แอร์ผนังมิตซูบิชิอิเล็คทริคราคาขายส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
MS-GN09VF 9,212 13,200
MS-GN13VF 12,966 16,000
MS-GN15VF 14,330 19,500
MS-GN18VF 18,084 23,400
MS-GN24VF 22,519 39,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-KY09VF 9,212 11,300
MSY-KY13VF 12,283 14,300
MSY-KY15VF 15,013 19,300
MSY-KY18VF 17,742 24,000
MSY-KY24VF 22,519 37,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-JY09VF 9,212 15,100
MSY-JY13VF 12,966 18,300
MSY-JY15V 14,330 22,100
MSY-JY18VF 18,084 27,100
MSY-JY24VF 22,519 41,300
MSY-JY36VF 36,167 54,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-GY09VF 9,212 17,300
MSY-GY13VF 12,966 20,700
MSY-GY15VF 14,330 25,000
MSY-GY18VF 18,084 28,300
MSY-GY24VF 22,519 44,500
MSY-GY30VF 27,978 56,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-XY09VF 9000 18,300
MSY-XY13VF 13000 22,100
MSY-XY18VF 18000 30,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-AW09VF 9,212 26,100
MSY-AW13VF 12,966 27,800
MSY-AW18VF 17,742 40,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
MSY-JR34VF 33,096 51,300
MSY-JY36VF/ MUY-JY36VF 36,167 55,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนมิตซูบิชิอิเล็คทริคราคาขายส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
PCY-SM13KAL2 #5/  13,989 26,500
PCY-SM18KAL2 #5/  18,084 30,700
PCY-SM24KAL2 #5/  25,249 34,800
PCY-SM30KAL2 #5/  30,026 38,600
PCY-SM36KAL2 #5 (220V,380V)/  36,167 46,300
PCY-SM42KAL2 #5(220V,380V)/  41,968 54,200
PCY-SM48KAL3 #5 (220V,380V)/  48,109 60,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
PCY-M13KAL2 #5/  13,989 23,900
PCY-M18KAL2 #5/  18,084 27,700
PCY-M24KAL2 #5/  24,225 31,300
PCY-M30KAL2 #5/  30,026 34,800
PCY-M36KAL2 #5 (220V,380V)/  36,167 41,800
PCY-M42KAL2 #5 (220V,380V)/  41,968 48,800
PCY-M48KAL2 #5 (220V,380V)/  48,109 54,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
PC-P18KAKL/  17,400 27,100
PC-P24KAKL/  22,500 31,400
PC-P30KAKL2/  30,000 34,000
PC-P36KAKL (220V/380V)/  35,500 38,200
PC-P42KAKL (380V)/  42,300 44,600
PC-P48KAKL (380V)/  45,000 49,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์มิตซูบิชิอิเล็คทริคเปลือยราคาขายส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
PL-P13BAKLCM/  14,000 31,800
PL-P18BAKLCM/  17,400 37,000
PL-P24BAKLCM/  22,500 46,300
PL-P30BAKLCM2/  30,000 50,800
PL-P36BAKLCM (220V/380V)/  35,500 55,600
PL-P42BAKLCM (380V)/  42,300 61,800
PL-P48BAKLCM (380V)/  45,000 63,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
PLY-SM13EALM2 #5/  13,989 37,900
PLY-SM18EALM2 #5/  18,084 43,700
PLY-SM24EALM2 #5/  24,225 54,600
PLY-SM30EALM2 #5/  30,026 59,800
PLY-SM36EALM2 #5 (220V,380V)/  36,167 69,200
PLY-SM42EALM2 #5 (220V,380V)/  41,968 75,800
PLY-SM48EALM3 #5 (220V,380V)/  48,109 77,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
PLY-M13EALM2 #5/  13,989 34,200
PLY-M18EALM2 #5/  18,084 39,500
PLY-M24EALM2 #5/  24,225 49,200
PLY-M30EALM2 #5/  30,026 53,800
PLY-M36EALM2 #5 (220V,380V)/  36,167 62,400
PLY-M42EALM2 #5 (220V,380V)/  41,968 68,400
PLY-M48EALM2 #5 (220V,380V)/  48,109 70,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์มิตซูบิชิอิเล็คทริคเปลือยราคาขายส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
PEY-SM13JAL2 #5/  13,989 28,800
PEY-SM18JAL2 #5/  18,084 33,700
PEY-SM24JAL2 #5/  24,225 36,900
PEY-SM30JAL2 #5/  30,026 42,700
PEY-SM36JAL2 #5 (220V,380V)/  36,167 56,800
PEY-SM42JAL2 #5 (220V,380V)/  42,000 58,000
PEY-SM48JAL3 #5 (220V,380V)/  48,000 69,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
PLY-SM13EALM2 #5/  13,989 25,900
PLY-SM18EALM2 #5/  18,084 30,400
PLY-SM24EALM2 #5/  24,225 33,200
PLY-SM30EALM2 #5/  30,026 38,500
PLY-SM36EALM2 #5 (220V,380V)/  36,167 51,100
PLY-SM42EALM2 #5 (220V,380V)/  41,968 52,400
PLY-SM48EALM3 #5 (220V,380V)/  48,109 62,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691