แอร์เทรนราคาพร้อมติดตั้ง
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
1. รุ่นผนัง ETERNITY เบอร์5 รีโมทไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ กําจัดกลิน 
ประกันคอม 12 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
MCWE09DB5 #5/ TTKE09DB5 9,000 16,700
MCWE12DB5 #5/ TTKE12DB5 12,200 17,500
MYCE18DB5 #5/ TTKE18DB5 18,400 24,400
MCWE24DB5 #5/ TTKE24DB5 25,000 32,300
2. รุ่นผนัง ETERNITY INVERTER เบอร์5 รีโมทไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ กําจัดกลิน
ประกันคอม 12 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MYWE09DB5 #5/ TYKE09DB5 9,400 17,700
MYWE12DB5 #5/ TYKE12DB5 12,600 18,700
MYWE18DB5 #5/ TYKE18DB5 18,200 25,500
MYWE24DB5 #5/ TYKE24DB5 24,100 33,800
3. รุ่นผนัง HIGH WALL เบอร์5 รีโมทไร้สาย มีแผ่นฟอกอากาศ กําจัดกลิน
ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCWE306B5 #5/ TTKE30MB5 30,000 55,700
MCWE306B (ไม่เบอร์ 5)/ TTKE30MB 30,000 47,700
MCWE366B (ไม่เบอร์ 5)/ TTKE36MB 36,000 53,400
MCWE366B (ไม่เบอร์ 5)/ TTKE36MD (380V) 36,000 54,800
4. รุ่นแขวน IRIS  เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย คอยเป็นแบบ Golden Fin ทนทาน
ออโต้สวิง บน-ล่าง ประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCXE12SB5 #5/ TTKE12SB5 13,000 30,100
MCXE18SB5 #5/ TTKE18SB5 18,700 33,200
MCXE24SB5 #5/ TTKE24SB5 25,000 40,100
MCXE30SB5 #5/ TTKE30SB5 30,500 48,300
MCXE36SB5 #5/ TTKE36SB5 38,400 52,600
MCXE36SB5 #5/ TTKE36SD5 380V 36,000 57,000
MCXE42SB5 #5/ TTKE42SD5 380V 40,000 62,500
MCXE48SB/ TTKE48SD 380V 48,000 63,800
MCXE60SB/ TTKE60SD 380V 60,000 68,000
5. รุ่น NOVAL CASSETE แบบฝั/ งฝ้าสีทิศทาง รีโมทไร้สาย
บประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCCE184B/ TTKE18UB 18,000 34,500
MCCE244B/ TTKE24UB 24,000 38,600
MCCE304B/ TTKE30UB 30,000 49,100
MCCE364B/ TTKE36UB 36,000 52,200
MCCE364B/ TTKE36UD (380V) 36,000 53,700
MCCE424B/ TTKE42UD (380V) 42,000 57,800
MCCE484B/ TTKE48UD (380V) 48,000 62,800
MCCE604B/ TTKE60UD (380V) 60,000 68,300
6. รุ่นซ่อนในฝ้า(ต่อท่อลมระยะสัน) LOW STATIC รูมเทอร์โม ประกันคอม 7 ปี
อะไหล่ 2 ปี (R32) (เอารีโมทมีสาย เพิม 1850 บาท, รีโมทไร้สาย เพิม 2400 บาท)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCDE12AA/ TTKE12HB 12,000 27,700
MCDE18AA/ TTKE18HB 18,000 33,200
MCDE24AA/ TTKE24HB 24,000 37,700
MCDE30EB/ TTKE30KB 30,000 51,300
MCDE36EB/ TTKE36KB 36,000 54,900
MCDE36EB/ TTKE36KD 380V 36,000 56,400
MCDE42EB/ TTKE42KD 380V 42,000 62,100
MCDE48EB/ TTKE48KD 380V 48,000 68,900
MCDE60EB/ TTKE60KD 380V 60,000 73,900
7. รุ่น 1-WAY CASSETE แบบฝั/ งฝ้าปล่อยลม 1 ทาง เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย
รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCAE12AB5 #5/ TTKE12HB5 13,100 40,400
MCAE30AB5 #5/ TTKE30KB5 30,000 65,800
MCAE36AB5 #5/ TTKE36KB5 36,000 73,200
MCAE36AB5 #5/ TTKE36KD5 (380V) 36,000 75,700
MCAE42AB5 #5/ TTKE42KD5 (380V) 40,000 83,600
8. รุ่น 1-WAY CASSETE แบบฝั/ งฝ้าปล่อยลม 1 ทาง รีโมทไร้สาย
รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCAE12AB/ TTKE12HB 12,000 40,700
MCAE18AB/ TTKE18HB 18,000 46,200
MCAE24AB/ TTKE24HB 24,000 52,100
MCAE30AB/ TTKE30KB 30,000 67,400
MCAE36AB/ TTKE36KB 36,000 70,800
MCAE36AB/ TTKE36KD (380V) 36,000 72,300
MCAE42AB/ TTK42KD (380V) 42,000 77,200
MCAE48AB/ TTK48KD (380V) 48,000 82,600
MCAE60AB/ TTK60KD (380V) 60,000 87,100
9. รุ่นซ่อนในฝ้า รุ่น INVISIBLE PREMIUM รูมเทอร์โม สําหรับต่อท่อลมสัน
ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCDE30HB/ TTKE30KB 30,000 54,100
MCDE36HB/ TTKE36KB 36,000 58,400
MCDE36HB/ TTKE36KD 380V 36,000 59,900
MCDE42HB/ TTKE42KD 380V 42,000 65,600
MCDE48HB/ TTKE48KD 380V 48,000 70,700
MCDE60HB/ TTKE60KD 380V 60,000 75,200
10.รุ่นตู้ตังพืน มีแผงควบคุมการทํางานหน้าเครือง ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา ประกันคอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)  
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCVE36BB/ TTKE36KB 36,000 66,100
MCVE36BB/ TTKE36KD 380V 36,000 68,600
MCVE48BB/ TTKE42KD 380V 42,000 74,600
MCVE48BB/ TTKE48KD 380V 48,000 79,600
MCVE60BB/ TTKE60KD 380V 60,000 90,600
11.รุ่นตู้ตังพืน มีแผงควบคุมการทํางานหน้าเครือง ออโต้สวิง ซ้าย-ขวา
ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไม่มีนํายาในเครือง) (R410a) 
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาติดตั้ง
MCV090JB/ TTA075JD 380V 75,000 132,800
MCV090JB/ TTA100JD 380V 100,000 136,900
MCV120JB/ TTA120JD 380V 120,000 145,800
2xMCV090JB/ TTA150JD 380V 150,000 242,500
2xMCV090JB/ TTA180JD 380V 180,000 254,100
2xMCV090JB/ TTA200JD 380V 200,000 259,800
2xMCV120JB/ TTA240JD 380V 240,000 281,900
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691