สตาร์แอร์ราคาขายส่ง
1. ผนัง INVERTER รุ่น DM-IV เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)/ 
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
DM-095IV #5/ CM-095IV 9,736 17,000
DM-125IV #5/ CM-125IV 13,549 18,000
DM-185IV #5/ CM-185IV 18,755 24,900
DM-245IV #5/ CM-245IV 25,245 29,200
DM-305IV #5/ CM-305IV 31,002 36,300
2.รุ่นติดผนัง DRW เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32
DRW-305-A/ CR-305A 30,033 40,900
DRW-305-A/ CR-305-3 30,115 42,200
DRW-365-A/ CR-365A 34,185 45,600
DRW-365-A/ CR-365-3 (380V) 34,289 46,900
DRW-365-A/ CR-365-B  คอมสกอล์ 36,244 48,600
DRW-365-A/ CR-365-3B คอมสกอล์ (380V) 36,290 49,400
3.รุ่นแอร์ตู้คอนโทรล รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
M-18 (นํายา R134A)/  18,000 21,600
M-28 (นํายา R134A)/  28,000 25,600
K-40 (นํายา R134A)/  40,000 35,800
K-60 (นํายา R134A) K-60 (นํายา R407) /  60,000 39,900
K-80 (นํายา R134A) K-80 (นํายา R407) /  80,000 40,500
4.รุ่นตัง/แขวน INVERTER รีโมทมีสาย เบอร์ 5  รีโมทมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สาย เพิม 500 บาท) (44500-62200 BTU ประกันคอม 1 ปี) (นํายา R32)
DCR125IV1 #5/ CR125IV 12,681 30,800
DCR185IV1 #5/ CR185IV 18,955 35,600
DCR255IV1 #5/ CR255IV 25,066 40,400
DCR305IV1 #5/ CR305IV 30,168 46,600
DCR305-3IV1 #5/ CR305-3IV (380V) 31,091 55,500
DCR335IV1 #5/ CR335IV 34,402 50,500
DCR335-3IV1 #5/ CR335-3IV (380V) 33,987 58,400
DCR365IV1 #5/ CR365IV 37,465 51,800
DCR365-3IV1 #5/ CR365-3IV (380V) 38,041 59,900
DCR405IV1 #5/ CR405IV 40,298 56,200
DCR405-3IV1 #5/ CR405-3IV (380V) 40,157 65,400
DCR45-3IV #5/ CR45-3IV (380V) 44,500 69,000
DCR48-3IV #5/ CR48-3IV (380V) 48,600 69,400
DCR60-3IV #5/ CR60-3IV (380V) 62,200 74,600
5.รุ่นตัง/แขวน รีโมทมีสาย เบอร์ 5  มอก.2134-2553 มีแผ่นฟอกอากาศ/ 0ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี  (รีโมทไร้สาย เพิม 500 บาท)(นํายา R32)
DCR5-403 #5/ CM-125-A 13,329 23,300
DCR5-603 #5/ CM-185-A 19,038 28,800
DCR5-803 #5/ CE-255-A 26,166 33,400
DCR5-1000 #5/ CR-305A 31,200 40,400
DCR5-1201 #5/ CR-365A 36,100 49,400
DCR5-1202 #5/ CR-365-3 (380V) 36,000 51,000
DCR5-1350 #5/ CR-405 40,156 53,700
DCR5-1350 #5/ CR-405-3 คอมสกอล (380V) 40,000 54,300
DCR5-1500 #5/ CR-455-3 คอมสกอล (380V) 46,877 51,500
DCR5-1600 #5/ CR-485-3 คอมสกอล (380V) 48,030 53,400
DCR5-1800 #5/ CR-565-3 คอมสกอล (380V) 56,025 57,400
DCR5-2000 #5/ CR-605-3 คอมสกอล (380V) 61,416 62,300
6.รุ่นตัง/แขวน รีโมทมีสาย  รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สาย เพิม 500 บาท)(นํายา R32)/ 0
DCR-400/ CR12 13,000 23,600
DCR-600/ CR18 18,100 27,800
DCR-800/ CR25 25,000 34,600
DCR-1000/ CR30 30,000 37,300
DCR-1000/ CR30-3 (380V) 30,000 40,000
DCR-1100/ CR33 32,400 38,500
DCR-1100/ CR33-3 (380V) 32,400 39,800
DCR-1200/ CR36 36,200 44,100
DCR-1200/ CR36-3 (380V) 36,200 45,900
DCR-1400/ CR40 40,300 48,200
DCR-1400/ CR40-3 (380V) 40,300 48,900
DCR-1500/ CR45 (380V) (คอมสกอล) 45,000 49,900
DCR-1600/ CR48 (380V) (คอมสกอล) 48,000 52,900
DCR-2000/ CR60 (380V) (คอมสกอล) 60,900 57,500
7.รุ่นสีทิศทาง DCC-IV(Cassette INVERTER) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี(นํายา R32)
DCM125IV #5/ CR125IV 12,491 37,600
DCM185IV #5/ CR185IV 18,049 41,800
DCM255IV #5/ CR255IV 25,492 46,900
DCM305IV #5/ CR305IV 31,015 52,800
DCM305-3IV #5/ CR305-3IV 30,508 61,700
DCM365IV #5/ CR365IV 37,089 55,000
DCM365-3IV #5/ CR365-3IV 36,998 63,100
DCM405IV #5/ CR405IV 40,858 61,400
DCM405-3IV #5/ CR405-3IV 40,472 70,800
8.รุ่นสีทิศทาง(Cassette) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี (นํายา R32) (ยกเว้น 45000-56000 BTU ไม่เบอร์ 5 ประกันคอมและอะไหล่ 1 ปี)
