แอร์ผนังเซ็นทรัลราคาส่ง
x Model BTU ราาแอร์
CFW-JSFE09 9,280 8,400
CFW-JSFE13 12,760 9,600
CFW-JSFE18 18,083 13,800
CFW-JSFE25 25,363 18,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ป
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราาแอร์
CFW-IVJS09 9,700 9,800
CFW-IVJS13 12,800 10,900
CFW-IVJS18 18,500 15,800
CFW-IVJS25 25,400 20,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ป
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนเซ็นทรัลราคาขายส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-ES 09-12/ CCS-32ES09 9,212 13,000
CFH-ES 09-12/ CCS-32ES12 12,283 13,200
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES16 16,377 15,600
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES18 18,424 15,900
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES20 20,130 16,800
CFH-ES 25-29/ CCS-32ES25 25,590 18,900
CFH-ES 25-28/ CCS-32ES28 27,637 19,900
CFH-ES 30/ CCS-32ES30 30,367 23,700
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES33 33,438 25,800
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES36 36,508 26,700
CFH-ES 38/ CCS-32ES38 38,214 31,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32ES41 40,944 36,300
CFH-ES 33-36/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 30,000
CFH-ES 38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 33,400
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS41 (SCL,2 FAN) 40,944 37,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES33(A) 33,438 27,900
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES36(A) 36,508 28,700
CFH-ES 38/ CCS-32ES38(A) 38,214 31,400
CFH-ES 41-48/ CCS-32ES41(A) 40,944 35,600
CFH-ES 33-36/ CCS-32WTS36(A)(SCL,2 FAN) 36,508 31,800
CFH-ES 38/ CCS-32WTS38(A)(SCL,2 FAN) 38,214 33,600
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS41(A)(SCL,2 FAN) 40,944 36,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS44(A)(SCL,2 FAN) 44,015 38,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS48(A)(SCL,2 FAN) 48,109 38,900
CFH-ES 56-60/ CCS-32WTS56(A)(SCL,2 FAN) 56,298 42,200
CFH-ES 56-60/ CCS-32WTS60(A)(SCL,2 FAN) 60,051 42,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32IBW13  #5/ CCS-32IBW13 13,648 27,300
CFH-32IBW19  #5/ CCS-32IBW19 19,448 29,600
CFH-32IBW25  #5/ CCS-32IBW25 25,590 34,000
CFH-32IBW28  #5/ CCS-32IBW28 28,319 35,600
CFH-32IBW30  #5/ CCS-32IBW30 30,366 36,000
CFH-32IBW33  #5/ CCS-32IBW33 33,437 40,700
CFH-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36 36,508 45,400
CFH-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40 40,602 49,300
CFH-32IBW33  #5/ CCS-32IBW33(A) (380V) 33,437 48,500
CFH-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36(A) (380V) 36,508 54,600
CFH-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40(A) (380V) 40,602 58,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32IVGX13 #5/ CCS-32IVGX13 13,242 24,200
CFH-32IVGX18 #5/ CCS-32IVGX18 15,100 26,000
CFH-32IVGX24 #5/ CCS-32IVGX24 18,962 29,700
CFH-32IVGX30 #5/ CCS-32IVGX30 20,188 33,000
CFH-32IVGX36 #5/ CCS-32IVGX36 25,150 38,500
CFH-32IVGX40 #5/ CCS-32IVGX40 28,176 43,200
CFH-32IVGX48/ CCS-32IVGX48 (380V) 30,200 53,100
CFH-32IVGX60/ CCS-32IVGX60 (380V) 33,100 57,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32EFN13  #5/ CCS-32EFN13 13,242 18,600
CFH-32EFN15  #5/ CCS-32EFN15 15,100 21,400
