แอร์ผนังแคเรียร์ราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TSAA010/ 38TSAA010 9,200 10,200
42TSAA013/ 38TSAA013 12,200 11,300
42TSAA018/ 38TSAA018 18,000 16,300
42TSAA025/ 38TSAA025 25,250 23,200
เบอร์ 5 คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TSAB010/ 38TSAB010 9,200 9,500
42TSAB013/ 38TSAB013         12,200 9,800
42TSAB018/ 38TSAB018         18,000 15,000
42TSAB024/ 38TSAB024 25,250 20,000
เบอร์ 5 คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVDA010/ 38TVDA010 9,200 10,400
42TVDA013/ 38TVDA013 12,100 11,200
42TVDA016/ 38TVDA016 15,000 16,100
42TVDA018/ 38TVDA018 18,000 17,000
42TVDA024/ 38TVDA024 20,400 22,500
42TVDA028/ 38TVDA028 25,200 26,400
inverter คอมเพรสเซอร์รับประกัน 7 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 3 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVEA010/ 38TVEA010 9,200 11,000
42TVEA013/ 38TVEA013 12,100 12,600
42TVEA016/ 38TVEA016 15,000 16,700
42TVEA018/ 38TVEA018 18,000 19,200
42TVEA024/ 38TVEA024 20,400 23,100
42TVEA028/ 38TVEA028 25,200 27,000
แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (WiFi) แอร์มีระบบฟอกอากาศ PM 2.5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVAB010-l 9,200 16,500
42TVAB013-l 12,200 18,800
42TVAB016-l 15,000 22,500
42TVAB018-l 18,000 24,700
42TVAB024-l 21,000 28,800
42TVAB028-l 25,200 32,500
42TVAB030-l 27,200 38,000
42TVAB033-l 30,000 39,700
42TVAB036-l(มีแต่สีขาว) 36,000 41,800
มี 5 สี ขาว ดำ เขียว ชมพู ส้ม ราคาเท่ากัน**คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี **ฟอกอากาศ PM2.5**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVBA010/ 38TVBA010 9,200 13,200
42TVBA013/ 38TVBA013 12,100 15,400
42TVBA016/ 38TVBA016 15,000 17,600
42TVBA018/ 38TVBA018 18,000 20,800
42TVBA024/ 38TVBA024 20,400 24,800
(Ion Strike Inverter) 42ทีวีบีเอ (ไออน สไตร์ค อินเวอร์เตอร์) แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (Wi-Fi) แอร์มีระบบฟอกอากาศประจุไอออน **คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปี**
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TVCA010/ 38TVCA010 9,200 17,400
42TVCA013/ 38TVCA013 12,200 19,500
42TVCA018/ 38TVCA018 18,000 23,500
**ผ้าสีเพิ่ม 900 บ. **(Color Smart Inverter) แอร์มีระบบควบคุมผ่านมือถือ (Wi-Fi) แอร์มีระบบฟอกอากาศประจุไอออน **แอร์หน้ากากสีดำ + สีอื่นๆ ** คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 5 ปีี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนแคเรียร์ขายราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TGF0131CP #5/ 38TGF0131A1 13,300 21,900
42TGF0181CP #5/ 38TGF0182A1 18,700 24,800
42TGF0241CP #5/ 38TGF0241A1 24,200 27,600
42TGF0301CP #5/ 38TGF0301A1 30,000 35,700
42TGF0361CP #5/ 38TGF0361A1 36,100 40,500
42TGF0361CP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 41,200
42TGF0401CP #5/ 38TGF0401A1 40,200 45,800
42TGF0401CP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 46,700
42TGF0481CP #5/ 38TGF0481A3 (380V) 51,000 47,400
42TGF0601CP #5/ 38TGF0601A3 (380V) 60,000 54,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42FDE004-R1 #5/ 38FDE013-R1 13,000 20,400
42FDE006-R1A #5/ 38FDE018-R1A 19,000 24,900
42FDE008-R1A #5/ 38FDE025-R1A 26,000 29,400
42FDE010-R1A #5/ 38FDE030-R1A 31,000 36,400
42FDE012-R1A #5/ 38FDE036-R1A 36,300 40,900
42FDE012-R3A #5/ 38FDE036-R3A (380V) 36,500 42,200
42FDE014-R3 #5/ 38FDE040-R3 (380V) 40,000 47,300
42FDE016-R3/ 38FDE048-R3 (380V) 48,000 46,000
42FDE020-R3/ 38FDE060-R3 (380V) 60,000 51,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42VLJ004X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 22,100
42VLJ006X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 29,400
42VLJ008X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 35,200
42VLJ010X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 43,800
42VLJ012X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 46,300
42VLJ012X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 47,500
42VLJ012X310 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 47,800
42VLJ014X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 50,600
42VLJ014X310 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 52,200
