ราคาซ่อมแอร์

John
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 800
แอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu 800
ล้างแอร์แขวน 24,000 btu 900
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu 1,000
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu 1,400
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu 1,900
แอร์สี่ทิศทาง ราคา
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu 1,000
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu 1,200
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu 1,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu 1,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu 1,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu 1,500

ขั้นตอนการล้างแอร์บ้าน
เช็คน้ำยา เต็มน้ำยา เช็คการทำงานของแอร์ว่าทำงานปกติหรือไม่ ถ้าแอร์ทำงานปกติ ก็ถอดคอยล์เย็น ถอดลางน้ำ เอาผ้าใบเข้าไปคลุม แล้วฉีดด้วยปั้มแรงดันสูง ที่โบว์ และรังผึ้ง ให้สิ่งสกปรกลงในผ้าใบที่เตรียมไว้ ส่วนคอยล์ร้อนฉีดรังผึ้งเพื่อทำความสะอาด เก็บประกอบ เปิดแอร์เช็คการทำงานของแอร์ อีกครั้ง ส่งมอบงานออกบิลใบเสร็จให้ลูกค้า ติดสติกเกอร์ ลูกค้าแจ้งล้างแอร์ ถ้าแอร์เสียเราจะไม่ล้างแอร์ ต้องทำการเช็คซ่อม แจ้งราคากับลูกค้าก่อนทำการซ่อมซ่อม (การล้างในราคานี้ไม่ถอดแอร์ออกมา ถอดเฉพาะหน้ากากฟิวเตอร์ แล้วฉีดน้ำได้เลย) ดังรูปที่แสดงหน้าถัดไป

John
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 900
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu 1,000
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu 1,200
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 1,500
ล้างแอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu 1,500
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu 1,800
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu 2,500
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu 3,000
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu 3,500
แอร์สี่ทิศทาง ราคา
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu 1,800
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu 2,000
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu 2,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu 2,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu 2,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu 2,500
ขั้นตอนการล้างแอร์บ้านน้ำยา การล้างด้วยน้ำยา คือ แอร์ที่ติดไว้ประมาณ 1-2 ปี น้ำหยด แอร์ระบายลมเย็นไม่ออกการหมักหมม ของสิ่งสกปรก ซึ้งการล้างแบบปกติไม่ได้ เพราะฝุ่นสกปรกฝังลึกอาจใช้ปั๊มฉีดไม่ออก จึงต้องใช้น้ำยาฉีดก่อนเพื่อสลายฝุ่นที่ฝังลึกก่อนที่จะใช้ปั๊มฉีดตามเพื่อทำความสะอาดอีกครั้ง ดังรูปที่แสดง
John
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 1,800
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu 2,200
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu 2,500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 3,500
ราคาล้างแอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu 2,800
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu 3,000
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu 4,000
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu 4,500
ล้างแอร์แขวน 60,000 btu 5,000
แอร์สี่ทิศทาง ราคา
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu 2,800
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 24,000 btu 3,000
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 30,000 btu 3,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu 3,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 42,000 btu 3,500
ล้างแอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu 3,500
ขั้นตอนการตัดล้างแอร์บ้าน การตัดล้างคือ แอร์ที่ติดไว้ประมาณ 3 ปี น้ำหยด แอร์ระบายลมเย็นไม่ออกการหมักหมม ของสิ่งสกปรก ซึ้งการล้างแบบปกติไม่ได้ เพราะรางหลังอยู่หลังตัวแอร์ อาจจะมีแมลงหรือจิกจกไปวางใข่ หรือทำรัง หรือเกิดจากฝุ่นที่สะสมนาน ๆ การระบายลมเย็นออกมาไม่สม่ำเสมอ การล้างด้วยปั้มแรงดันปกติไม่ได้จึงจำเป็นต้องตัดล้างแอร์บ้าน การตัดล้างต้องถอดแอร์ ออกมาจากผนัง แกะทุกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้น ๆ ทำการล้างแอร์ แล้วประกอบกลับเหมือนแอร์ใหม่ แกะกล่องและทำการแว็คคั้ม น้ำยาแอร์ใหม่ ดังรูป ประกอบ

