181UP #5/ 38TGF0182A1 18,700 36,400
40TGF0241UP #5/ 38TGF0242A1 24,200 40,300
40TGF0301UP #5/ 38TGF0301A1 30,000 53,000
40TGF0361UP #5/ 38TGF0361A1 36,100 59,800
40TGF0361UP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 61,500
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A1 40,200 65,500
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 66,300
40TGF0481UP #5/ 38TGF0481A3 (380V) 53,200 68,800
40TGF0601UP #5/ 38TGF0601A3 (380V) 60,000 77,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40VLJ018X110/ 38RLJ018R120 19,107 47,000
40VLJ024X110/ 38RLJ024R120 25,249 54,100
40VLJ030X110/ 38RLJ030R100 30,026 60,500
40VLJ036X110/ 38RLJ036R100 36,167 66,100
40VLJ036X110/ 38RLJ036S101 36,167 68,200
40VLJ036X310/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 69,600
40VLJ040X110/ 38RLJ040R100 40,262 72,400
40VLJ040X110/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 73,900
40VLY048X-10/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 79,300
40VLY048X-10/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 82,000
40VLY060X-10/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 88,500
40VLY060X-10/ 38RLY060S300-1 (380V) 59,978 88,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40TGV0131UP #5/ 38TGV0131A1 13,300 42,000
40TGV0181UP #5/ 38TGV0181A1 18,100 44,700
40TGV0241UP #5/ 38TGV0241A1 24,200 51,200
40TGV0251UP #5/ 38TGV0251A1 25,200 57,700
40TGV0301UP #5/ 38TGV0301A1 30,000 63,000
40TGV0361UP #5/ 38TGV0361A1 36,100 67,700
40TGV0361UP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,100 67,700
40TGV0391UP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 71,900
40TGV0401UP #5/ 38TGV0401A1 40,200 73,500
40TGV0401UP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 73,500
40TGV0481UP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 78,400
40TGV0601UP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 87,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียร์หนึ่งทิศทางราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
40BGF0131UP #5/ 38TGF0131A1 13,300 31,400
40BGF0241UP #5/ 38TGF0241A1 24,200 37,800
40BGF0301UP #5/ 38TGF0301A1 30,000 48,100
40BGF0361UP #5/ 38TGF0361A1 36,100 54,200
40BGF0361UP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 55,800
40BGF0401UP #5/ 38TGF0401A1 40,200 60,700
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 61,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40VQJ012X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 35,900
40VQJ018X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 41,200
40VQJ024X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 49,400
40VQJ030X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 56,900
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 61,200
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 63,400
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 63,700
40VQJ040X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 65,700
40VQJ040X110 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 68,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40BGV0131UP #5/ 38TGV0131A1 13,300 38,700
40BGV0181UP #5/ 38TGV0181A1 18,100 41,500
40BGV0241UP #5/ 38TGV0241A1 41,500 46,500
40BGV0251UP #5/ 38TGV0251A1 25,200 54,900
40BGV0301UP #5/ 38TGV0301A1 30,000 58,700
40BGV0361UP #5/ 38TGV0361A1 36,100 62,900
40BGV0361UP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,100 62,900
40BGV0391UP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 67,000
40BGV0401UP #5/ 38TGV0401A1 40,200 68,300
40BGV0401UP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 69,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียเปลือยและท่อลมราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TGF0131BP/ 38TGF0131A1 13,300 26,900
42TGF0181BP/ 38TGF0182A1 18,700 29,300
42TGF0241BP/ 38TGF0241A1 24,200 33,200
42TGF0301BP/ 38TGF0301A1 30,000 42,400
42TGF0361BP/ 38TGF0361A1 36,100 48,100
42TGF0361BP/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 49,800
42TGF0401BP/ 38TGF0401A1 40,200 54,300
42TGF0401BP/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 53,100
42TGF0481BP/ 38TGF0481A3 (380V) 53,200 55,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TGV0131BP #5/ 38TGV0131A1 13,300 36,600
42TGV0181BP #5/ 38TGV0181A1 18,100 39,400
42TGV0241BP #5/ 38TGV0241A1 24,200 44,400
42TGV0301BP #5/ 38TGV0301A1 30,000 53,500
42TGV0361BP #5/ 38TGV0361A1 36,000 58,600
42TGV0361BP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,000 59,600
42TGV0401BP #5/ 38TGV0401A1 40,200 65,200
42TGV0401BP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 65,200
42TGV0481BP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 70,500
42TGV0601BP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 80,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42CLJ004X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 27,300
42CLJ006X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 32,600
42CLJ008X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 40,500
42CLJ010X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 47,500
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 51,400
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 53,600
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 53,900
42CLJ014X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 56,100
42CLJ014X110  #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 58,700
42CLY016X-10  #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 60,800
42CLY016X-10  #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 63,400
42CLY020X-10  #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 67,700
42CLY020X-10  #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 68,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40LAU004X/ 38LHU048S301 (380V) 48,000 75,800
40LAU006X/ 38LHU060S301 (380V) 60,000 80,900
40LAU008X/ 38LHU078S301 (380V) 78,000 113,300
40LAU010X/ 38LHU100S301 (380V) 100,000 126,900
40LAU012X/ 38LHU120S301 (380V) 120,000 151,300
40LAU015X/ 38LHU150S301 (380V) 150,000 188,600
40LAU020X/ 38LHU200S301 (380V) 200,000 248,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียร์ตู้ตั้งพื้นราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
40QBJ018X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 41,200
40QBJ024X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 48,500
40QBJ030X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 56,000
40QBJ036X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 58,900
40QBJ036X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 61,000
40QBJ036X310 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 62,400
40QBJ040X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 64,500
40QBJ040X110 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 66,100
40QBY048X-10 #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 70,200
40QBY048X-10 #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 72,900
40QBY060X-10 #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 78,200
40QBY060X-10 #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 78,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40QDU080X-11 (R410A)/ 38LHU078S301 (380V) 78,000 111,700
40QDU100X-11 (R410A)/ 38LHU100S301 (380V) 100,000 123,600
40QDU120X-11 (R410A)/ 38LHU120S301 (380V) 120,000 141,500
40QDU150X-11 (R410A)/ 38LHU150S301 (380V) 150,000 182,500
40QDU200X-11 (R410A)/ 38LHU200S301 (380V) 200,000 229,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
เงื่อนไข รายละเอียดงานติดตั้ง
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691