42VLJ016X-10 #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 55,200
42VLJ016X-10 #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 57,800
42VLJ020X-10 #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 61,200
42VLJ020X-10 #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 61,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TGV0131CP #5/ 38TGV0131A1 13,300 27,500
42TGV0181CP #5/ 38TGV0181A1 18,100 29,700
42TGV0241CP #5/ 38TGV0241A1 24,200 33,800
42TGV0251CP #5/ 38TGV0251A1 25,000 41,600
42TGV0301CP #5/ 38TGV0301A1 30,000 45,400
42TGV0361CP #5/ 38TGV0361A1 36,000 47,900
42TGV0361CP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,000 47,900
42TGV0391CP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 52,200
42TGV0401CP #5/ 38TGV0401A1 40,200 52,800
42TGV0401CP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 52,800
42TGV0481CP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 56,200
42TGV0601CP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 63,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
40TGF0131UP #5/ 38TGF0131A1 13,300 25,400
40TGF0181UP #5/ 38TGF0182A1 18,700 28,400
40TGF0241UP #5/ 38TGF0242A1 24,200 31,300
40TGF0301UP #5/ 38TGF0301A1 30,000 43,000
40TGF0361UP #5/ 38TGF0361A1 36,100 48,800
40TGF0361UP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 49,500
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A1 40,200 53,500
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 54,300
40TGF0481UP #5/ 38TGF0481A3 (380V) 53,200 55,800
40TGF0601UP #5/ 38TGF0601A3 (380V) 60,000 63,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40VLJ018X110/ 38RLJ018R120 19,107 39,500
40VLJ024X110/ 38RLJ024R120 25,249 46,100
40VLJ030X110/ 38RLJ030R100 30,026 51,500
40VLJ036X110/ 38RLJ036R100 36,167 56,100
40VLJ036X110/ 38RLJ036S101 36,167 57,200
40VLJ036X310/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 57,600
40VLJ040X110/ 38RLJ040R100 40,262 60,400
40VLJ040X110/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 61,900
40VLY048X-10/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 66,300
40VLY048X-10/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 69,000
40VLY060X-10/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 74,500
40VLY060X-10/ 38RLY060S300-1 (380V) 59,978 74,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40TGV0131UP #5/ 38TGV0131A1 13,300 34,500
40TGV0181UP #5/ 38TGV0181A1 18,100 36,700
40TGV0241UP #5/ 38TGV0241A1 24,200 42,200
40TGV0251UP #5/ 38TGV0251A1 25,200 47,700
40TGV0301UP #5/ 38TGV0301A1 30,000 52,000
40TGV0361UP #5/ 38TGV0361A1 36,100 55,700
40TGV0361UP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,100 55,700
40TGV0391UP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 59,900
40TGV0401UP #5/ 38TGV0401A1 40,200 60,500
40TGV0401UP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 60,500
40TGV0481UP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 65,400
40TGV0601UP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 73,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียร์หนึ่งทิศทางราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
40BGF0131UP #5/ 38TGF0131A1 13,300 23,900
40BGF0241UP #5/ 38TGF0241A1 24,200 29,800
40BGF0301UP #5/ 38TGF0301A1 30,000 39,100
40BGF0361UP #5/ 38TGF0361A1 36,100 44,200
40BGF0361UP #5/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 44,800
40BGF0401UP #5/ 38TGF0401A1 40,200 48,700
40TGF0401UP #5/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 49,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40VQJ012X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 28,400
40VQJ018X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 33,200
40VQJ024X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 40,400
40VQJ030X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 46,900
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 50,200
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 51,400
40VQJ036X110 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 51,700
40VQJ040X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 53,700