John
ผนัง18,000 btu 4,000
ผนัง24,000 btu 4,500
ผนัง36,000 btu 5,500
John
แขวน13,000 btu 5,500
แขวน18,000 btu 6,000
แขวน24,000 btu 6,500
แขวน30,000 btu 7,000
แขวน40,000 btu 8,000
แขวน50,000 btu 9,000
แขวน60,000 btu 10,000
John
13,000 btu 6,000
18,000 btu 6,500
24,000 btu 7,500
30,000 btu 8,500
40,000 btu 9,500
50,000 btu 10,000
60,000 btu 11,500
ขั้นตอนการติดตั้งแอร์บ้าน นัดล่วงหน้า แอร์เก่าไม่รับผิดชอบความเสียหายจากอุปกรณ์และอะไหล่ การติดตั้งให้อุปกรณ์การติดทุกอย่างสายไฟ 10 ม.ถ้าเกินเมตรละ 40-50 บ.ท่อน้ำยา 4 เมตรถ้าเกินเมตรละ 400-500 บ.แล้วแต่ขนาด btu ถ้าลูกค้ามีแอร์ใหม่ให้เราติด ราคานี้เราแถมขาแขวนฟรี ใช้รางครอบท่อคิดเมตรละ 200 บาท การติดตั้งแอร์ราคานี้ไม่รวมค่าถอดแอร์ ขนย้ายแอร์ ถ้าถอด ตัวละ 500 บ.ค่าขนย้าย 500-1000 แล้วแต่ระยะทางไกล้ไกลของเครื่องปรับอากาศ ราคานี้รวมอุปกรณ์ ค่าของค่าแรงแค่ไม่รวมรางครอบเพื่อความสวยงาม

John
ขนาด btu ท่อแอร์เมตรละ สายไฟเมตร/เมตร
09-13,000 btu 500 บ. 80 บ.
18-25,000 btu 600 บ. 90 บ.
30 btu 700 บ. 90 บ.
ฟรี ฟรี 4 เมตร ฟรี 15 เมตร
ราคานี้ ไม่รวมเบรคเกอร์ไฟ 3 เฟส ถ้าให้เราเตรียมให้คิดเพิม 2,000 บ.สายไฟแอร์ 3 เฟส เริ่มตั้งแต่เมตรแรก 250 บ.ถ้าเตรียมเมนไฟไว้ให้ที่คอล์ยร้อนจะติดแอร์ สายไฟเดินร้อยท่อสีขาวให้ ฟรีรางครอบท่อ 4 เมตรเกินเมตรละ 200 บ.สายไฟที่เดินกับท่อแอร์ไม่ได้คิด
John
ขนาด btu ท่อแอร์เมตรละ สายไฟเมตร/เมตร
13,000 btu 500 บ. 80 บ.
18-25,000 btu 600 บ. 90 บ.
30-36,000 btu 700 บ. 90 บ.
60,000 btu 800 บ 250 บ.
ฟรี 4 เมตร ฟรี 15 เมตร
ราคานี้ ไม่รวมเบรคเกอร์ไฟ 3 เฟส ถ้าให้เราเตรียมให้คิดเพิม 2,000 บ.สายไฟแอร์ 3 เฟส เริ่มตั้งแต่เมตรแรก 250 บ.ถ้าเตรียมเมนไฟไว้ให้ที่คอล์ยร้อนจะติดแอร์ สายไฟเดินร้อยท่อสีขาวให้ ฟรีรางครอบท่อ 4 เมตรเกินเมตรละ 200 บ.สายไฟที่เดินกับท่อแอร์ไม่ได้คิด
John
ขนาด btu ท่อแอร์เมตรละ สายไฟเมตร/เมตร
13,000 btu 500 บ. 80 บ.
18-25,000 btu 600 บ. 90 บ.
30-36,000 btu 700 บ. 90 บ.
60,000 btu 800 บ 250 บ.
ฟรี 4 เมตร ฟรี 15 เมตร
ราคานี้ ไม่รวมเบรคเกอร์ไฟ 3 เฟส ถ้าให้เราเตรียมให้คิดเพิม 2,000 บ.สายไฟแอร์ 3 เฟส เริ่มตั้งแต่เมตรแรก 250 บ.ถ้าเตรียมเมนไฟไว้ให้ที่คอล์ยร้อนจะติดแอร์ สายไฟเดินร้อยท่อสีขาวให้ ฟรีรางครอบท่อ 4 เมตรเกินเมตรละ 200 บ.สายไฟที่เดินกับท่อแอร์ไม่ได้คิด

