แอร์ยอร์คราคาขายส่ง
1.ติดผนังรุ่น ECO PLUS รีโมทไร้สาย เบอร์ 5  รีโมทไร้สาย/ รับประกันคอมฯ 12 ปี แผงคอยล์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) 
แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง BTU ราคาส่ง
YHFF09XETBHHO-X #5/ YHFF09YETBHH-RX 9,200 10,900
YHFF12XETBHHO-X #5/ YHFF12YETBHH-RX 12,000 11,600
YHFF18XETBHHO-X #5/ YHFF18YETBHH-RX 18,000 16,000
YHFF24XETBHHO-X #5/ YHFF24YETBHH-RX 24,200 22,900
2.ติดผนังรุ่น FWUH-AVP เบอร์ 5  รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32)
FWUH30BVR #5/ YCLH30BVR 30,194 38,100
FWUH36BVR #5/ YCLH36BVR 36,102 41,500
FWUH36BSR #5/ YCLH36BYP (380V) 36,152 42,900
4.รุ่นตัง/แขวน INVERTER  รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง และ ซ้าย-ขวา/ 0รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิม 1000 บาท)(R32)
YFJF13BXATEH-RX/ YUJF13BYATEHO-X 13,251 23,900
YFJF18BXATEH-RX/ YUJF18BYATEHO-X 18,023 28,700
YFJF24BXATEH-RX/ YUJF24BYATEHO-X 25,414 31,700
YFJF30BXATEH-R1/ YUJF30BYATEHO-1 30,023 40,000
YFJF36BXATEH-R1/ YUJF36BYATEHO-1 36,120 44,500
YFJF36BX3TEH-R2/ YUJF36BY3TEHO-2 35,611 45,900
YFJF40BXATEH-RX/ YUJF40BYATEHO-X 40,944 49,600
YFJF40BX3TEH-RX/ YUJF40BY3TEHO-X 40,798 50,200
YFJF48BXATEH-RX/ YUJF48BYATEHO-X 48,000 51,000
YFJF48BX3TEH-RX/ YUJF48BY3TEHO-X 48,000 51,500
5.รุ่นตัง/แขวน รีโมท มีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สายเพิม 700 บาท)(R32)
FLCH12CVR #5/ YCLH12CVR 13,262 17,900
FLCH18CVR #5/ YCLH18CVR 19,076 22,500
FLCH25CVR #5/ YCLH25CVR 26,157 26,800
FLCH30CVR #5/ YCLH30CVR 30,269 32,300
FLCH36CVR #5/ YCLH36CVR 36,368 39,800
FLCH36ASR #5/ YCLH36AYR (380V) 36,373 42,100
FLCH40AVR #5/ YCLH40CVR 40,315 45,300
FLCH40ASR #5/ YCLH40AYR (380V) 40,009 45,500
FLCH45ASR #5/ YCLH45AYR (380V) 46,820 47,900
FLCH56ASR #5/ YCLH56AYR (380V) 56,200 50,400
FLCH60ASR #5/ YCLH60AYR (380V) 61,416 58,800
6.รุ่นตัง/แขวน FLC-AVP  รีโมทมีสาย ออโต้สวิง รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สายเพิม 1000 บาท)(R32)
FLCT12AVR/ YCLT12AVR 13,000 19,400
FLCT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 22,700
FLCT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 28,900
FLCT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 33,000
FLCT32AVR/ YCLT32AVR 32,400 34,800
FLCT32AYR/ YCLT32AYR (380V) 32,400 37,300
FLCT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 38,500
FLCT36AYR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 40,800
FLCT40AVR/ YCLT40AVR 40,300 46,400
FLCT40AYR/ YCLT40AYR (380V) 40,300 47,400
FLCN45AYR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 48,500
FLCN48AYR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 50,000
FLCN56AYR/ YCLN56AYR (380V) 56,000 56,200
FLCN60AYR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 56,600