40VQJ040X110 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 55,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40BGV0131UP #5/ 38TGV0131A1 13,300 31,200
40BGV0181UP #5/ 38TGV0181A1 18,100 33,500
40BGV0241UP #5/ 38TGV0241A1 41,500 37,500
40BGV0251UP #5/ 38TGV0251A1 25,200 44,900
40BGV0301UP #5/ 38TGV0301A1 30,000 47,700
40BGV0361UP #5/ 38TGV0361A1 36,100 50,900
40BGV0361UP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,100 50,900
40BGV0391UP #5/ 38TGV0391A3 (380V) 38,500 55,000
40BGV0401UP #5/ 38TGV0401A1 40,200 55,300
40BGV0401UP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 55,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียเปลือยและท่อลมราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
42TGF0131BP/ 38TGF0131A1 13,300 19,400
42TGF0181BP/ 38TGF0182A1 18,700 21,300
42TGF0241BP/ 38TGF0241A1 24,200 24,200
42TGF0301BP/ 38TGF0301A1 30,000 32,400
42TGF0361BP/ 38TGF0361A1 36,100 37,100
42TGF0361BP/ 38TGF0361A3 (380V) 36,100 37,800
42TGF0401BP/ 38TGF0401A1 40,200 42,300
42TGF0401BP/ 38TGF0401A3 (380V) 40,200 43,100
42TGF0481BP/ 38TGF0481A3 (380V) 53,200 44,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42TGV0131BP #5/ 38TGV0131A1 13,300 29,100
42TGV0181BP #5/ 38TGV0181A1 18,100 31,400
42TGV0241BP #5/ 38TGV0241A1 24,200 35,400
42TGV0301BP #5/ 38TGV0301A1 30,000 43,500
42TGV0361BP #5/ 38TGV0361A1 36,000 47,600
42TGV0361BP #5/ 38TGV0361A3 (380V) 36,000 47,600
42TGV0401BP #5/ 38TGV0401A1 40,200 53,200
42TGV0401BP #5/ 38TGV0401A3 (380V) 40,200 53,200
42TGV0481BP #5/ 38TGV0481A3 (380V) 48,000 57,500
42TGV0601BP #5/ 38TGV0601A3 (380V) 60,700 66,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
42CLJ004X110 #5/ 38RLJ012R100 13,307 19,800
42CLJ006X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 24,600
42CLJ008X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 31,500
42CLJ010X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 37,500
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 40,400
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 41,600
42CLJ012X110 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 41,900
42CLJ014X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 44,100
42CLJ014X110  #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 45,700
42CLY016X-10  #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 47,800
42CLY016X-10  #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 50,400
42CLY020X-10  #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 54,700
42CLY020X-10  #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 54,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40LAU004X/ 38LHU048S301 (380V) 48,000 60,800
40LAU006X/ 38LHU060S301 (380V) 60,000 64,900
40LAU008X/ 38LHU078S301 (380V) 78,000 96,300
40LAU010X/ 38LHU100S301 (380V) 100,000 108,900
40LAU012X/ 38LHU120S301 (380V) 120,000 133,300
40LAU015X/ 38LHU150S301 (380V) 150,000 170,600
40LAU020X/ 38LHU200S301 (380V) 200,000 228,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แคเรียร์ตู้ตั้งพื้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
40QBJ018X110 #5/ 38RLJ018R120 19,107 33,700
40QBJ024X110 #5/ 38RLJ024R120 25,249 40,500
40QBJ030X110 #5/ 38RLJ030R100 30,026 47,000
40QBJ036X110 #5/ 38RLJ036R100 36,167 48,900
40QBJ036X110 #5/ 38RLJ036S101 36,167 50,000
40QBJ036X310 #5/ 38RLJ036R300 (380V) 36,167 50,400
40QBJ040X110 #5/ 38RLJ040R100 40,262 52,500
40QBJ040X110 #5/ 38RLJ040R300 (380V) 40,262 54,100
40QBY048X-10 #5/ 38RLY048R300-1 (380V) 48,100 57,200
40QBY048X-10 #5/ 38RLY048S301-1 (380V) 48,100 59,900
40QBY060X-10 #5/ 38RLY060R300-1 (380V) 60,050 65,200
40QBY060X-10 #5/ 38RLY060S301-1 (380V) 60,050 65,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
40QDU080X-11 (R410A)/ 38LHU078S301 (380V) 78,000 97,700
40QDU100X-11 (R410A)/ 38LHU100S301 (380V) 100,000 108,600
40QDU120X-11 (R410A)/ 38LHU120S301 (380V) 120,000 125,500
40QDU150X-11 (R410A)/ 38LHU150S301 (380V) 150,000 165,500
40QDU200X-11 (R410A)/ 38LHU200S301 (380V) 200,000 211,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
เงื่อนไข รายละเอียดงานราคาส่ง
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691