CFH-32EFN18-2  #5/ CCS-32EFN18-2 18,962 21,700
CFH-32EFN20  #5/ CCS-32EFN20 20,188 23,400
CFH-32EFN25-2  #5/ CCS-32EFN25-2 25,150 24,700
CFH-32EFN28  #5/ CCS-32EFN28 28,176 27,900
CFH-32EFN30  #5/ CCS-32EFN30 30,200 31,500
CFH-32EFN33  #5/ CCS-32EFN33 33,100 33,700
CFH-32EFN36  #5/ CCS-32EFN36 36,100 34,200
CFH-32EFN38  #5/ CCS-32EFN38 38,200 37,000
CFH-32EFN40  #5/ CCS-32EFN40 40,944 42,100
CFH-32EFN33  #5/ CCS-32EFN33(A) 33,100 34,100
CFH-32EFN36  #5/ CCS-32EFN36(A) 36,100 34,800
CFH-32EFN38  #5/ CCS-32EFN38(A) 38,100 39,600
CFH-32EFN40  #5/ CCS-32EFN40(A) 40,944 43,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32BF19  #5/ CCS-32BF19 19,448 21,600
CFH-32BF25  #5/ CCS-32BF25 25,590 25,200
CFH-32BF28  #5/ CCS-32BF28 28,319 26,800
CFH-32BF30  #5/ CCS-32BF30 30,366 28,900
CFH-32BF33  #5/ CCS-32BF33 33,437 32,200
CFH-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 32,700
CFH-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 43,000
CFH-32BF28  #5/ CCS-32BF28(A) (380V) 28,319 28,400
CFH-32BF30  #5/ CCS-32BF30(A) (380V) 30,366 30,000
CFH-32BF33  #5/ CCS-32BF33(A) (380V) 33,437 32,500
CFH-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 37,500
CFH-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 44,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-N 12/ CCS-32ES12 12,283 24,600
CFC-N 16-20/ CCS-32ES16 16,378 28,300
CFC-N 16-20/ CCS-32ES18 18,425 29,300
CFC-N 16-20/ CCS-32ES20 20,131 30,100
CFC-N 25-28/ CCS-32ES25 25,590 32,600
CFC-N 25-28/ CCS-32ES28 27,637 33,300
CFC-N 33-38/ CCS-32ES33 33,438 38,400
CFC-N 33-38/ CCS-32ES36 36,508 38,800
CFC-N 33-38/ CCS-32ES38 38,214 42,900
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 42,900
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 46,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-N 33-38/ CCS-32ES33(A) 33,438 40,800
CFC-N 33-38/ CCS-32ES36(A) 36,508 41,100
CFC-N 33-38/ CCS-32ES38(A) 38,214 43,600
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS36(A) (SCL,2 FAN) 36,508 43,700
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS38(A) (SCL,2 FAN) 38,214 46,900
CFC-N 44-48/ CCS-32WTS44(A) (SCL,2 FAN) 44,015 54,900
CFC-N 44-48/ CCS-32WTS48(A) (SCL,2 FAN) 48,109 55,600
CFC-N 56-63/ CCS-32WTS56(A) (SCL,2 FAN) 56,298 57,700
CFC-N 56-63/ CCS-32WTS60(A) (SCL,2 FAN) 60,051 58,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32IBW13-1  #5/ CCS-32IBW13-1 13,307 38,000
CFC-32IBW19-1  #5/ CCS-32IBW19-1 19,107 39,500
CFC-32IBW25-1  #5/ CCS-32IBW25-1 25,248 46,600
CFC-32IBW30-1  #5/ CCS-32IBW30-1 30,367 46,900
CFC-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36 36,508 54,300
CFC-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40 40,602 57,400
CFC-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36(A) (380V) 36,508 63,600
CFC-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40(A) (380V) 40,602 66,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32IVGX13/ CCS-32IVGX13 13,000 27,300
CFC-32IVGX18/ CCS-32IVGX18 18,500 30,100
CFC-32IVGX24/ CCS-32IVGX24 25,200 35,700
CFC-32IVGX30/ CCS-32IVGX30 30,800 36,800
CFC-32IVGX36/ CCS-32IVGX36 38,000 43,100
CFC-32IVGX40/ CCS-32IVGX40 40,900 52,000
CFC-32IVGX48/ CCS-32IVGX48 (380V) 48,000 62,700
CFC-32IVGX60/ CCS-32IVGX60 (380V) 60,000 68,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32BF13-1  #5/ CCS-32BF13-1 13,307 27,700