7.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า FIDH-AVR เบอร์ 5 แถมรีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 5 ปี/ 0อะไหล่ 1 ปี  (R32)
FIDH12CVR/ YCLH12CVR 13,421 17,600
FIDH18CVR/ YCLH18CVR 18,881 22,400
FIDH25CVR/ YCLH25CVR 25,981 26,700
FIDH30CVR/ YCLH30CVR 30,660 33,500
FIDH36CVR/ YCLH36CVR 36,732 39,600
FIDH36CSR/ YCLH36CYR (380V) 37,156 41,200
FIDH40CVR/ YCLH40CVR 40,583 45,600
FIDH40CSR/ YCLH40CYR (380V) 40,150 45,600
8.รุ่นเปลือยซ่อนในฝ้า FID-AVR รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทมีสายดิจิตอลหรือรีโมทไร้สายเพิม 1600 บาท)(R32)
FIDT12AVR/ YCLT12AVR 13,000 16,500
FIDT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 19,800
FIDT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 25,600
FIDT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 29,700
FIDT32AVR/ YCLT32AVR 32,400 32,600
FIDT32ASR/ YCLT32AYR (380V) 32,000 35,300
FIDT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 33,700
FIDT36ASR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 36,100
FIDT40AVR/ YCLT40AVR 40,900 40,200
FIDT40ASR/ YCLT40AYR (380V) 40,900 41,400
FIDN45AVR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 44,600
FIDN48AVR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 45,600
FIDN56AVR/ YCLN56AYR (380V) 57,000 51,900
FIDN60AVR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 52,200
9.รุ่นฝังในฝ้าสีทิศทาง  (Cassette Type) รีโมทไร้สาย กระจายลมรอบ ทิศทาง 4 ทิศทางประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32)
FCST18CVR/ YCLT18CVR 18,100 29,700
FCST25CVR/ YCLT25CVR 25,000 34,000
FCST30CVR/ YCLT30CVR 30,000 35,600
FCST32CVR/ YCLT32CVR 32,400 38,700
FCST32CVR/ YCLT32CYR (380V) 32,400 41,200
FCST36CVR/ YCLT36CVR 36,000 39,800
FCST36CVR/ YCLT36CYR (380V) 36,000 42,300
FCST40CVR/ YCLT40CVR 40,300 43,600
FCST40CVR/ YCLT40CYR (380V) 40,300 43,900
FCSN45CVR/ YCLN45CYR (380V) 45,000 48,000
FCSN48CVR/ YCLN48CYR (380V) 48,000 48,300
FCSN60CVR/ YCLN56CYR (380V) 60,000 65,800
0
10.รุ่นตู้ตังพืน FPFT-AVP ควบคุมการทํางานหน้าเครือง ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1ปี (R32)
FPFT18AVR/ YCLT18AVR 18,100 25,200
FPFT25AVR/ YCLT25AVR 25,000 29,500
FPFT30AVR/ YCLT30AVR 30,000 35,300
FPFT36AVR/ YCLT36AVR 36,000 37,600
FPFT36ASR/ YCLT36AYR (380V) 36,000 39,800
FPFT40AVR/ YCLT40AVR 40,300 43,300
FPFT40ASR/ YCLT40AYR (380V) 40,300 44,100
FPFN45AVR/ YCLN45AYR (380V) 45,000 49,800
FPFN48AVR/ YCLN48AYR (380V) 48,000 50,000
FPFN56AVR/ YCLN56AYR (380V) 56,000 56,000
FPFN60AVR/ YCLN60AYR (380V) 60,000 56,000
เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน
  • บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170 โทร Call center 02-072-4646
  • ศูนย์ติดตั้งรามอินทรา 27/141 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา กรุงเทพ 10230 โทร 086-086-9822
  • ศูนย์ติดตั้งบางพลี60/19 ซ.ชมเชย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 087-081-5691