แอร์ผนังเซ็นทรัลราคาติดตั้ง
x Model BTU ราาแอร์
CFW-JSFE09 9,280 12,400
CFW-JSFE13 12,760 13,800
CFW-JSFE18 18,083 17,800
CFW-JSFE25 25,363 22,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ป
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราาแอร์
CFW-IVJS09 9,700 13,800
CFW-IVJS13 12,800 15,400
CFW-IVJS18 18,500 20,300
CFW-IVJS25 25,400 25,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ป
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์แขวนเซ็นทรัลราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-ES 09-12/ CCS-32ES09 9,212 20,500
CFH-ES 09-12/ CCS-32ES12 12,283 21,200
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES16 16,377 24,600
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES18 18,424 25,900
CFH-ES 16-20/ CCS-32ES20 20,130 27,800
CFH-ES 25-29/ CCS-32ES25 25,590 30,900
CFH-ES 25-28/ CCS-32ES28 27,637 31,900
CFH-ES 30/ CCS-32ES30 30,367 35,700
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES33 33,438 37,800
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES36 36,508 38,700
CFH-ES 38/ CCS-32ES38 38,214 43,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32ES41 40,944 48,300
CFH-ES 33-36/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 42,000
CFH-ES 38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 46,400
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS41 (SCL,2 FAN) 40,944 50,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES33(A) 33,438 39,900
CFH-ES 33-36/ CCS-32ES36(A) 36,508 40,700
CFH-ES 38/ CCS-32ES38(A) 38,214 43,400
CFH-ES 41-48/ CCS-32ES41(A) 40,944 47,600
CFH-ES 33-36/ CCS-32WTS36(A)(SCL,2 FAN) 36,508 43,800
CFH-ES 38/ CCS-32WTS38(A)(SCL,2 FAN) 38,214 45,600
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS41(A)(SCL,2 FAN) 40,944 48,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS44(A)(SCL,2 FAN) 44,015 50,200
CFH-ES 41-48/ CCS-32WTS48(A)(SCL,2 FAN) 48,109 50,900
CFH-ES 56-60/ CCS-32WTS56(A)(SCL,2 FAN) 56,298 54,200
CFH-ES 56-60/ CCS-32WTS60(A)(SCL,2 FAN) 60,051 54,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32IBW13  #5/ CCS-32IBW13 13,648 34,800
CFH-32IBW19  #5/ CCS-32IBW19 19,448 37,600
CFH-32IBW25  #5/ CCS-32IBW25 25,590 43,000
CFH-32IBW28  #5/ CCS-32IBW28 28,319 45,600
CFH-32IBW30  #5/ CCS-32IBW30 30,366 47,000
CFH-32IBW33  #5/ CCS-32IBW33 33,437 52,700
CFH-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36 36,508 57,400
CFH-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40 40,602 61,300
CFH-32IBW33  #5/ CCS-32IBW33(A) (380V) 33,437 60,500
CFH-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36(A) (380V) 36,508 66,600
CFH-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40(A) (380V) 40,602 70,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32IVGX13 #5/ CCS-32IVGX13 13,009 31,700
CFH-32IVGX18 #5/ CCS-32IVGX18 18,237 34,000
CFH-32IVGX24 #5/ CCS-32IVGX24 24,046 38,700
CFH-32IVGX30 #5/ CCS-32IVGX30 33,537 43,000
CFH-32IVGX36 #5/ CCS-32IVGX36 36,039 49,500
CFH-32IVGX40 #5/ CCS-32IVGX40 40,944 55,200
CFH-32IVGX48/ CCS-32IVGX48 (380V) 48,000 65,100
CFH-32IVGX60/ CCS-32IVGX60 (380V) 60,000 69,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32EFN13  #5/ CCS-32EFN13 13,242 26,100
CFH-32EFN15  #5/ CCS-32EFN15 15,100 29,400
CFH-32EFN18-2  #5/ CCS-32EFN18-2 18,962 30,700
CFH-32EFN20  #5/ CCS-32EFN20 20,188 33,400