John
ผนัง13,000 btu 500
ผนัง 18,000 btu 500
ผนัง 24,000 btu 600
ผนัง 36,000 btu 700
John
แขวน 13,000 btu 700
แขวน 18,000 btu 800
แขวน 24,000 btu 1,000
แขวน 36,000 btu 1,500
แขวน 60,000 btu 2,000
John
สี่ทิศทาง 13,000 btu 1,000
สี่ทิศทาง 18,000 btu 1,200
สี่ทิศทาง 24,000 btu 1,400
สี่ทิศทาง 36,000 btu 1,600
สี่ทิศทาง 60,000 btu 1,800
ขั้นตอนถอดแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ เราบริการถอดออกแบบมาแบบมืออาชีพ น้ำยาจะเก็บกลับให้ลูกค้า ไม่ปล่อยน้ำยาแอร์ทิ้ง จะทำให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อน และจะปิด รูที่เจอะในการติดแอร์ให้ด้วย แต่การถอดแอร์บ้าน ราคานี้ไม่รวมค่าขนย้าย การขนย้ายหรือให้ทำการขนส่งคิดตามระยัทางครับ ติดต่อ ออฟฟิสขนย้ายแอร์ ถ้าถอด .ค่าขนย้าย 500-2000 แล้วแต่ระยะทางไกล้ไกลของเครื่องปรับอากาศ ราคานี้รวมอุปกรณ์

John
John
แอร์ผนัง 13,000 btu 1,500
แอร์ผนัง 18,000 btu 1,800
แอร์ผนัง 24,000 btu 2,000
แอร์ผนัง 36,000 btu 3,000
ฟรีท่อน้ำยา 1 เมตรเกินเมตรละตามขนาด บีทียูจะย้ายกี่เมตรก็ตามที่ต้องการคิดเพิ่มหน้างานและรางครอบท่อเมตรละ 200 บ.
John
แอร์ 18,000 btu 2,000
แอร์ 25,000 btu 2,500
แอร์ 36,000 btu 3,000
แอร์ 48,000 btu 3,500
แอร์ 60,000 btu 4,000
ฟรีท่อน้ำยา 1 เมตรเกินเมตรละตามขนาด บีทียูจะย้ายกี่เมตรก็ตามที่ต้องการคิดเพิ่มหน้างานและรางครอบท่อเมตรละ 200 บ.
John
แอร์สี่ทิศทาง 18,000 btu 2,500
แอร์สี่ทิศทาง 25,000 btu 3,000
แอร์สี่ทิศทาง 36,000 btu 3,500
แอร์สี่ทิศทาง 48,000 btu 4,000
แอร์สี่ทิศทาง 60,000 btu 4,500
ฟรีท่อน้ำยา 1 เมตรเกินเมตรละตามขนาด บีทียูจะย้ายกี่เมตรก็ตามที่ต้องการคิดเพิ่มหน้างานและรางครอบท่อเมตรละ 200 บ.

John
9,000 btu 2,500
13,000 btu 2,500
18,000 btu 3,000
24,000 btu 3,800
36,000 btu 5,500
ราคานี้ เป็นราคาที่สามารถเชื่อมและบานท่อใหม่ได้ แต่ถ้ารังผึ้งรั้ว เราต้องบวกเพิ่มค่ารั้งผึเงขึ้นอยู่กับราคาแต่ละยี่ห้อ
John
9,000 btu 2,500
13,000 btu 2,500
18,000 btu 3,000
24,000 btu 3,800
36,000 btu 5,500
60,000 btu 7,500
ราคานี้ เป็นราคาที่สามารถเชื่อมและบานท่อใหม่ได้ แต่ถ้ารังผึ้งรั้ว เราต้องบวกเพิ่มค่ารั้งผึเงขึ้นอยู่กับราคาแต่ละยี่ห้อ
John
9,000 btu 2,500
13,000 btu 2,500
18,000 btu 3,000
24,000 btu 3,800
36,000 btu 5,500
60,000 btu 7,500
ราคานี้ เป็นราคาที่สามารถเชื่อมและบานท่อใหม่ได้ แต่ถ้ารังผึ้งรั้ว เราต้องบวกเพิ่มค่ารั้งผึเงขึ้นอยู่กับราคาแต่ละยี่ห้อ

