แอร์ผนังไดกิ้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
FTM09PV2S         9,200 11,500
FTM13PV2S         13,000 14,100
FTM15PV2S         14,400 17,300
FTM18PV2S         18,090 21,400
FTM24PV2S         22,530 36,250
FTM28PV2S         24,500 39,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FTKQ09YV2S 9,000 10,900
FTKQ12YV2S 12,000 13,500
FTKQ15YV2S  15,000 17,000
FTKQ18YV2S 18,000 21,200
FTKQ24YV2S  24,000 31,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FTKF09YV2S 9,000 15,100
FTKF12YV2S 12,000 15,100
FTKF15YV2S 15,000 22,500
FTKF18YV2S 18,000 25,900
FTKF24YV2S 24,000 38,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FTKC09YV2S 9,000 17,200
FTKC12YV2S 12,000 20,500
FTKC15YV2S 15,000 24,500
FTKC18YV2S 18,000 27,400
FTKC24YV2S 24,000 39,200
FTKC28YV2S 28,000 43,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FTKZ09YV2S         8,500 27,050
FTKZ12YV2S            11,900 30,650
FTKZ15YV2S            14,300 35,700
FTKZ18YV2S            17,700 39,700
FTKZ24YV2S         24,200 53,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FAVF30XV2S 30,000 40,000
FAVF36XV2S 36,000 44,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนไดกิ้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
FHNQ13NV2S #5/ RNQ13NV2S 14,175 18,800
FHNQ18NV2S #5/ RNQ18NV2S 18,000 22,800
FHNQ24NV2S #5/ RNQ24NV2S 24,200 30,900
FHNQ30NV2S #5/ RNQ30NV2S (220V/380V) 30,500 37,000
FHNQ36NV2S #5/ RNQ36NV2S (220V/380V) 37,500 41,700
FHNQ24MV2S/ RNQ24MV2S 24,000 28,200
FHNQ30MAV2S/ RNQ30MAV2S (220V/380V) 30,000 34,900
FHNQ36MAV2S/ RNQ36MAV2S (220V/380V) 36,000 39,000
FHNQ42MV2S/ RNQ42MY2S (380V) 42,000 45,000
FHNQ48MV2S/ RNQ48MY2S (380V) 48,000 49,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FHFC13EV2S / RZFC13EV2S #5/  13,600 24,300
FHFC18EV2S / RZFC18EV2S #5/  18,000 27,600
FHFC24EV2S / RZFC24EV2S #5/  24,000 33,700
FHFC30EV2S / RZFC30EV2S (220V/380V) #5/  30,000 40,400
FHFC36EV2S / RZFC36EV2S (220V/380V) #5/  36,000 46,400
FHFC42EV2S / RZFC42EY2S (380V) 42,000 49,800
FHFC48EV2S / RZFC48EY2S (380V) 48,000 53,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FHA13DV2S / RZF13DV2S #5/  13,040 28,300
FHA18DV2S / RZF18DV2S #5/  18,010 33,000
FHA24DV2S / RZF24DV2S #5/  24,010 39,000
FHA30DV2S / RZF30DV2S (220V/380V) #5/  30,070 45,100
FHA36DV2S / RZF36DV2S (220V/380V) #5 36,600 51,800
FHA38DV2S / RZF38DV2S (220V/380V) #5 38,600 53,800
FHA42DV2S / RZF42DV2S (220V/380V) #5/  42,000 56,500
FHA48DV2S / RZF48DV2S (220V/380V) #5/  48,000 63,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์สี่ทิศทางไดกิ้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
FCC18AV1S / RC18AV1S/  18,500 29,600
FCC24AV1S / RC24AV1S/  24,000 34,900
FCC30AV1S / RC30AV1S/  29,000 42,300
FCC36AV1S / RC36AV1S/  33,400 47,700
FCC42AV1S / RC42AY1S (380V) 41,000 54,400
FCC48AV1S / RC48AY1S (380V) 44,500 60,500
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FCFV18AV1S/ RGFV18AV1S 18,700 46,400
FCFV24AV1S/ RGFV24AV1S 24,500 57,100
FCFV30AV1S/ RGFV30AV1S/  29,300 61,800
FCFV36AV1S/ RGFV36AV1S/  35,800 67,200