DCCM5-18 #5/ CR-185 18,783 34,100
DCCM5-25 #5/ CR-255 25,578 41,300
DCCM5-30 #5/ CR-305A 32,927 43,700
DCCM5-30 #5/ CR-305-3 34,079 46,000
DCCM5-36 #5/ CR-365A 36,065 49,300
DCCM5-36 #5/ CR-365-3 (380V) 36,033 50,400
DCCM5-36 #5/ CR-365-3B (สกลอล์)(380V) 36,582 53,200
DCCM5-40 #5/ CR-405-A 40,098 53,400
DCCM5-40 #5/ CR-405-3 (380V) 40,035 55,600
DCM-45/ CR45 (380v) (คอมสกอล) 45,000 53,100
DCM-48/ CR48 (380v) (คอมสกอล) 48,000 53,600
DCM-60/ CR60 (380v) (คอมสกอล) 60,000 60,900
9.รุ่นสีทิศทางหนึงทิศทาง INVERTER (Cassette One way) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี (นํายา R32)
DCO125IV1 #5/ CR-125IV 12,293 34,800
DCO185IV1 #5/ CR-185IV 18,936 40,800
DCO255IV1 #5/ CR-255IV 25,257 45,400
DCO305IV1 #5/ CR-305IV 30,032 51,600
DCO305-3IV1 #5/ CR-305-3IV (380V) 30,053 60,500
DCO335IV1 #5/ CR-335IV 32,508 54,300
DCO335-3IV1 #5/ CR-335-3IV (380V) 32,897 62,200
DCO365IV1 #5/ CR-365IV 36,732 56,200
DCO365-3IV1 #5/ CR-365-3IV (380V) 37,321 64,100
DCO405IV1 #5/ CR-405IV 40,101 60,000
DCO405-3IV1 #5/ CR-405-3IV (380V) 40,345 69,400
10.รุ่นสีทิศทางหนึงทิศทาง (Cassette One way) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย มอก.2134-2553 ประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี (นํายา R32) (ยกเว้น 45000-60900 BTU ไม่เบอร์ 5)
DCO5-400 #5/ CE-125 12,821 28,100
DCO5-600 #5/ CE-185 18,641 31,800
DCO5-800 #5/ CE-245 25,457 37,700
DCO5-1000 #5/ CR-305A 30,097 44,800
DCO5-1200 #5/ CR-365A 36,045 53,800
DCO5-1200 #5/ CR-365-3 (380V) 36,009 54,900
DCO5-1350 #5/ CR-405 40,147 57,900
DCO5-1350 #5/ CR-405-3 (380V) 40,727 58,400
DCO-45/ CR-45 (380V) 45,000 54,400
DCO-48/ CR-48 (380V) 48,000 56,000
DCO-60/ CR-60 (380V) 60,900 61,400
11.รุ่นคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า เบอร์ 5 รีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สาย เพิม 500)(นํายา R32)
DHD5-403 #5/ CM-125-A 13,814 20,600
DHD5-603 #5/ CM-185-A 18,783 26,300
DHD5-803 #5/ CM-255 26,107 30,700
DHD5-1000 #5/ CR-305A 31,100 37,500
DHD5-1201 #5/ CR-365A 36,000 44,400
DHD5-1202 #5/ CR-365-3 (380V) 36,300 46,600
DHD5-1350 #5/ CR-405 คอมสกอล 40,150 49,800
DHD5-1350 #5/ CR-405-3 (380V) 40,200 50,300
DHD5-1500 #5/ CR-455-3 (380V) คอมสกอล 47,021 48,500
DHD5-1600 #5/ CR-485-3 (380V) คอมสกอล 48,084 50,000
DHD5-1800 #5/ CR-565-3 (380V) คอมสกอล 56,161 53,300
DHD5-2000 #5/ CR-605-3 (380V) คอมสกอล 61,416 58,900
12.รุ่นต่อท่อดักส์แบบแขวน ม.อ.ก.ประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี(นํายา R32)
DHDF-18/ CR18 18,100 24,500
DHDF-25/ CR25 25,000 30,600
DHDF-30/ CR30 30,000 32,800
DHDF-30/ CR30-3 (380v) 30,000 35,500
DHDF-33/ CR33 32,400 35,200
DHDF-33/ CR33-3 (380v) 32,400 37,600
DHDF-36/ CR36 36,200 39,900
DHDF-36/ CR36-3 (380v) 36,200 41,700
DHDF-40/ CR40 40,300 45,300
DHDF-40/ CR40-3 (380v) 40,300 46,100
DHDF-45/ CR45 (380v) (คอมสกอล) 45,000 48,000
DHDF-48/ CR48 (380v) (คอมสกอล) 48,000 49,700
DHDF-60/ CR60 (380v) (คอมสกอล) 60,900 53,300
13.รุ่นตู้ตังพืน DQM ประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี(นํายา R32)
DQM-18/ CR18 18,700 28,700
DQM-25/ CR25 25,900 34,000
DQM-30/ CR30 30,000 38,800
DQM-30/ CR30-3 (380v) 30,000 41,600
DQM-33/ CR33 32,400 40,900
DQM-33/ CR33-3 (380v) 32,400 43,200
DQM-36/ CR36 36,200 44,800
DQM-36/ CR36-3 (380v) 36,200 46,600
DQM-40/ CR40 40,300 47,800
DQM-40/ CR40-3 (380v) 40,300 48,600
DQM-45/ CR45 (380v) (คอมสกอล) 45,000 52,200
DQM-48/ CR48 (380v) (คอมสกอล) 48,000 53,700
DQM-60/ CR60 (380v) (คอมสกอล) 60,900 57,600
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691