ราคาแอร์ไดกิ้น ทุกประเภท

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTM09PV2S 9,200 14,500
FTM13PV2S 13,000 18,100
FTM15PV2S 14,400 20,500
FTM18PV2S 18,090 25,000
FTM24PV2S 22,530 39,300
FTM28PV2S 24,500 41,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKQ 09UV2S 9,200 16,300
FTKQ 12UV2S 12,300 18,800
FTKQ 15UV2S 15,000 22,700
FTKQ 18UV2S 18,100 26,000
FTKQ 24UV2S 20,500 38,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKF09UV2S 9,200 17,300
FTKF12UV2S 12,300 20,200
FTKF15UV2S 15,000 24,300
FTKF18UV2S 18,100 28,000
FTKF24UV2S 20,500 38,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKC09 TV2S 8,500 18,600
FTKC12 TV2S 11,900 23,500
FTKC15 TV2S 14,300 25,600
FTKC18 TV2S 17,700 30,400
FTKC24 TV2S 20,500 39,500
FTKC28 TV2S 24,200 48,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKZ09VV2S 8,500 27,000
FTKZ12VV2S 11,900 30,000
FTKZ15VV2S 14,300 35,300
FTKZ18VV2S 17,700 38,000
FTKZ24VV2S 24,200 50,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
เบอร์ 5
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S 14,175 26,800
FHNQ18NV2/RNQ18NV2 18,000 32,400
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S 24,200 39,700
FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S/Y2S 30,500 43,700
FHNQ38NV2S/RNQ36NV2S/Y2S 37,500 48,700
มอก.
FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24,000 32,200
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S/Y2S 30,000 38,700
FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S/Y2S 36,000 43,300
FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S 42,000 50,000

FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S

48,000 57,900
FHRN 55CXV1S/RR55DXY1S 55,000 62,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FHFC13DV2S/RZFC13DV2S 13,600 31,800
FHFC18DV2S/RZFC18DV2S 18,000 35,800
FHFC24DV2S/RZFC24DV2S 24,000 42,800
FHFC30DV2S/RZFC30DV2S/Y2S 30,000 46,200
FHFC36DV2S/RZFC36DV2S/Y2S 36,000 53,100
FHFC42DV2S/RZFC42DY2S 42,600 56,700
FHFC48DV2S/RZFC48DY2S 48,000 65,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FHA13BV2S/RZF13CV2S 13,040 33,800
FHA18BV2S/RZF18CV2S 18,010 38,500
FHA24BV2S/RZF24CV2S 24,010 44,600
FHA30BV2S/RZF30CV2S/Y2S 30,070 52,800
FHA36BV2S/RZF36CV2S/Y2S 36,600 58,500
FHA38BV2S/RZF38CV2S/Y2S 38,600 62,800
FHA42BV2S/RZF42CV2S/Y2S 42,000 63,900
FHA48BV2S/RZF48CV2S/Y2S 48,000 72,900
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKC09TV2S 8,500 14,000
FTKC12TV2S 11,900 17,300
FTKC15TV2S 14,300 20,600
FTKC18TV2S 17,700 23,200
FTKC24TV2S 20,500 34,200
FTKC28TV2S 24,200 39,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FTKZ09VV2S 8,500 20,800
FTKZ12VV2S 11,900 24,100
FTKZ15VV2S 14,300 28,300
FTKZ18VV2S 17,700 31,700
FTKZ24VV2S 24,200 40,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FAVF36UV2S 36,000 41,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCRN18FXV1S /RN18CXV1S2 18,000 33,400
FCRN24FXV1S /RR24CXV1S2 21,800 39,900
FCRN30FXV1S /RR30CXV1S2 28,600 47,300
FCRN36FXV1S /RR36CXV1S2 33,400 52,100
FCRN42FXV1S /RR42CXV1S2(380V) 42,000 60,900
FCRN45FXV1S /RR45CXV1S2(380V) 45,000 70,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCNQ13MV2S /RNQ13MV2S 13,600 34,200
FCNQ18MV2S /RNQ18MV2S 18,000 43,800
FCNQ24MV2S /RNQ24MV2S 24,000 53,400
FCNQ30MV2S /RNQ30MV2S/Y2S 30,000 59,000
FCNQ36MV2S /RNQ36MV2S/Y2S 36,000 64,000
FCNQ42MV2S /RNQ42MV2S(380V) 42,600 71,600
FCNQ48MV2S /RNQ48MV2S(380V) 48,000 77,000
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FCFC13DV2S /RZFC13DV2S 13,600 36,300
FCFC18DV2S /RZFC18DV2S 18,000 45,200
FCFC24DV2S /RZFC24DV2S 24,000 54,900
FCFC30DV2S /RZFC30DV2S/Y2S 30,000 60,400
FCFC36DV2S /RZFC36DV2S/Y2S 36,000 67,600
FCFC42DV2S /RZFC42DV2S(380V) 42,600 73,500
FCFC48DV2S /RZFC48DV2S(380V) 48,000 78,500
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FDBNQ13MV2S /RNQ13MV2S 13,000 24,700
FDBNQ18MV2S /RNQ18MV2S 18,000 28,800
FDBNQ24MV2S /RNQ24MV2S 24,000 33,900
FDBNQ30MV2S /RNQ30MV2S(220v/380v) 30,000 45,600
FDBNQ33MV2S /RNQ33MV2S(220v/380v) 33,000 50,700
FDBNQ36MV2S /RNQ36MV2S(220v/380v) 36,000 56,800
FDBNQ42MV2S /RNQ42MY2S 42,000 60,100
FDBNQ48MV2S /RNQ48MY2S 48,000 69,400
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
Model BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
FDF13BV2S /RZF13CV2S 13,040 30,900
FDF18BV2S /RZF18CV2S 18,010 37,200
FDF24BV2S /RZF24CV2S 24,010 40,100
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 โทร 02-838-3200

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ. 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822
  • ศูนย์เก็บสินค้ามอเตอร์รามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 0860869822
  • ศูนย์เก็บสินค้าเก็บสินค้ามอเตอร์บางพลี 60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0870815691
ติดต่อสาขาทั่วประเทศ