CFC-32BF19-1  #5/ CCS-32BF19-1 19,107 30,000
CFC-32BF25-1  #5/ CCS-32BF25-1 25,248 37,500
CFC-32BF30-1  #5/ CCS-32BF30-1 30,367 40,600
CFC-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 43,500
CFC-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 52,300
CFC-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 48,400
CFC-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 53,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์เซ็นทรัลเปลือยและท่อลมราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-DA 09-12/ CCS-32ES09 9,212 11,200
CFH-DA 09-12/ CCS-32ES12 12,283 11,400
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES16 16,377 13,500
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES18 18,424 13,900
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES20 20,130 14,800
CFH-DA 25-28/ CCS-32ES25 25,590 16,600
CFH-DA 25-28/ CCS-32ES28 27,637 17,600
CFH-DA 30/ CCS-32ES30 30,367 21,700
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES33 33,438 23,800
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36 36,508 24,500
CFH-DA 38/ CCS-32ES38 38,214 29,000
CFH-DA 41-48/ CCS-32ES41 40,944 33,600
CFH-DA 33-36/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 27,800
CFH-DA 38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 31,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES33(A) 33,438 25,900
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36(A) 36,508 26,600
CFH-DA 38/ CCS-32ES38(A) 38,214 29,300
CFH-DA 41-48/ CCS-32ES41(A) 40,944 32,900
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36(A) (SCL,2 FAN) 36,508 29,600
CFH-DA 38/ CCS-32ES38(A) (SCL,2 FAN) 38,214 31,400
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS41(A) (SCL,2 FAN) 40,944 33,500
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS44(A) (SCL,2 FAN) 44,015 35,500
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS48(A) (SCL,2 FAN) 48,109 36,200
CFH-DA 56-60/ CCS-32WTS56(A) (SCL,2 FAN) 56,298 39,700
CFH-DA 56-60/ CCS-32WTS60(A) (SCL,2 FAN) 60,051 40,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFDA-32BF13  #5/ CCS-32BF13 13,648 15,300
CFDA-32BF19  #5/ CCS-32BF19 19,448 18,600
CFDA-32BF25  #5/ CCS-32BF25 25,590 21,400
CFDA-32BF28  #5/ CCS-32BF28 28,319 24,700
CFDA-32BF30  #5/ CCS-32BF30 30,366 26,500
CFDA-32BF33  #5/ CCS-32BF33 33,437 30,400
CFDA-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 30,900
CFDA-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 40,000
CFDA-32BF28  #5/ CCS-32BF28(A) (380V) 28,319 26,100
CFDA-32BF30  #5/ CCS-32BF30(A) (380V) 30,366 27,600
CFDA-32BF33  #5/ CCS-32BF33(A) (380V) 33,437 30,800
CFDA-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 35,900
CFDA-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 41,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์เซ็นทรัลตู้ตั้งพื้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFP-32ME25/ CCS-32ME25 24,600 35,700
CFP-32ME30/ CCS-32ME30 28,000 38,400
CFP-32ME36/ CCS-32ME36 36,200 45,400
CFP-32ME36(A)/ CCS-32ME36(A)(380 V) 36,200 47,700
CFP-32ME48(A)/ CCS-32ME48(A)(380 V) 48,000 53,200
CFP-32ME60(A)/ CCS-32ME60 (380 V) 60,000 56,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
ระบุจำนวนแอร์ ในรายการด้านหน้าของรุ่นแอร์
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691