John
ผนัง 13,000 btu 5,800
ผนัง 18,000 btu 6,800
ผนัง 24,000 btu 8,800
ราคานี้เปลี่ยนคอล์ยเย็น ตามรูปใช้กับแอร์เบอร์ 5 เท่านั้น inverter ไม่ได้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนคอยล์ยตามยี่ห้อแอร์ ต้องเช็คราคาตามศูนย์บริการก่อนแต่ราคาโดยรวมไกล้เคียงกัน
John
คอล์ย13,000 btu 7,000
คอล์ย18,000 btu 8,000
คอล์ย 24,000 btu 9,500
ราคานี้เปลี่ยนคอล์ยร้อน ตามรูปใช้กับแอร์เบอร์ 5 เท่านั้น inverter ไม่ได้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนคอยล์ยตามยี่ห้อแอร์ ต้องเช็คราคาตามศูนย์บริการก่อนแต่ราคาโดยรวมไกล้เคียงกัน
John
แขวน13,000btu 8,000
แขวน18,000btu 9,000
แขวน25,000 btu 12,500
แขวน36,000btu 18,000

John John
R 22 มือสอง ใหม่
9,000 btu 3,500 5,800
13,000 btu 4,500 6,000
18,000 btu 5,800 7,800
24,000 btu 7,500 9,500
36,000 btu 8,500 12,500
36,000 btu Scroll 10,500 14,500

ขั้นตอนการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ราคานี้รับประกัน 1 เดือน พร้อมค่าแรงค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง เฉพาะคอม rotary ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ให้กับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าคุณจะใช้แอร์ยี่ห้ออะไร เปลี่ยนได้หมด เพราะคอมเพลสเซอร์ยี่ห้อนี้ได้มาตฐานอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าที่ใช้แอร์รุ่นใหม่น้ำยา r410 จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นจากราคานี้ 500 บ.

John
9,000 btu 1,200
13,000 btu 1,200
18,000 btu 1,500
24,000 btu 1,800
36,000 btu 1,800
John
9,000 btu ผนัง/แขวน 800
13,000 btu ผนัง/แขวน 800
18,000 btu ผนัง/แขวน 800
24,000 btu ผนัง/แขวน 800
36,000 btu แขวน/ผนัง 800

John

หน้าที่ของเเคปสตาร์ เเคปสตาร์ท หรือ เรียกอีกอย่างว่า คาปาซิเตอร์ มีลัษณะเป็นรูปทรงกระบอกพลาสติกหรืออลูมิเนียม ทำหน้าที่ช่วยสตาร์ทคอมเพลสเซอร์หรือมอเตอร์ ถ้าไม่มีเเค๊ปสตาร์ทคอมเพลสเซอร์หรือมอเตอร์ก็จะไม่ทำงาน

John
9,000 btu ผนัง/แขวน 2,200
13,000 btu ผนัง/แขวน 2,200
18,000 btu ผนัง/แขวน 2,500
24,000 btu ผนัง/แขวน 2,700
36,000 btu ผนัง/แขวน 3,500
ราคาที่แจ้งเป็นราคามอเตอร์ทั่วไป แต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนตามยี่ห้อต้องเช็คราคาตามยี่ห้อนั้นๆ
John
9,000 btu แขวน 2,500
13,000 btu แขวน 2,800
18,000 btu แขวน 2,800
24,000 btu แขวน 2,800
36,000 btu แขวน 3,500
ส่วนมอเตอร์คอยล์เย็นแอร์ผนังต้องตรงรุ่นและยี่ห้องต้องเช็คศูนย์

John

การเปลี่ยนมอเตอร์รับประกันการเปลี่ยน 1 เดือนเพราะสินค้าที่ออกจากร้านเป็นอะไหล่ร้านไม่มีรับประกัน แต่ที่เราใช้มาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ถ้าลูกค้าต้องการประกัน 1 ปีจ่ายเพิ่ม จากราคาปกติ 1,000 บาท

John
ราคาคิดตั้ง
รุ่น18 นิ้ว 18 x 18 นิ้ว หรือ 45 x 45 ซ.ม 1,000
เหมาะกับแอร์ขนาด 9000-12000 btu
John
ราคาคิดตั้ง
รุ่น19 นิ้ว 19 x 19 นิ้ว หรือ 48 x 48 ซ.ม 1,200
เหมาะกับแอร์ขนาด 18000 btu
John
ราคาคิดตั้ง
รุ่น21 นิ้ว 21 x 21 นิ้ว หรือ 53 x 53 ซ.ม 1,500
เหมาะกับแอร์ขนาด 24000 btu

John
12,000-24000 btu 20A 1,200
30,000=36000 btu 30A 1,800
John
48,000 btu 30A 2,500
60,000 btu 45A 3,500

JohnJohn

เรามีทีมช่างทุกที่ทั่วไทยไกล้บ้านท่าน