CFH-32EFN25-2  #5/ CCS-32EFN25-2 25,150 35,700
CFH-32EFN28  #5/ CCS-32EFN28 28,176 39,900
CFH-32EFN30  #5/ CCS-32EFN30 30,200 43,500
CFH-32EFN33  #5/ CCS-32EFN33 33,100 45,700
CFH-32EFN36  #5/ CCS-32EFN36 36,100 46,200
CFH-32EFN38  #5/ CCS-32EFN38 38,200 49,000
CFH-32EFN40  #5/ CCS-32EFN40 40,944 54,100
CFH-32EFN33  #5/ CCS-32EFN33(A) 33,100 46,100
CFH-32EFN36  #5/ CCS-32EFN36(A) 36,100 46,800
CFH-32EFN38  #5/ CCS-32EFN38(A) 38,100 51,600
CFH-32EFN40  #5/ CCS-32EFN40(A) 40,944 55,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-32BF19  #5/ CCS-32BF19 19,448 29,100
CFH-32BF25  #5/ CCS-32BF25 25,590 33,200
CFH-32BF28  #5/ CCS-32BF28 28,319 35,800
CFH-32BF30  #5/ CCS-32BF30 30,366 38,900
CFH-32BF33  #5/ CCS-32BF33 33,437 43,200
CFH-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 44,700
CFH-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 55,000
CFH-32BF28  #5/ CCS-32BF28(A) (380V) 28,319 40,400
CFH-32BF30  #5/ CCS-32BF30(A) (380V) 30,366 42,000
CFH-32BF33  #5/ CCS-32BF33(A) (380V) 33,437 44,500
CFH-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 49,500
CFH-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 56,600
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-N 12/ CCS-32ES12 12,283 32,100
CFC-N 16-20/ CCS-32ES16 16,378 36,300
CFC-N 16-20/ CCS-32ES18 18,425 38,300
CFC-N 16-20/ CCS-32ES20 20,131 39,100
CFC-N 25-28/ CCS-32ES25 25,590 41,600
CFC-N 25-28/ CCS-32ES28 27,637 42,300
CFC-N 33-38/ CCS-32ES33 33,438 50,400
CFC-N 33-38/ CCS-32ES36 36,508 50,800
CFC-N 33-38/ CCS-32ES38 38,214 54,900
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 54,900
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 59,000
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-N 33-38/ CCS-32ES33(A)/td> 33,438 53,800
CFC-N 33-38/ CCS-32ES36(A) 36,508 54,100
CFC-N 33-38/ CCS-32ES38(A) 38,214 57,600
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS36(A) (SCL,2 FAN) 36,508 57,700
CFC-N 33-38/ CCS-32WTS38(A) (SCL,2 FAN) 38,214 60,900
CFC-N 44-48/ CCS-32WTS44(A) (SCL,2 FAN) 44,015 69,900
CFC-N 44-48/ CCS-32WTS48(A) (SCL,2 FAN) 48,109 71,600
CFC-N 56-63/ CCS-32WTS56(A) (SCL,2 FAN) 56,298 74,700
CFC-N 56-63/ CCS-32WTS60(A) (SCL,2 FAN) 60,051 75,400
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32IBW13-1  #5/ CCS-32IBW13-1 13,307 50,000
CFC-32IBW19-1  #5/ CCS-32IBW19-1 19,107 51,500
CFC-32IBW25-1  #5/ CCS-32IBW25-1 25,248 58,600
CFC-32IBW30-1  #5/ CCS-32IBW30-1 30,367 58,900
CFC-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36 36,508 66,300
CFC-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40 40,602 69,400
CFC-32IBW36  #5/ CCS-32IBW36(A) (380V) 36,508 75,600
CFC-32IBW40  #5/ CCS-32IBW40(A) (380V) 40,602 78,700
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32IVGX13/ CCS-32IVGX13 13,000 34,800
CFC-32IVGX18/ CCS-32IVGX18 18,500 38,100
CFC-32IVGX24/ CCS-32IVGX24 25,200 44,700
CFC-32IVGX30/ CCS-32IVGX30 30,800 46,800
CFC-32IVGX36/ CCS-32IVGX36 38,000 54,100
CFC-32IVGX40/ CCS-32IVGX40 40,900 64,000
CFC-32IVGX48/ CCS-32IVGX48 (380V) 48,000 74,700
CFC-32IVGX60/ CCS-32IVGX60 (380V) 60,000 80,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFC-32BF13-1  #5/ CCS-32BF13-1 13,307 35,200
CFC-32BF19-1  #5/ CCS-32BF19-1 19,107 38,000
CFC-32BF25-1  #5/ CCS-32BF25-1 25,248 46,500
CFC-32BF30-1  #5/ CCS-32BF30-1 30,367 50,600
