แอร์ยอร์คราคาติดตั้ง
1.ติดผนังรุ่น ECO PLUS รีโมทไร้สาย เบอร์ 5  รีโมทไร้สาย/ รับประกันคอมฯ 12 ปี แผงคอยล์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) 
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
YHFF09XETBHHO-X #5/ YHFF09YETBHH-RX 9,200 14,900
YHFF12XETBHHO-X #5/ YHFF12YETBHH-RX 12,000 15,600
YHFF18XETBHHO-X #5/ YHFF18YETBHH-RX 18,000 20,500
YHFF24XETBHHO-X #5/ YHFF24YETBHH-RX 24,200 27,900
2.ติดผนังรุ่น FWUH-AVP เบอร์ 5  รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32)
FWUH30BVR #5/ YCLH30BVR 30,194 46,100
FWUH36BVR #5/ YCLH36BVR 36,102 50,500
FWUH36BSR #5/ YCLH36BYP (380V) 36,152 52,900
รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R-410A)/  0
PDCA12FD-AATH2/  12,000 10,700
4.รุ่นตัง/แขวน INVERTER  รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง และ ซ้าย-ขวา/ 0รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิม 1000 บาท)(R32)
YFJF13BXATEH-RX/ YUJF13BYATEHO-X 13,251 30,900
YFJF18BXATEH-RX/ YUJF18BYATEHO-X 18,023 36,200
YFJF24BXATEH-RX/ YUJF24BYATEHO-X 25,414 40,700
YFJF30BXATEH-R1/ YUJF30BYATEHO-1 30,023 51,000
YFJF36BXATEH-R1/ YUJF36BYATEHO-1 36,120 56,500
YFJF36BX3TEH-R2/ YUJF36BY3TEHO-2 35,611 57,900
YFJF40BXATEH-RX/ YUJF40BYATEHO-X 40,944 61,600
YFJF40BX3TEH-RX/ YUJF40BY3TEHO-X 40,798 62,200
YFJF48BXATEH-RX/ YUJF48BYATEHO-X 48,000 64,000
YFJF48BX3TEH-RX/ YUJF48BY3TEHO-X 48,000 64,500
5.รุ่นตัง/แขวน รีโมท มีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สายเพิม 700 บาท)(R32)
FLCH12CVR #5/ YCLH12CVR 13,262 24,900
FLCH18CVR #5/ YCLH18CVR 19,076 30,000
FLCH25CVR #5/ YCLH25CVR 26,157 35,800
FLCH30CVR #5/ YCLH30CVR 30,269 43,300
FLCH36CVR #5/ YCLH36CVR 36,368 51,800
FLCH36ASR #5/ YCLH36AYR (380V) 36,373 54,100
FLCH40AVR #5/ YCLH40CVR 40,315 57,300
FLCH40ASR #5/ YCLH40AYR (380V) 40,009 57,500
FLCH45ASR #5/ YCLH45AYR (380V) 46,820 59,900
FLCH56ASR #5/ YCLH56AYR (380V) 56,200 63,400
FLCH60ASR #5/ YCLH60AYR (380V) 61,416 71,800
6.รุ่นตัง/แขวน FLC-AVP  รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สายเพิม 1000 บาท)(R32)
FLCT12AVR/ YCLT12AVR 13,000 26,400
FLCT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 30,200
FLCT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 37,900
FLCT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 44,000
FLCT32AVR/ YCLT32AVR 32,400 46,800
FLCT32AYR/ YCLT32AYR (380V) 32,400 49,300
FLCT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 50,500
FLCT36AYR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 52,800
FLCT40AVR/ YCLT40AVR 40,300 58,400
FLCT40AYR/ YCLT40AYR (380V) 40,300 60,400
FLCN45AYR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 61,500
FLCN48AYR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 63,000
FLCN56AYR/ YCLN56AYR (380V) 56,000 69,200
FLCN60AYR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 69,600
7.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า FIDH-AVR เบอร์ 5 แถมรีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 5 ปี/ 0อะไหล่ 1 ปี  (R32)
FIDH12CVR/ YCLH12CVR 13,421 25,100
FIDH18CVR/ YCLH18CVR 18,881 31,400
FIDH25CVR/ YCLH25CVR 25,981 37,700
FIDH30CVR/ YCLH30CVR 30,660 45,500
FIDH36CVR/ YCLH36CVR 36,732 51,600
FIDH36CSR/ YCLH36CYR (380V) 37,156 53,200
FIDH40CVR/ YCLH40CVR 40,583 57,600
FIDH40CSR/ YCLH40CYR (380V) 40,150 57,600
8.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า FID-AVR รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิม 1600 บาท)(R32)
FIDT12AVR/ YCLT12AVR 13,000 24,000
FIDT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 28,800
FIDT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 36,600
FIDT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 41,700
FIDT32AVR/ YCLT32AVR 32,400 44,600
FIDT32ASR/ YCLT32AYR (380V) 32,000 47,300
FIDT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 45,700
FIDT36ASR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 48,100
FIDT40AVR/ YCLT40AVR 40,900 52,200
FIDT40ASR/ YCLT40AYR (380V) 40,900 53,400
FIDN45AVR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 56,600
FIDN48AVR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 57,600
FIDN56AVR/ YCLN56AYR (380V) 57,000 64,900
FIDN60AVR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 65,200
9.รุ่นฝังในฝ้าสีทิศทาง  (Cassette Type) รีโมทไร้สาย กระจายลมรอบ ทิศทาง 4 ทิศทางประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32)
FCST18CVR/ YCLT18CVR 18,100 38,700
FCST25CVR/ YCLT25CVR 25,000 45,000
FCST30CVR/ YCLT30CVR 30,000 47,600
FCST32CVR/ YCLT32CVR 32,400 50,700
FCST32CVR/ YCLT32CYR (380V) 32,400 53,200
FCST36CVR/ YCLT36CVR 36,000 51,800
FCST36CVR/ YCLT36CYR (380V) 36,000 54,300
FCST40CVR/ YCLT40CVR 40,300 55,600
FCST40CVR/ YCLT40CYR (380V) 40,300 55,900
FCSN45CVR/ YCLN45CYR (380V) 45,000 60,000
FCSN48CVR/ YCLN48CYR (380V) 48,000 60,300
FCSN60CVR/ YCLN56CYR (380V) 60,000 78,800
0
10.รุ่นตู้ตังพืน FPFT-AVP ควบคุมการทํางานหน้าเครือง ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1ปี (R32)
FPFT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 34,200
FPFT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 40,500
FPFT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 47,300
FPFT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 49,600
FPFT36ASR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 51,800
FPFT40AVR/ YCLT40AVR 40,300 55,300
FPFT40ASR/ YCLT40AYR (380V) 40,300 56,100
FPFN45AVR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 61,800
FPFN48AVR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 62,000
FPFN56AVR/ YCLN56AYR (380V) 56,000 69,000
FPFN60AVR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 69,000
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691