FCFV42AV1S/ RGFV42AY1S (380V)/  42,000 75,300
FCFV46AV1S/ RGFV46AY1S (380V)/  46,400 78,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FCFC13EV2S / RZFC13EV2S #5/  13,600 33,000
FCFC18EV2S / RZFC18EV2S #5 18,000 43,100
FCFC24EV2S / RZFC24EV2S #5 24,000 52,500
FCFC30EV2S / RZFC30EV2S (220V/380V) #5/  30,000 56,500
FCFC36EV2S / RZFC36EV2S (220V/380V) #5/  36,000 64,600
FCFC42EV2S / RZFC42EY2S (380V) #5/  42,000 70,000
FCFC48EV2S / RZFC48EY2S (380V) #5/  48,000 71,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FCF13DV2S / RZF13DV2S #5/  13,880 37,700
FCF18DV2S / RZF18DV2S #5/  18,090 47,800
FCF24DV2S / RZF24DV2S #5/  24,230 60,600
FCF30DV2S / RZF30DV2S (220V/380V) #5/  30,090 63,200
FCF36DV2S / RZF36DV2S (220V/380V) #5/  36,230 75,300
FCF38DV2S / RZF38DY2S (380V) #5/  38,600 76,000
FCF42DV2S / RZF42DV2S (220V/380V) #5/  42,000 81,400
FCF48DV2S / RZF48DV2S (220V/380V) #5/  48,000 83,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FCTF13BV2S / RZF13DV2S #5/  13,880 39,700
FCTF18BV2S / RZF18DV2S #5/  18,090 50,500
FCTF24BV2S / RZF24DV2S #5/  24,230 62,600
FCTF30BV2S / RZF30DV2S (220V/380V) #5/  30,090 65,900
FCTF36BV2S / RZF36DV2S (220V/380V) #5/  36,230 78,000
FCTF42BV2S / RZF42DY2S (380V) #5/  42,000 84,800
FCTF48BV2S / RZF48DY2S (380V) #5/  48,000 86,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์เปลือยไดกิ้นราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
FDBF13EV2S/ RZFC13EV2S #5/  13,000 29,700
FDBF18EV2S/ RZFC18EV2S #5 18,000 32,400
FDBF24EV2S/ RZFC24EV2S #5 24,000 37,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FBFC13EV2S / RZFC13EV2S #5/  13,000 29,700
FBFC18EV2S / RZFC18EV2S #5/  18,000 32,400
FBFC24EV2S / RZFC24EV2S #5 24,000 37,100
FBFC30EV2S / RZFC30EV2S #5 30,000 43,100
FBFC36EV2S / RZFC36EV2S (220V/380V) #5/  36,000 50,500
FBFC42EV2S / RZFC42EV2S (380V)/  42,000 53,900
FBFC48EV2S / RZFC48EV2S (380V)/  48,000 63,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FBA13CV2S / RZF13DV2S #3/  13,000 33,000
FBA18CV2S / RZF18DV2S #5/  18,010 37,000
FBA24CV2S / RZF24DV2S #5/  24,000 41,700
FBA30CV2S / RZF30DV2S (220V/380V) #5  30,900 47,800
FBA36CV2S / RZF36DV2S (220V/380V) #5 36,170 60,600
FBA42CV2S / RZF42DV2S (380V)/  42,000 64,600
FBA48CV2S / RZF48DV2S (380V)/  48,000 74,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FDR08QY2S/ RZUR08QY2S 79,000 114,300
FDR10QY2S/ RZUR10QY2S 99,000 142,300
FDR12QY2S/ RZUR12QY2S 118,000 169,700
FDR16QY2S/ RZUR16QY2S 158,000 217,000
FDR18QY2S/ RZUR18QY2S 177,000 241,800
FDR20QY2S/ RZUR20QY2S 197,000 269,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์ไดกิ้น ตู้ตั้งราคาส่ง
x Model BTU ราคาแอร์
FVRN42BXV1S/ RR42DAXY1S 41,300 61,200
FVRN55BXV1S/ RR55DAXY1S 51,000 75,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
FVGR08PV2SR1/ RZUR08PY2S 74,000 112,100
FVGR10PV2SR1/ RZUR10PY2S 96,000 143,200
FVPR10QY2S/ RZUR10QY2S 99,000 147,500
FVPR12QY2S/ RZUR12QY2S 118,000 176,400
FVPR16QY2S/ RZUR16QY2S 158,000 219,600
FVPR18QY2S/ RZUR18QY2S 177,000 246,900
FVPR20QY2S/ RZUR20QY2S 197,000 272,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691