CFC-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 54,500
CFC-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 64,300
CFC-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 60,400
CFC-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 65,900
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์เซ็นทรัลเปลือยและท่อลมราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-DA 09-12/ CCS-32ES09 9,212 18,700
CFH-DA 09-12/ CCS-32ES12 12,283 19,400
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES16 16,377 22,500
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES18 18,424 22,900
CFH-DA 16-20/ CCS-32ES20 20,130 23,800
CFH-DA 25-28/ CCS-32ES25 25,590 25,600
CFH-DA 25-28/ CCS-32ES28 27,637 29,600
CFH-DA 30/ CCS-32ES30 30,367 33,700
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES33 33,438 35,800
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36 36,508 36,500
CFH-DA 38/ CCS-32ES38 38,214 41,000
CFH-DA 41-48/ CCS-32ES41 40,944 45,600
CFH-DA 33-36/ CCS-32WTS36 (SCL,2 FAN) 36,508 39,800
CFH-DA 38/ CCS-32WTS38 (SCL,2 FAN) 38,214 43,200
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES33(A) 33,438 37,900
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36(A) 36,508 38,600
CFH-DA 38/ CCS-32ES38(A) 38,214 41,300
CFH-DA 41-48/ CCS-32ES41(A) 40,944 44,900
CFH-DA 33-36/ CCS-32ES36(A) (SCL,2 FAN) 36,508 41,600
CFH-DA 38/ CCS-32ES38(A) (SCL,2 FAN) 38,214 43,400
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS41(A) (SCL,2 FAN) 40,944 45,500
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS44(A) (SCL,2 FAN) 44,015 47,500
CFH-DA 41-48/ CCS-32WTS48(A) (SCL,2 FAN) 48,109 48,200
CFH-DA 56-60/ CCS-32WTS56(A) (SCL,2 FAN) 56,298 51,700
CFH-DA 56-60/ CCS-32WTS60(A) (SCL,2 FAN) 60,051 52,300
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
x Model BTU ราคาแอร์
CFDA-32BF13  #5/ CCS-32BF13 13,648 22,800
CFDA-32BF19  #5/ CCS-32BF19 19,448 26,600
CFDA-32BF25  #5/ CCS-32BF25 25,590 30,400
CFDA-32BF28  #5/ CCS-32BF28 28,319 34,700
CFDA-32BF30  #5/ CCS-32BF30 30,366 37,500
CFDA-32BF33  #5/ CCS-32BF33 33,437 42,400
CFDA-32BF36  #5/ CCS-32BF36 36,508 42,900
CFDA-32BF40  #5/ CCS-32BF40 40,602 52,000
CFDA-32BF28  #5/ CCS-32BF28(A) (380V) 28,319 38,100
CFDA-32BF30  #5/ CCS-32BF30(A) (380V) 30,366 39,600
CFDA-32BF33  #5/ CCS-32BF33(A) (380V) 33,437 42,800
CFDA-32BF36  #5/ CCS-32BF36(A) (380V) 36,508 47,900
CFDA-32BF40  #5/ CCS-32BF40(A) (380V) 40,602 53,800
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
แอร์เซ็นทรัลตู้ตั้งพื้นราคาติดตั้ง
x Model BTU ราคาแอร์
CFP-32ME25/ CCS-32ME25 24,600 35,700
CFP-32ME30/ CCS-32ME30 28,000 38,400
CFP-32ME36/ CCS-32ME36 36,200 45,400
CFP-32ME36(A)/ CCS-32ME36(A)(380 V) 36,200 47,700
CFP-32ME48(A)/ CCS-32ME48(A)(380 V) 48,000 53,200
CFP-32ME60(A)/ CCS-32ME60 (380 V) 60,000 56,100
คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1ปี แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนรับประกัน3 ปี
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์
ระบุจำนวนแอร์ ในรายการด้านหน้าของรุ่นแอร์
  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 90-100 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 600-800 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)
Timer air ทั้ง 4 ประเภทพร้อมติดตั้ง
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691